Trond Albert Skjelbred

Partner i Apriil PR

Fra kr. 30.000,-

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Trond Albert Skjelbred

Trond Albert Skjelbred er partner i kommunikasjonsbyrået Apriil PR og har 25 års konsulenterfaring. Han har vært rådgiver i Geelmuyden Kiese og PwC og har skrevet bøkene «Perspektiver på PR», «Hvordan lykkes som konsulent?» og «Idar Vollvik om PR». Skjelbred er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har i mange år vært PR-bransjens representant i bransjeorganisasjonen KOMMs Etiske råd. Han har omfattende undervisningserfaring, blant annet fra Handelshøyskolen BI, og er en etterspurt foredragsholder knyttet til sin bok om konsulentrollen, som han fikk Konsulentprisen for i 2014. Skjelbred ble samme år nominert til årets eksil GK-er blant over 500 tidligere ansatte i Geelmuyden Kiese. Skjelbred har vært fast gjesteskribent i Kapital siden 2009 og skriver jevnlige debattinnlegg i Bergens Tidende. Hans BT-innlegg «Er det forventet at jeg svarer på e-post etter kl. 16?» trendet på Linkedin i juli 2019 som det topp 3. mest leste innlegget i Norge.

Foredrag med Trond Albert Skjelbred

Hvordan lykkes som konsulent?

Skjelbred har hatt over 30 foredrag i Norden om boken «Hvordan lykkes som konsulent». Undertittelen «Det enkle er ofte det vanskeligste» viser til at det er ofte de små tingene som avgjør om du lykkes. Skjelbred legger opp til en engasjert samtale med ansvarlig leder foran publikum, slik som selskapets ansatte, deres kunder eller samarbeidspartnere. Skjelbred har gjennomført opplegget for alt fra toppledere og advokater til IT-konsulenter og frivillige. Passer for alt fra 10 - 1000 deltakere.

Hvordan lykkes med salg?

Mange selskaper er vant til at oppdragene kommer mer eller mindre av seg selv. Krisen i oljenæringen viser hvordan dette kan endre seg på svært kort tid. Mange i næringen må selv ut i markedet for å selge sine produkter og tjenester. Hvordan gjør man det? Salg er et være eller ikke være for å overleve, men oppleves krevende for mange. Skjelbred er en dreven selger med over 20 års salgserfaring. Opplegget kan skreddersys fra et 45 minutters introduksjonsforedrag til en fire timers workshop.

Når mediene påvirker omdømmet

Blant Skjelbreds mer omtalte jobber er mediehåndteringen i forbindelse med Kevin Costners deltakelse på oljemessen i Stavanger i 2010 og som PR-rådgiver for Idar Vollvik og mobilselskapet Chess. I dette foredraget snakker han om hva som påvirker et omdømme og hvordan du kan bygge og vedlikeholde det over tid. Han viser også konkrete eksempler på hvordan du kan forholde deg til mediene på en profesjonell måte og hvilken effekt dette har for deg som leder og for selskapet ditt.

Perspektiver på PR

Hva er god PR? spør Skjelbred i dette foredraget, som er basert på hans nyeste bok. I foredraget diskuteres det ikke strategier eller teknikker, men overordnede prinsipper, verdier og holdninger. Blant bidragsyterne i boken er tidligere brigadesjef Arne Pran, First House-sjef Per Høiby, biskop Per Arne Dahl, HR-direktør i Grieg Seafood Kathleen O. Mathisen og NHH-professor Alexander W. Cappelen. Om ønskelig og mulig tar han gjerne med en eller flere av disse i et skreddersydd opplegg for deg.

Kunsten å lytte

Hva kjennetegner en god lytter og når møtte du en god lytter sist, spør Skjelbred i dette foredraget. Etter å ha tenkt seg om i fem minutter var det en deltaker som svarte følgende på det siste spørsmålet: "Det husker jeg ikke". Tankevekkende. Skjelbred benytter ikke PowerPoint i dette foredraget, men forteller historier og utfordrer publikum på en slik måte at alle føler seg inkludert.

Talerlisten mener

Trond Albert har bred strategisk og operativ bakgrunn, og snakker engasjert og tydelig om sine erfaringer. Hans foredrag "Hvordan lykkes som konsulent?" er spesielt lærerikt og matnyttig for alle typer rådgivere.

Trond Albert Skjelbred har 39 vurderinger

Hans Henrik Furøy

11. desember 2016

Deltek Norge AS

6

Vi har hatt to arrangementer med Trond som speaker i Oslo. Tanken har vært å samle folk med felles interesse for konsulentfaget for å få frem interessante spørsmål og synspunkter knyttet til professional services bransjen som Deltek er fokusert på. Trond er flink til å skape tillit hos folk og gir også raskt publikum en trygghet i rommet slik at den gode samtalen kan starte. Vil også tipse om å ta Trond med på råd når eventet skal utformes slik at det blir best mulig. Trond anbefales uten forbehold!

Kristin Myhre

10. desember 2016

Lloyds Register

6

Som en del av Lloyds Register (LR) interne arbeid for å få en felles bevissthet rundt salg blant våre konsulenter, ble 5 salgs arbeidsmøter gjennomført i Norge fra mai til november 2015, ledet av Trond Albert Skjelbred. Mer enn 90 LR-konsulenter deltok i arbeidsmøtene i forskjellige byer i Norge, og fokus var på de ulike elementene i en salgsprosess. Diskusjonene og erfaringer fra arbeidsmøtene har gitt et godt grunnlag for LR i det videre arbeidet knyttet til salg. LR sitt samarbeid med Trond Albert Skjelbred gjennom 2015 var ensidig positive. Trond evner å engasjere bredden av mennesker, og gjøre egen kunnskap og egne erfaringer overførbare og nyttige for en helt annen bransje enn sin egen. Han er en god rådgiver og diskusjonspartner for dem som får gleden av å jobbe sammen med ham, og jeg anbefaler ham på det sterkeste. En rekke av våre ansatte/ ledere har også lest hans bok «Hvordan lykkes som konsulent?», og benyttet denne i sitt arbeid for daglig læring og refleksjon. Selv gleder jeg meg også til å ta fatt på Tronds siste bok «Perspektiver på PR» i juleferien.

Jan Valeur

10. desember 2016

07000 Bergen Taxi

5

07000 Bergen Taxi og jeg har samarbeidet med Trond gjennom mange år. Trond har bidratt med verdifull kompetanse, gode diskusjoner og nye perspektiver i vårt arbeid rundt det å forholde oss til omverdenen og publikum generelt sett. Videre har han ved flere anledning, både i vårt selskap og i andre sammenhenger i næringen, holdt foredrag omkring hvordan man skal lykkes med å fremstå som pålitelig og fremoverlent i det offentlige rom. Det er ikke vanskelig å anbefale Trond.

Fredrik Aasebø

9. desember 2016

Røde Kors Førstehjelp

6

Trond holdt et engasjerende og faglig godt foredrag for oss basert på innholdet i boken «Hvordan lykkes som konsulent?». Han evnet svært godt å oversette innholdet i foredraget til vår arbeidshverdag og la opp til en verdifull dialog om innholdet. Vi har også gitt boken til flere av våre ansatte.

Jens E. Kjeldsen

9. desember 2016

Universitetet i Bergen / Kjeldsen Kommunikasjon

6

Igjennom mange år har jeg sammen med Trond utviklet og gjennomført en lang rekke kurs og seminarer i retorikk for ledere. Det har vært en stor glede. Jeg har også ved flere anledninger benyttet Trond som foreleser til kurs på Universitetet i Bergen – noe studentene virkelig har satt pris på. Trond er en fornøyelse å jobbe med: Pålitelig, imøtekommende, kreativ og nytenkende og alltid hyggelig at være sammen med!

Atle Sundøy

9. desember 2016

Inventura AS

6

Vi har benyttet Trond ved flere anledninger. Som konsulentmiljø er vi stadig på jakt etter forbedringer, både internt i eget selskap og i interaksjon med våre oppdragsgivere. I sine foredrag og bokbad har Trond gitt oss gode innspill som har vært til ettertanke og til nytte i vårt arbeid. Vi har også benyttet boken «hvordan lykkes som konsulent» internt i vårt selskap. Trond stiller godt forberedt og foredrag og samtaler blir alltid interessant.

Vidar Gullachsen

8. desember 2016

Systemintegrasjon AS

6

Vi benyttet Trond ifm videreutvikling av rollen som konsulent i vår organisasjon. Trond gir et tydelig og klart bilde av rollene og gav et meget relevant og godt budskap i sitt foredrag.

Alain Doumit

7. desember 2016

Lloyd's Register

6

All businesses operate within an environment of change. One of the most important aspects of change is change in the market place and customer’s needs. The challenge facing every company is to find out as much as possible about this changing environment so that the business can respond in an appropriate way. This remains true for any company regardless of the industry. I deeply recommend Trond Albert Skjelbred expertise to any company that wish to improve their understanding of ever changing customers’ needs as he opened up a valuable perspective on best practices in managing this challenge.

Victor Jensen

6. desember 2016

StyreAkademiet

5

Trond gjorde det i sitt foredrag tydelig for oss hvor kritisk det er å opptre riktig i forhold til media, og at en må ha en strategi for dette. Deretter «lettet han på sløret» i forhold til hva som var viktig.
Trond framstår som erfaren og dyktig i faget sitt, og vel verd å høre på. Spesielt satt jeg pris på hans helhetlige tilnærming. Han opptrer ikke bare som fagmann innen kommunikasjon, men en som forstår styrets perspektiv – ser ting i sin rette kontekst.

Morten Walde

5. desember 2016

Beerenberg

6

For Beerenberg har Trond i ulike sammenhenger stått på scenen. Som foredragsholder, som moderator og endatil som «takk-for-maten» taler på julebord.

Trond er en godt forberedt, engasjert og faglig sterk retoriker som alltid leverer varene. Uansett tema og omgivelser. Med ektefølt interesse og kunnskap om samfunnet vi lever i, skaper han en dynamikk og innlevelse fra tilhørerne som setter enhver debatt i et konstruktivt perspektiv.

I Beerenberg gir vi Trond våre sterkeste anbefalinger!

Stig Ryland

5. desember 2016

Bergen Næringsråd

6

Trond har en god egenskap som mange formidlere mangler; evnen til å fokusere riktig. Altfor mange foredragsholdere er opptatt av seg selv og glemmer hvem som er hovedpersonen: publikum. Trond leverer gnistrende innlegg fordi han treffer deg og meg med et relevant og ekte budskap! Dessutan gjør han det på en måte som engasjerer.

Elianne Strøm Topstad

5. desember 2016

Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

5

Trond er en varm og tillitsvekkende foredragsholder. Han er imøtekommende og interessert. Han er reflekterende og har stor kunnskap rundt sitt fag. Trond skaper en god og troverdig atmosfære. Vi anbefaler Trond på det varmeste.

Martin Hirth

5. desember 2016

Bergens Tidende/BT Allmenningen

6

Sammen med Fagbokforlaget arrangerte Bergens Tidende bokbad med Trond Albert Skjelbred rundt utgivelsen av «Hvordan lykkes som konsulent». Bokbadet var en del av avisens serie av åpne publikumsarrangement.

Trond er en pedagogisk god formidler av fagstoff, samtidig som han har evnen til å stille gode spørsmål som innbyr til refleksjon og ettertanke. Arrangementet var vellykket og jeg kan på bakgrunn av det anbefale Tronds foredrag om konsulentrollen.

Lars Henrik Østevold

1. desember 2016

Novartis Norge

6

Trond A. Skjelbred er en varm og tillitsvekkende foredragsholder. Men lang erfaring og med stor innsikt tilfører han kunnskap og refleksjoner som er verdifulle uansett bransje og virksomhet. Hans nærhet til publikum og hans evne til å lytte – og respondere gjør hvert foredrag unikt.
Jeg kan på det varmeste anbefale ham som foredragsholder.

Hans Kristian Skjold

1. desember 2016

Inventura AS

6

Trond Albert Skjelbred er «rett frem foreleseren» som utfordrer tilhørerne direkte med tung faglig innsikt og erfaringsbasert kompetanse. Måten han bygger opp spenningsnivået og interessen for tema gjør at du føler en-til-en relasjon med foredragsholder og utfordringer rettet direkte til deg. Det er dette som skaper dynamikk, innlevelse og egen refleksjon over aktuelle utfordringer.

Ivar Hillestad

1. desember 2016

Advokatfirmaet Hammervoll Pind

6

Vi har benyttet Trond Albert ved en rekke anledninger og vi vært svært fornøyd med ham. Trond Albert er svært god kompetanse innenfor sitt fag og han er meget godt forberedt. Det blir alltid en god toveis kommunikasjon mellom ham og deltakerne, noe som gir interessante diskusjoner -både i større og mindre grupper.

Vi anbefaler Trond Albert på det varmeste.

Dikken Christine Holm

30. november 2016

Visma

6

Trond holdt et innlegg for 600 personer om «hvordan lykkes som konsulent». Med en jordnær fremtoning og faglig styrke overbeviste og inspirerte han mange selgere og konsulenter til å tenke annerledes på potensialet i deres rolle. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger i etterkant.

Stefan Grahn

30. november 2016

Deltek Nordic

6

We have used Trond Albert as our main speaker at C-level events (both existing customers and prospects) in both Sweden and Norway. Trond Albert is an engaging speaker who possesses a strong subject matter expertise and experience based on many years working as a top consultant and leader of consultants (for Deltek who specialize in professional services organizations and project-based businesses, it is otherwise a challenge to find speakers who are specialized in the topics and challenges our customers face every day). The experiences and stories Trond Alberts shares from his candid discussions with top people from both the business world and the academic world add a lot of interesting perspectives and lessons learned to his speech. Trond Albert is also very good at building an open and interactive atmosphere with his audience, where business leaders open up and share their own perspectives and stories.

Bård Kristensen

30. november 2016

Visma Unique AS

6

Jeg har hatt gleden av å høre på Trond flere ganger. Trond har mye kunnskap som formidles i en god og varm tone. Han har gode refleksjoner rundt ulike viktige temaer som er essensielle for oss mennesker i et arbeidsliv som endres raskere og raskere.
Jeg har også deltatt i en dialog sammen med Trond med alle ansatte i Visma Unique som tilhørere. Et Skavlan inspirert konsept hvor vi tok for oss «hvordan lykkes som konsulent». Trond leverte sine erfaringer som må til for å overleve i en tøff bransje. Hans fortellerevne appellerer til tilhøreren og han tilfører verdi til de som hører på.
Jeg kan på det varmeste anbefale Trond.

Michael Toft

30. november 2016

Deltek

5

Trond gav vores kunde arrangement i København et flot løft med sit foredrag ‘Hvordan lykkes som konsulent’. Jeg har fået mange tilbagemeldinger fra deltagere om, at Trond var dagens højdepunkt. Derfor kan jeg uden problemer anbefale Trond som foredragsholder.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS