Tore Opdal Hansen

Komitéleder i Viken, tidl. ordfører i Drammen

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Tore Opdal Hansen

Tore Opdal Hansen er en engasjert foredragsholder, som bruker sin 40-årige erfaring fra lokalpolitikken og ikke minst sine 16 år som ordfører i Drammen, som kunnskapsbase for sine foredrag. Han har solid erfaring med byutvikling og Drammens transformasjon, som han alene har holdt rundt 700 foredrag om. Hvilke grep ble gjort? Han har vært helt sentral i flere tunge prosjekter, hvor gode politiske prosesser har endt med politisk enstemmighet. Langsiktig tenkning er mangelvare i mange kommuner, men det kommer ikke av seg selv, sier han. Kunnskapsbaserte beslutninger har vært en ledetråd for å oppnå enstemmighet. Han har vært pådriver i kommunens arbeid med ulike selskapsdannelser fra tidlig 90-tall. Dessverre er bevisstheten rundt eierskap lav hos folkevalgte i kommuner. Likeledes utvikling av mangfolds-byen Drammen. Han har en unik erfaring, som han gjerne deler, på sin entusiastiske måte. Tore Opdal Hansen er i dag bl.a. komiteleder for utdanning i Viken og Hovedstyremedlem i KS.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Tore Opdal Hansen

Drammen - byutvikling og byutviklingsprosjekter

Drammen har vært gjennom en transformasjon. Hardt målbevisst arbeid over tid har gitt gode resultater siden 80-tallet. Et foredrag om fortid, nåtid og fremtid. Om hvordan det er mulig at politikere, fra ulike partier, kan stå sammen om felles mål. Få enstemmighet rundt tunge beslutninger som eksempelvis kommuneplaner og sentrumsplaner. Eller Drammenshistoriens største reguleringsplan med 10 mrd. investeringer i jernbane gjennom by. Om gode prosesser og kunnskapsbaserte beslutninger.

Kommunen som en god, offentlig eier

På tidlig 90-tall startet Drammen en endring som innebar at flere deler av kommunens virksomhet ble selskapsorganisert. Dette har hatt stor betydning for kommunens utvikling, i forhold til kvalitet og økonomi innenfor utvikling, drift og forvaltning. Denne organiseringen var litt spesiell i kommune-Norge. 42 ulike selskaper og landets mest effektive kommune målt blant de største kommunene og med store verdier ble resultatet. Det krever stor bevissthet å være en god offentlig eier.

Fra A4 til A1

Drammen hadde i 2019 innbyggere fra 150 land. Hele 30 prosent av byens innbyggere hadde annen etnisk bakgrunn enn norsk. De 30 prosentene var enkeltpersoner som kommer fra ulike verdensdeler, hadde ulik historie, ulike tradisjoner, ulike religioner osv. De representerer mangfold i ordets rette forstand. Da må du ta hensyn til 100 prosent av innbyggerne - ikke bare 70. Fjell 2020 var et bydelsprosjekt, men mangfolds-Drammen var et hovedprosjekt.

2024 © Talerlisten AS