Paul Smines

Rådgiver - Foredragsholder

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Paul Smines

Paul «Doc» Smines har brukt de siste tjue årene av sitt liv til å snakke med menn som sliter med sorg, skam, traumer og det å behandle følelsene sine. Paul som er født og oppvokst i Bergen, er løvetannbarn og krigsveteran. Har jobbet som ambulansesjåfør og livvakt. Han har mistet en sønn og prøvde å ta livet sitt. I tjue år har han har levd diagnosen PTSD. Han jobber nå med å finne menns følelsesspråk og hva vi kan lære av menns følelser. For, rundt om i landet sitter mange voksne menn bak nedtrukne gardiner i sitt eget hjem. De har vært gjennom traumatiske opplevelser og er rammet av følelser de ikke klarer å håndtere. Forskning har dokumentert at menn har vanskelig for å snakke om følelser og Paul har opplevd at han fikk lite hjelp av de som skulle hjelpe. Hva kan vi lære av hans erfaringer.

Hjemsted
Vestland
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Paul Smines

«Kriseledelse i eget liv»

«Kriseledelse i eget liv» I dette foredraget snakker jeg om hvordan man kan løse utfordringer innen ulike typer livskriser og traumatiske kriser. Sorg- Savn- Skam- Tvil- kjærlighet-Tap er normale følelser man opplever i livet, hvordan vi møter disse følelsene er individuelt. For mange kan disse krisene og følelsene de utløser, bli for mye å håndtere alene. Gjennom dette foredraget vil jeg vise ulike teknikker som kan være til hjelp i denne prosessen.

"Ivaretagelse av personer med traumer fra krigs og konfliktområder"

Foredraget har i noen år blitt holdt i samarbeid med RVTS – vest til helsepersonell og behandlings institusjoner Foredraget gir innblikk og forståelse for ulike utfordringer mennesker med erfaring fra krigs og konfliktområder kan oppleve. Det er fokus på symptomer og reaksjonsmønster og vil bli gidd teknikker som kan være til hjelp i behandlingsfasen. Foredraget kan også bli tilpasset behandlere som arbeider med voldsutsatte eller traumatiserte personer.

Menn, motorsykler og kunsten å vise følelser

Rundt om i landet sitter mange voksne menn bak nedtrukne gardiner i sitt eget hjem. De har vært gjennom traumatiske opplevelser og er rammet av følelser de ikke klarer å håndtere. Forskning har dokumentert at menn har vanskelig for å snakke om følelser og Paul har opplevd at han fikk lite hjelp av de som skulle hjelpe. Hva kan vi lære av hans erfaringer. Paul Smines i en samtale med John Kaare Hoversholm fra TV 2.

2024 © Talerlisten AS