William Goldsack

William Goldsack

Lege og kursleder

Fra kr 5.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om William Goldsack

William Goldsack tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1983, og ble spesialist i allmennmedisin i 1991. I 1994 begynte han å arbeide på NIMI ( Norsk Idrettmedisinsk Institutt) og fikk etter hvert spesielt interesse for personer med kroniske smerter og utmattelsesproblematikk. Med bred klinisk erfaring og spesialinteresse for å skape endring hos personer med kroniske helseproblemer som smerte og utmattelse er William en ettertraktet foredragsholder og kursleder, særlig blant helsepersonell. Han ble spesialist i fysikalskmedisin og rehabilitering i 2004, og har senere studert og fordypet seg videre innen en rekke terapiformer og metoder: kognitiv atferdsterapi,  nevro-lingvistisk-programmering, hypnoterapi og life coaching, han har vært Lightning Process instruktør, tatt kurs i Acceptence and Commitment Therapy samt kurs i Metakognitiv terapi.

Hjemsted
Agder
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med William Goldsack

Det er tanken som teller, eller ?

Kurset er for helsepersonell av ulike kategorier, først og fremst leger og fysioterapeuter, men kurset er også velegnet for psykologer, sykepleiere og andre som arbeider klinisk. Foredraget gir en innføring i ulike terapiformer, metoder og teknikker til bruk i endringsarbeid ved forskjellige problemstillinger, med hovedvekt på smerte og utmattelse. Kurset gir ulike verktøy, både til egen utvikling og til pasientrettet virksomhet, og vil stimulere til videre fordypning.

2024 © Talerlisten AS