Digitalt foredrag eller online konferanse? Les våre råd her

Per Morten Hoff

Per Morten Hoff

Rådgiver, generalsekretær for IKT Norge i 27 år

Fra 18.000,- per foredrag

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Per Morten Hoff

Per Morten Hoff har ledet IKT-Norge i 27 år som generalsekretær. Få om noen har jobbet så tett på utviklingen innen IKT-næringen og digitaliseringen av Norge. Han har tidligere jobbet som journalist i Farmand og som seniorkonsulent i Samfunnskontakt. Inngående kjennskap til problemstillinger rundt digitalisering, sikkerhet og modernisering av samfunnet. Hoff har vært aktiv i norsk samfunnsdebatt innen en rekke temaer og har også sittet i flere regjeringsoppnevnte utvalg.

Foredrag med Per Morten Hoff

Digital eller død

Hva skjer når forretningsmodeller endres og man ikke følger med i timen. Hvilke krefter påvirker norske bedrifter nå og hva må man tenke på som bedriftsleder eller styremedlem. Tittel: Digital eller død.

Norge kan stoppes med en binders

Sårbare Norge - Fokus på sikkerhet og sårbarhet og hva din bedrift kan gjøre. Dere er utsatt for betydelige risiko. Her tegnes et bilde av hva dere selv kan gjøre og passe på.

Digitalisering

Hvilke krefter påvirker din bedrift og hva skal til for å lykkes med digitalisering? Hva må styret ta stilling til og hvilke utfordringer møter norske bedrifter i dag.

Industri 4.0

Hvordan skal norsk industri få økt konkurransekraft og hva skjer hos våre konkurrenter. Hvilke grep må din bedrift ta, når det gjelder den fjerde industrielle revolusjon.

Norge kan bli en stormakt innen industrielle datasenter

Datamengdene i verden dobles hvert år og alle digitale opplysninger og handlinger lagres i et datasenter. Har Norge muligheter til å bli ledende på dette området? Og hvorfor har vi ikke lykkes så langt?

Per Morten Hoff har ingen vurderinger

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2020 © Talerlisten AS