Foredrag om Hukommelse

Frank Wedde

Hjernetrener, foredragsholder og forfatter

Olav Schewe

Lærer andre å lære, forfatter av Superstudent

2019 © Talerlisten AS