Yvonne Fosser

Strategisk rådgiver innen HR og ledelse

Fra 30.000,- per foredrag

Fra 35.000,- per kurs

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Yvonne Fosser

Yvonne Fosser holder foredrag om arbeidskultur, jobbengasjement og HR-ledelse. Hun har 20 års erfaring som HR-direktør fra blant annet DHL, Felleskjøpet, Hewlett-Packard Norge og Innovasjon Norge. Hos de to sistnevnte, jobbet Yvonne Fosser for toppleder Anita Krohn Traaseth, og sammen med organisasjonen økte de både kjennskapen og attraksjonskraften til disse to virksomhetene. Yvonne har sittet i flere toppledergrupper og utviklet strategisk HR med fokus på kultur- og endringsprosjekter, etablering av ledelsesprogrammer og talentutvikling. Yvonne startet i 2020 HR-selskapet Amesto People & Culture. Yvonnes visjon er å hjelpe så mange som mulig til å få det beste ut av sitt arbeidsliv, gjennom økt jobbengasjement. Hun mener det fokuseres for mye på dårlig ledelse og mener mye kan løses gjennom økt fokus på bedre medarbeiderskap. Kultur og klima er alles ansvar, er hennes mantra. Ta kontakt for et nyttig og inspirerende foredrag med Yvonne Fosser.

Foredrag med Yvonne Fosser

Ledelse i endring

Foredraget er basert på forskning og erfaring. Hva fungerer og hvilke fallgruver bør vi unngå? Hvordan håndtere motstand og hvordan kan du som leder stå stødig når det blåser? Hvordan kan du legge til rette for å få med deg så mange som mulig på ny retning og kompetansevridning som selskapet trenger? Foredraget gir ledere og ansatte gode verktøy på hvordan styrke endringskompetansen i egen enhet.

Kurs med Yvonne Fosser

Kulturverksted

Kulturverksted tar utgangspunkt i bedriftens retning, mål og verdier. En involverende prosess og øvelser som styrker arbeidsmiljøet gir hver enkelt en eierfølelse til retning, mål og verdier. Innsikten fra verkstedet vil hjelpe deg med å videreutvikle kulturen i bedriften, samtidig som du får kartlagt fokusområder som hver enkelt og avdelingen(e) selv kan påvirke. Lengden på kulturverkstedet er 3 timer og verkstedet ender alltid en personlig utformet handlingsplan for avdelingen/bedriften.

Talerlisten mener

Yvonne Fosser kombinerer omfattende og bred erfaring fra HR-feltet med en energisk stil. Hennes foredrag er derfor både faglig nyttige og inspirerende. Hun kobler også gjerne det faglige med det personlige, slik at et foredrag med Yvonne Fosser blir berikende på flere plan.

Yvonne Fosser har ingen vurderinger

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2021 © Talerlisten AS