Torgeir Micaelsen

Misjonær for teknologi med samfunnseffekt

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Torgeir Micaelsen

Torgeir Micaelsen er tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. I løpet av sine 12 år på Stortinget, ledet han finanskomiteen fra 2009-2013 og var Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson fra 2013-2017 på Stortinget. Micaelsen har lang erfaring med arbeid i skjæringspunktet mellom samfunn og teknologi. Han er utdannet fra Universitetet i Oslo med bachelor i samfunnsvitenskapelige fag og har Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Sammen med Siri Holland, startet han høsten 2017 Aktiver AS – et lite, spesialisert konsulentfirma. Selskapet arbeider for å koble de reelle behovene som teknologi kan løse for samfunnet, med ideene, teknologien, menneskene og selskapene som kan løse dem. Selskapet ble sommeren 2018 solgt til TRY AS hvor Micaelsen i dag jobber som partner og seniorrådgiver.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Torgeir Micaelsen

Hvordan digitalisere et land?

Du har hørt det før: Digital transformasjon skjer raskere og raskere, i bransje etter bransje. Og nå mener mange at den neste store bølgen vil slå inn på de store samfunnsområdene som tradisjonelt har vært preget av sterkest offentlig styring; helse, utdanning, byutvikling – ja til og med i selve samfunnstyringen. Men hva skal et land faktisk gjøre for å møte dette på en fremoverlent måte, og hvordan bør man gå fram for å lykkes?

10 samfunnsteknologiske forslag

Dette foredraget tar deg med på en internasjonal reise i digitale erfaringer og fremmer 10 konkrete forslag til hva Norge bør foreta seg. Foredraget passer til alle som er opptatt av hvordan innovasjon og teknologi kan brukes til styring og utvikling av et land, en kommune, en bedrift eller en organisasjon. Det handler om hvordan teknologi, innovasjon og samfunn møtes; om samfunnsteknologi.

Hvordan bør din organisasjon rigge seg i møte med samfunnsteknologi?

Ny teknologi og digitale plattformer er i ferd med å danne et helt nytt referansepunkt for hva vi som enkeltpersoner forventer. Når vi ellers i livene våre møter stadig mer avanserte, digitale tjenester, har vi lite forståelse for hvorfor vi ikke også kan opprette dialog og få tjenester levert fra det offentlige når vi vil. Foredraget utfordrer og inspirerer aktører som, på vegne av det offentlige, vil gjøre noe med dette.

2024 © Talerlisten AS