Terje Toftenes

Fri fra kreft - ny forståelse av sykdommen

Fra kr 10.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Terje Toftenes

Terje Toftenes foredrag er basert på filmen og boken «Fri fra kreft». I 2016 ble Terje, som den første i Norge, helt frisk fra en “uhelbredelig” type lymfekreft ved kombinasjon av komplementær medisin og skolemedisin. Han er en filmskaper og forfatter med lang fartstid innen oppdragsfilm og dokumentarfilm. Terje har mottatt flere internasjonale priser for sine filmer og driver filmselskapet “New Paradigm Films AS”.  Terjes oppsiktsvekkende krefthistorie handler i korthet om at han fikk en dødsdom av legene, men ble helt frisk – fordi han nektet å godta det behandlings-regimet legene anbefalte. Terje valgte en kombinasjon av komplementær medisin og skolemedisin, og ble helt frisk. I foredraget snakker han blant annet om hva kreft egentlig er, og viser ny vitenskap om kreft som en metabolsk sykdom årsaket av faktorer relatert til kosthold, livsstil og miljøpåvirkninger. Dette bryter med dagens syn på årsakene som ren uflaks eller genetisk predisposisjon. Han viser ny vitenskap om årsakene til kroniske inflammatoriske sykdommer generelt, knyttet til kosthold og livsstil. Hva skjer på mikrobiologisk nivå? Hvilke egne grep kan man ta for å forebygge kreft eller å forbedre kreftprognose? Og hvordan møter helsevesenet dette? Hva kan det bety for fremtidens medisin? Publikum vil sitte igjen med ny forståelse om årsakene til kreftsykdom og kronisk inflammatoriske sykdommer, samt hvordan de kan forebygges og behandles på andre og mer effektive måter enn i dag, ved å kombinere behandlingsregimer. Ta kontakt for en dialog med Terje om hvordan han kan bidra med å spre sin viktige erfaringer. Et foredrag varer typisk 2 x 45 min.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Terje Toftenes

Fri fra kreft

I 2016 ble Terje, som den første i Norge, helt frisk fra en “uhelbredelig” type lymfekreft ved kombinasjon av komplementær medisin og skolemedisin. Han oppsøkte forskningsmiljøer i USA og Europa som har ny vitenskap om kreft som en metabolsk sykdom årsaket av faktorer relatert til kosthold, livsstil og miljøpåvirkninger. Dette utfordrer dagens syn på kreft som ren uflaks eller genetisk predisposisjon, og baner vei for et paradigmeskifte i forståelse, behandling og forebygging av kreftsykdom.

2024 © Talerlisten AS