Mons Ivar Mjelde

Mons Ivar Mjelde

Fotballtrener

Fra 25.000,- per foredrag

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Mons Ivar Mjelde

Mons Ivar Mjelde er 49 år og kommer fra Haus på Osterøy. Han er utdannet lærer, men er mest kjent fra fotballen der han har 25 års erfaring. Først som spiller for klubber som Brann, Bryne, Lillestrøm, Austria Wien og Sogndal. Senere som trener for Brann, Bryne, Start, Fredrikstad og nå Åsane i Bergen. I sine foredrag liker Mons Ivar å dele sin kunnskap og sine ledererfaringer med andre. Foredrag skreddersys etter oppdragsgivers ønske. Etter å ha hørt Mons Ivar blir du garantert inspirert og motivert til å jobbe mot nye mål. Du vil også bli mer bevisst i forhold til hvilken holdning, innstilling du har til hverdagen.

Foredrag med Mons Ivar Mjelde

Teambuilding

Alle ønsker å tilhøre et sterkt kollektiv, et vinnerlag, et lag vi kan være stolte av. Hvordan får vi dette til? Hva bør vi prioritere for at vi skal lykkes sammen? For å være gode lagspillere må vi ha god selvfølelse, altså ha det godt med oss selv!

Ledelse

Når gullet kom "hem" i 2007, var det takket være en visjon og verdibasert ledelse. Dette foredraget tar for seg denne reisen. Hvilke konsekvenser dette fikk for oss alle? og hvilke resultater var dette med på å skape?

Bedriftskultur

Kulturen i en bedrift bygges innenfra, av bedriftens ansatte. Hvor mye fokus har vi på dette i en travel hverdag? Hvilke konkurransefortrinn kan vi oppnå ved å kontinuerlig ha fokus på kulturbygging?

Prestasjonskultur

Det å utvikle en prestasjonskultur starter med en holdning, innstilling. Hva vil vi oppnå? Hvilke konsekvenser for dette for oss? Er vi villige til å ta konsekvensene? Er vi i utvikling? alternativet er å være i avvikling.

Motivasjon

Motivasjon trenger man til alt. Til å gjøre en god jobb. Til å leve et godt liv. Du sitter med nøkkelen til at din hverdag skal preges av at du er i utvikling og når dine mål alene eller sammen med andre.

Mons Ivar Mjelde har 9 vurderinger

Hilde Røhmesmo

13. november 2018

Politiets Fellesforbund Vest

6

Politiets Fellesforbund Vest har brukt Mons Ivar Mjelde som foredragsholder under samling for tillitsvalgte og ledermedlemmer. Mjelde snakket om å bygge lag og å sette seg felles mål, samt veien frem til målet. Han engasjerte og nådde frem til et vidt publikum. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra foredraget. Flere sier de vil ta med seg elementer fra foredraget i sitt lederskap.

Geir Markhus

17. oktober 2018

Equinor Mongstad

6

Vi på Equinor Mongstad har brukt Mons Ivar på ledersamling og på 6 forbedringsdager for alle skiftene våre i 2018. Temaet var fokus på kontinuerlig forbedring, læring, samhandling og lagbygging. Tilbakemeldingene på Mons Ivar sitt innlegg var meget gode. Budskapene han formidlet engasjerte og han er en kraftfull og tydelige pedagog. Kan anbefales!

Svein M. Nordvik

4. mai 2018

Nordhordland Næringslag

6

Vi har ved flere anledninger benyttet Mons Ivar sin kompetanse/erfaring i våre 2 ledernettverk (totalt ca 90 deltakere) fordi: han er «jordnær» i sin tilnærming til tema, han har gode eksempler som vi «kjenner oss igjen i» og han skaper engasjement og god dialog. Deltakere har fått gode innspill til refleksjon og blitt minnet på viktige hverdagsforhold i lederskap etter disse samlingene med Mons Ivar.

Jonas B. Torsvik

18. oktober 2017

Norled AS (Prosjektansvarlig for konferansene)

6

Mons Ivar Mjelde holdt et gnistrende og treffende foredrag om lagspill og kommunikasjon på Norled AS kapteinskonferanse Thon Airport hotel 17.10.17. Han holdt kapteiner og maskinsjefer engasjert i over 2 timer etter lunch og tilbakemeldingene fra disse er veldig positive, likeså fra ledelsen i Norled AS. Mons Ivar skal holde samme foredrag på neste konferanse 24.10 og det gleder vi oss til.

Jan Runar Trandal

2. oktober 2017

Arna Aktiv

6

På seminaret vårt «Saman om å mestre livet» hadde Arna Aktiv, eit rehabiliteringstiltak for personar med rusproblem, Mons Ivar Mjelde som føredragshaldar. Gjerne ikkje den enklaste jobben å avslutte eit seminar seint på dagen, men det her vart full klaff. Han relaterte sine erfaringar til vår situasjon på ein treffande og forståelig måte. Ved å samlast om gode verdiar, ta ansvar i lag og å stake ut ein felles kurs kan ein lukkast i mange ulike situasjonar, også der utgangspunktet er vanskeleg. Attendemeldingane frå tilhøyrarane vart at foredraget gjorde inntrykk.

Arve Helle

1. juni 2017

Dale IL fotball

6

Vi har hadde besøk av Mons Ivar i fjor haust på ei samling for aldersfastlagde trenarar og har i tillegg hatt liknande opplegg med han då han trente Brann og dei var på treningsleir hos oss. Vi er svært fornøgde med Mons Ivar som føredragshaldar. Han er engasjert og greier på ein framifrå måte å dele av sine erfaringar på ein måte som er høgst relevant for oss. Han er ein flink pedagog som brukar eit enkelt og tydeleg språk, og greier å dra med seg tilhøyrarane og få til ein god dialog.

Thomas Berg

1. juni 2017

Eidsberg IL

6

Eidsberg IL brukte Mons Ivar Mjelde på vår klubbdag. Dette ble en fantastisk dag for hele klubben! Første økt var et foredrag hvor Mjelde, på sin meget engasjerte og energiske måte, fortalte tilhørerne om sine erfaringer og meninger innen treningskultur og klubbkultur. Andre økt var på treningsfeltet. Like motiverende og tydelig som vi håpet, ledet Mjelde våre gutter gjennom en treningsøkt. Vi anbefaler Mons Ivar Mjelde på det sterkeste!

Lars Håbrekke

14. mai 2017

Lone skule

6

Arbeidsmiljøgruppen ved Lone skule har brukt Mons Ivar Mjelde med stor suksess. Mons Ivar satte særlig fokus på hva hver enkelt kan bidra med for å styrke fellesskapet og det kollektive arbeidet. All forskning viser at de skolene som lykkes er gode på det kollektive. Her har Mons Ivar mye å bidra med, ikke minst med hans lange erfaring som fotballtrener. Mye av det han snakker om har også stor overføringsverdi til våre private liv. Det å være en god støttespiller for venner og familie. Hva må til for å lykkes både på jobb og fritid? Spør Mons Ivar. Han kan si mye om det.

Paul Arne Skjold

8. mai 2017

Anders O. Grevstad AS

6

Vi har samarbeidet med Mons Ivar i forbindelse med internt kulturprosjekt i bedriften vår («På samme lag!»). Der har han vært både foredragsholder, inspirator og «trener». Ved
bruke sin kompetanse og erfaring som pedagog og fotballtrener, har han på en klar og
samtidig positiv måte hjulpet oss til å se verdien av enkeltprestasjoner, men at det viktigste er å prioritere det som er til beste for laget. Mons Ivar har en enkel og tydelig måte å
kommunisere på, og får derfor lett fram sitt budskap og ikke minst respons på det. Vi kan anbefale han både som foredragsholder og som samarbeidspartner over tid.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2021 © Talerlisten AS