Foredrag om EU/Europa

Simen Ekern

Simen Ekern

Journalist og forfatter, en av Norges fremste Italia-kjennere

2021 © Talerlisten AS