Foredrag om EU/Europa

Simen Ekern

Simen Ekern

Journalist og forfatter, en av Norges fremste Italia-kjennere

Ole Torp

Erfaren journalist og møteleder

2023 © Talerlisten AS