Susanne Gløersen

Ekspert på bærekraftig verdiskaping og finans

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Susanne Gløersen

Susanne Gløersen er en av de med lengst erfaring innenfor bærekraftige investeringer i Norge. Hun har jobbet i Carnegie, Nordea, og som bærekraftsstrateg i Formuesforvaltning, og nå i eget rådgivningsselskap SustainableInsight. 

Susanne har spesielt fokus på hvordan det grønne skiftet åpner opp for både forretnings- og investeringsmuligheter, og hvordan man skal posisjonere seg i dette feltet som en finansaktør, investor eller bedrift. Hvordan bærekraft driver finansiell verdi og blir en lense til videreutvikling og innovasjon, ikke minst omstillingsdyktighet i en verden i rask endring. Hun har også fokus på hvordan bærekraft og teknologi nå konvergerer og skaper endring og muligheter på tvers av de fleste sektorer.

Susanne Gløersen har god innsikt i makroperspektivet, trendutvikling og setter ting i internasjonal kontekst. Ikke minst har hun innsikt i hvordan man kan integrere bærekraft inn i sine forretningsmodeller for økt verdiskaping. Susanne holder en rekke foredrag, og hun gir inspirasjon, innsikt og får en til å tenke nye perspektiver, med det ultimate mål å flytte investorer, selskaper og mennesker nærmere en akselerasjon av det grønne skiftet gjennom å posisjonere seg på en slik måte at det skaper forretningsfortrinn, verdiskaping, driver innovasjon og etterser solid avkastning. Susanne har også vært med å bygge opp organisasjonen Norsif og er blant annet mentor for start-ups i Katapult Ocean. Hun sitter også i styret i et venture fond som investerer i bærekraftig teknologi.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Susanne Gløersen

BÆREKRAFTIG VERDISKAPING I EN VERDEN I RASK ENDRING

Verden er i rask endring. Dette skaper både stor forretningsrisiko, men ikke minst også muligheter for de selskapene og investorene som vet å posisjonere seg riktig. Konsumentene og reguleringer er i endring, så hvordan bør selskaper integrere bærekraft i forretningsmodellen så det driver konkurransekraft, verdiskaping og blir en lense til videreutvikling og innovasjon?

DET GRØNNE SKIFTET – HVA ER TRENDENE INNEN FINANS?

Finanssektoren er helt sentral i den grønne omstillingen, og ikke minst blir bransjen påvirket av både klimaendringer og de grønne skiftet. Dette bringer med seg risiko for bransjen, men ikke minst også muligheter. Feltet for bærekraftige investeringer har også utviklet seg fra det handlet om ansvarliget og etikk til håndtering av klimarisiko og etter hvert fokus på mulighetene. Så hva er de siste trendene innen mer bærekraftig finans? Hva gjør de ledende aktørene på feltet, og hva blir det neste?

2024 © Talerlisten AS