Foredrag om Hukommelse

Frank Wedde

Frank Wedde

Hjernetrener, snakker om hurtig læring og vane-endring

Olav Schewe

Forfatter og forsker innen læring og produktivitet

2024 © Talerlisten AS