Slik løser du konflikter

Publisert i Tips og råd av

Konflikter oppstår på alle arenaer. Hvordan kan de unngås og hvordan de kan løses? Her får du noen råd om konfliktløsning fra foredragsholdere som snakker om dette.

– De mest nedrige og mikroskopiske ting kan så kimen til store konflikter, forteller Olav Brekke Mathiesen. Han er forfatteren bak bøkene «Den jævla naboen» og «Den jævla arven».

– En forretningskvinne jeg traff under arbeidet med «Den jævla arven» fortalte at hun hadde kommet på kant med familien sin på grunn av noen buljongterninger. Plutselig sto de og skrek til hverandre. Slike konflikter forsterkes ofte av følelser som urettferdighet, eller opplevelsen at noen tar seg til rette, forklarer han.

Thomas Dorg er mekler og veileder med utdanning innen konflikthåndtering. Han sier seg enig, og går i dybden på dette.

– Utfordringen ligger ikke i uenigheten, men at vi går fra sak til person. Da oppstår det negative følelser. Med negative følelser i bildet opplever vi som oftest ubehag, og det kan være vanskelig å konfrontere dette ubehaget overfor den andre parten. Dermed øker konflikten gjerne i stedet for at den dempes, sier han.

Les mer om Thomas Dorg her.

Destruktive kilder

– Det er mange ulike kilder til konflikter, og ofte er de unektelig destruktive. Likevel bør det ikke være en målsetning å unngå alle konflikter, forteller Stein-Erik Mellemseter.

Han er forhandlingsekspert og foredragsholder, samt daglig leder hos konsulentselskapet Alpha Negotiations.

– Alle mennesker ønsker å delta i beslutninger som omhandler dem selv, og stadig færre aksepterer beslutninger som er diktert av andre. En konflikt er derfor ofte et bedre alternativ for en part i en sak, enn å ikke ha en stemme i saken overhodet, forklarer han videre.

– Interessemotsetninger mellom to parter ligger gjerne til grunn for konflikter. Disse utgjør samtidig ofte gode muligheter for byttehandler. En konflikt er ikke nødvendigvis noe udelt negativt, men kan omgjøres til noe meningsfullt for alle involverte parter. Hvordan konflikter håndteres er dog avgjørende for om potensialet for verdiskaping tas ut. Mekanismen som ofte er best egnet til å håndtere konflikter på, er forhandlinger.

Faresignaler – når er konflikten på ville veier?

– Konflikter kan gå over styr av mange grunner. Noen gjengangere er stolthet, utålmodighet, stahet og manglende samarbeidsvilje, påpeker Stein-Erik.

– Uviljen til å tape ansikt er ofte så stor, at mange foretrekker å ikke inngå en ellers god avtale fremfor å inngå avtalen og tape ansikt. Skal du unngå eller løse en konflikt bør du derfor hjelpe den andre parten så han ikke taper ansikt, råder han deretter.

Olav Brekke Mathisen har intervjuet en rekke personer i forbindelse med de to bøkene han har skrevet. Hans beste tips til å unngå en opphetet diskusjon er å ha samtalen face-to-face.

– Ikke skriv e-post eller meldinger hvis det koker i hodet! Skriftlige beskjeder skrevet i affekt har nok satt fyr på flere konflikter enn du aner. Hold deg rolig, og ha i bakhodet at det er langt mer kostbart – både i tid, penger og relasjoner – å rydde opp i en konflikt, enn det er å sette av litt betenkningstid for å vurdere situasjonen, anbefaler han.

– Og hvis noen begynner å bruke STORE BOKSTAVER er det kanskje på tide å ta en pause. Da er det gjerne følelsene som driver dialogen. En god brannslukker i slike situasjoner er å signalisere en slags time-out, for eksempel ved å si: «Jeg tror kanskje vi snakker forbi hverandre her nå, kan vi møtes og ta en kjapp prat?», fortsetter han.

Les om Olav Brekke Mathisen og «Den jævla arven».

– Når partene i en voksende konflikt begynner å omtale hverandre ved form av karakteristikker, stereotyper og fiendebilder, er det fare på ferde. En slik konflikt på en arbeidsplass kan være krevende å snu. Det kan fort ende med langvarige sykemeldinger, varsler og arbeidsrettssaker som sjelden har noen vinnere, legger Thomas til.

Når konflikten er et faktum – hva da?

– Det finnes bedre verktøy for å løse konflikter enn penger og makt, sier Stein-Erik.

Han gir tre tips til å håndtere en konflikt:

1. Utnytt ulikheter. Ulike synspunkt og preferanser bør ikke skyves under teppet, men heller ses på som en mulighet til å skape verdier.

– Å inngå rene kompromisser på enkeltsaker kan bli som en fallitterklæring. Det er bedre å finne flere konfliktområder for så å byttehandle med dem partene imellom. Det åpner opp for vinn-vinn løsninger hvor hver av partene kan få mer av det som er viktigst for dem, i bytte mot å få mindre av noe som betyr relativt lite.

2. Vær empatisk. Å ha empati er å lytte til og prøve å forstå den andre partens synspunkter.

– Merk at empati ikke er et verktøy som benyttes av de svake eller for å være snill. Tvert imot gjør det å være empatisk oss bedre i stand til å kunne oppnå våre egne målsetninger. Det skyldes at desto bedre vi forstår andres motivasjon, interesser og begrensninger, desto lettere kan vi påvirke dem og få viljen vår.

3. Bruk rettferdige standarder. Et konfliktnivå kan reduseres ved bruk av standarder som partene anerkjenner som rettferdige, for eksempel en meglers vurdering av prisen på et hus.

Prinsippet er det samme som at to kranglevorne barn deler et kakestykke seg imellom ved å la det ene barnet dele kakestykket i to, mens det andre barnet får velge sin del først.

– Det som gir en standard legitimitet og gjennomslagskraft, er at de er utarbeidet av en part som er helt uavhengig av konflikten og som i tillegg gjerne er en autoritet på området.

I næringslivet kan en rettferdig standard for eksempel være en avtale basert på presedens eller på en industristandard.

Les om Stein Erik Mellemseter her.

Prioritér arbeidsmiljøet

Thomas Dorg gir sine tips til å håndtere en konflikt på arbeidsplassen:

– Ta arbeidsmiljøloven på alvor! Sørg for at det psykososiale arbeidsmiljøet har prioritet i hverdagen – det gir også bedre effektivitet gjennom fornøyde medarbeidere som samarbeider godt, råder han.

– Sørg for at arbeidsplassen har gode, gjennomtenkte rutiner for hva som skal skje dersom det oppstår konflikter. Like viktig er det å ha gode rutiner for varslinger slik at varslingsprosesser blir håndtert i henhold til gode etiske, rettslige og menneskelige hensyn, fortsetter han.

– Dialog er dessuten avgjørende. Det er gjennom dialog at vi kan finne nye og kreative løsninger som løser opp knutene mellom parter i konflikt, og som kan skape én felles historie framover, avslutter han.

Handle raskt!

Olav Brekke Mathiesen anbefaler å ikke la konflikten vokse seg for stor før du handler.

– Det er litt som med tannlegen: Det kan lønne seg å bestille time med en gang du merker at noe er vondt, forteller han.

– Som på mange andre områder i livet tror jeg det lønner seg å konsultere fagfolk, gjerne tidlig i prosessen, men prøv å unngå å ringe advokaten som førstevalg. Om du krangler på jobben, med samboeren eller håndverkeren, vil det på et tidspunkt lønne seg å trekke inn noen som kan styre samtalen og veilede. Da får du både en slags objektiv tredjepart, og antakelig noen gode råd på veien, avslutter han.

Vil du ha tilbud på en foredragsholder innen konflikthåndtering? Send en e-post, og vi tar kontakt med deg raskt.

Vil du ha hjelp?

Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg raskt!

2024 © Talerlisten AS