Tale Skjølsvik

Snakker om digitalisering og disrupsjon

Fra kr 35.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Tale Skjølsvik

Tale liker å engasjere og få folk til å tenke annerledes. Hun har lang erfaring som foreleser og foredragsholder innen blant annet digital transformasjon, strategi, kundeorientering og innkjøp av konsulenttjenester. Tale er positiv, løsningsorientert og brenner for at folk skal trives i arbeidslivet og få ut sitt fulle potensial. Hun har en doktorgrad i strategi og jobber som professor i teknologiledelse og fagansvarlig for digital transformasjon og ledelse ved OsloMet. Fra 2019 til 2023 er Tale prodekan for forskning ved Fakultet for Teknologi, Kunst og Design ved OsloMet. Hun har jobbet som leder og forsker gjennom en massiv endringsprosess og sett utfordringer og endring på nært hold. Tale sitter i arbeidsgruppen for ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren. Hun har erfaring som ledelseskonsulent fra Bain & Company og Gemini Consulting og har publisert artikler i en rekke ledende internasjonale tidsskrifter.  Foto: Dagens Næringsliv

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Tale Skjølsvik

Det hybride og fygitale arbeidslivet

Hva skjer når organisasjoner skal integrere fysiske og digitale flater i det hybride og fygitale arbeidslivet? Det har konsekvenser for strategi, ledelse, organisasjon og teknologi! Hva vet vi fra forskning som kan bidra til å belyse arbeidslivets utvikling frem mot 2040?

Strategi anno 2030: Hvordan tenke strategi i dag?

Strategifaget er i endring mot mer innovasjon og entreprenørskap og i stadig mindre grad orientert mot etablerte bransjer og konkurranse mellom eksisterende aktører. Basert på ulike faglige retninger innen strategifaget forteller Tale om reisen strategifaget har vært igjennom og hvordan mange bedrifter tenker strategi i dag.

LegalTech - Hva skjer i advokatbransjen i årene som kommer?

Kunstig intelligens og automatiserte løsninger har i løpet av de siste årene fått en stadig større plass i jussen. Hvilke implikasjon har det for hvilke aktører og forretningsmodeller som vil dominere denne bransjen fremover? Tale tar deg med på et dypdykk ned i alternative utviklingsretninger og forteller om sin egen og andres forskning på LegalTech, oppstartsbedrifter og bruk av teknologi hos etablerte aktører.

Digisering, digital automasjon, transformasjon og disrupsjon - Hvordan navigere i digitaliseringslandskapet?

Digitalisering fører med seg en rekke nye begreper det som leder er nyttig å ha innsikt i. I dette foredraget går Tale i dybden på en del av begrepene og gir ledere og medarbeidere et konseptuelt rammeverk innen digitalisering. Dette foredraget hjelper også til med å besvare hvor man er på sin digitaliseringsreise og sier noe om det som venter...

Kurs med Tale Skjølsvik

Digital transformasjon og ledelse

Strategi

Forretningsforståelse

2024 © Talerlisten AS