Snorre Djupesland Paulsen

Chief Ecosystem Officer / Regenerativ Ledelse

Fra kr 12.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Snorre Djupesland Paulsen

Snorre er grunnlegger og CEO «Chief Ecosystem Officer» i Pinecone Leadership – Pinecone tilbyr naturbaserte lederprogrammer og fasiliterer et fellesskap med bevisste ledere på tvers av næringslivet som ønsker å lede overgangen til en regenerativ økonomi. Snorre jobber også som lederstøtte gjennom 1 til 1 coaching/terapi, executive search og strategisk rådgivning i selskapet Holding Space for Growth. Se www.pinecone.as for referanser og mer info. Snorre har tidligere bl.a. jobbet med strategisk innovasjon og bærekraft for store selskaper gjennom Æra Strategic Innovation, vært med å utvikle Floke, som er innovasjonsprogram for å løse store samfunnsfloker, vært med å grunnlegge selskapene Velg Bedre og Foodmrkt/Dagens.farm og med fasilitering av talentprogrammer for NTNU, hvor han også har vært gjesteforeleser i flere år. Snorre er en av de sentrale drivkreftene i den Nordiske burn-bevegelsen, som er en av verdens ledende prinsippstyrte ledelseskulturer.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Snorre Djupesland Paulsen

Regenerativ ledelse

Introduksjon til regenerativ ledelse med historier fra våre naturbaserte lederprogrammer og noen av innsiktene som har oppstått der.

Diversitet? Den misforståtte likestillingen

Se artikkel for bakgrunn: https://www.linkedin.com/pulse/kvinnekampen-handler-like-mye-om-menn-som-kvinner-djupesland-paulsen/?lipi=urnlipaged_flagship3_profile_view_base_post_detailsQiAeWFP6Skip3NrU0X4D5g

Langsiktig verdiskaping

Elefanten i det kapitalistiske rommet er kortsiktig profittjag. Hvis vi skal beholde kapitalismen må vi løfte blikket og skape verdi som har en lengre horisont. Hvordan ligger vi an til å klare det?

Neste generasjon talent

Hva ønsker egentlig neste generasjon talent seg? Tilgang på talent er en økende risiko og det største hinderet for dette er mindsetet til dagens ledere. Dette er et foredrag som skaper mer empati med neste generasjon talent, og som utfordrer ledere til å jobbe mer med seg selv - for å kunne tiltrekke og beholde neste generasjon talent.

Kurs med Snorre Djupesland Paulsen

Regenerativ ledelse

To timers workshop med introduksjon til regenerativ ledelse. Vi ser på noen av de mest sentrale verktøyene

Ditt drømmescenario

De fleste innovasjon- og endingsprosesser handler på den ene eller andre måten om å bedre forestille seg hvilken framtid man vil leve i, og veien dit. Dette kurset tar denne tilnærmingen helt på alvor og hjelper deg å visualisere hvilken fremtid du vil leve i, sammenligner de forskjellige drømmescenarioene og deretter gruppearbeid rundt hvilke hindre som står i veien for drømmescenarioene våre.

Hvordan bli bevisst på egne umodenheter?

De beste lederne er de som jobber med sine umodenheter og er i kontakt med sin egen sårbarhet. I denne workshopen ser vi nærmere på dette gjennom konkrete eksempler, og skaper nysgjerrighet rundt egen umodenhet på en omsorgsfull og konstruktiv måte. Metoden handler bl.a. om hvordan skape psykologisk trygghet for hverandre.

2024 © Talerlisten AS