Bjørne Bjørnson

Foredrag om psykisk helse, selvledelse og arbeidsmiljø

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Bjørne Bjørnson

Bjørne Bjørnson har en livshistorie som er verdt å høre på, og gode råd om hvordan å opprettholde en god psykisk helse. I Bjørnes foredrag og kurs vil du lære hvordan vi alle kan begynne å øke vår mentale velvære og prestasjon.

Bjørne deler historier om sin motgang, og hvordan han gikk fra å være konsulent i selskaper som A.T. Kearney og Deloitte til å være sengeliggende i over ett år og utenfor arbeidslivet i nesten fire år på grunn av stress. Heldigvis ble han frisk. Siden har han holdt foredrag om hvordan vi som individer og kollektiv kan øke vårt nivå av lykke og verdiskapning gjennom å våge å jobbe med vår egen psykiske helse.

Han har sin utdanning fra USA, hvor han tok en mastergrad (MPA) ved Texas A&M University. I tillegg har han utdannet seg som personlig trener og mindfulness meditasjonsinstruktør ved University of California, Berkeley. Bjørne har også spilt basketball i norsk eliteserie, på juniorlandslaget og på college.

Et foredrag med Bjørne Bjørnsen er veldig godt å høre på, og vil være en god samtalestarter for alle som ønsker å sette mental helse, selvledelse og livsmestring på agendaen.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Bjørne Bjørnson

"Den som våger, vinner" - lær hvordan dere som organisasjon kan få tilgang på mer av vår kanskje viktigste, fornybare ressurs - de ansattes mentale helse (PSYKISK HELSE OG SELVLEDELSE)

Forskning viser at i løpet av et arbeidsliv så vil de fleste av oss kjenne på det å bli utbrent en eller annen gang. 30-50% av oss vil få en psykisk lidelse i løpet av vårt liv, mens andre studier viser at vi tilbringer nesten halvparten av vår våkne tid med å tankevandre og dette gjør oss typisk ulykkelige. Det er mange gode grunner til at vi som bedrifter og individer må våge å jobbe med vår psykiske helse. Som vårt samfunns dyreste sykdom med lang varighet, er det viktigere enn noen gang for at dere skal lykkes med å skape verdi, være en attraktiv arbeidsgiver og få det beste ut av de ansatte, at mental helse settes høyt på agendaen. I dette foredraget lærer dere hvor man kan begynne som individer og som fellesskap å få tilgang på mer av vår kanskje viktigste, fornybare ressurs - vår alles mentale helse.

"Snille (ikke dumsnille) mennesker er vinnerne " - hvorfor mer medfølelse og en giverkultur er et nøkkelkriterie for å skape en god bedriftskultur og arbeidsmiljø (ARBEIDSMILJØ OG BEDRIFTSKULTUR)

Lær hvorfor medfølelse og en giverkultur er viktige nøkler for å lykkes som organisasjon, leder og ansatt. I dette foredraget ser vi på hvordan det å trene på og dyrke medfølelse og en giverkultur i din bedrift vil gjøre dere mer suksessrike, samkjørte og gladere.

"Dere kan ikke yoga dere ut av denne utfordringen” - 7 veier ut av utbrenthet på arbeidsplassen (PSYKISK HELSE OG UTBRENTHET)

I løpet av et arbeidsliv viser flere undersøkelser at de fleste av oss vil kjenne på følelsen av utbrenthet og langvarig stress på et eller annet tidspunkt. Hvilke 7 drivere finnes for å forebygge arbeidsrelatert utbrenthet, og hvordan kan man med utgangspunkt i individuelt og kollektivt ansvar jobbe mot å forebygge utbrenthet, og bedre den mentale velværen til hele organisasjonen.

"De ansattes wellbeing = attraktiv arbeidsgiver" - hvorfor wellbeing er en av de viktigste kriteriene for å tiltrekke og beholde gode ansatte (PSYKISK HELSE OG ARBEIDSMILJØ)


Wellbeing blir et stadig viktigere kriterium når mennesker skal velge ny arbeidsgiver. Samtidig er det å forvalte dine nåværende ansattes wellbeing like viktig for å beholde de beste talentene. I dette foredraget ser vi på hvorfor wellbeing er kritisk for dere som ønsker å være en relevant arbeidsplass i fremtiden, og hvordan dere kan jobbe strategisk med wellbeing for å ivareta de ansattes mentale og fysiske helse.

"Jakten på mening" - lær hvordan du kan endre deg og tenke annerledes om endring (MOTIVASJON OG ENDRINGSLEDELSE)

Du som jeg har sikkert opplevd at det kan være krevende til tider å endre seg, enten du føler du må endre noe eller at endring blir nødvendig utenfor din kontroll. I dette foredraget setter jeg hvordan man endrer vaner i system, og lærer bort vitenskapelig verktøy for hvordan vi alle kan begynne å bryte de vanene vi sliter med, og på den måte hjelpe oss til bedre utgaver av oss selv på jobb og hjemme. Du lærer også hvordan du kan begynne å tenke annerledes om endring, og snu det til din styrke.

Kurs med Bjørne Bjørnson

"Mental jobbstrekk" - en ukentlig mental pause på arbeidsplassen (MINDFULNESS MEDITASJON)

Mange arbeidsplasser er kjent med ulike former for fysisk jobbstrekk, hvor ansatte tilbys korte økter med tøy og bøy i arbeidstiden. Jeg tilbyr noe av det samme, men for hjernen til de ansatte. Mental jobbstrekk er et ukentlig eller regelmessig tilbud til de ansatte hvor det settes av ca. 30 minutter til å gi folk en mental pause i hverdagen. Jeg lærer bort verktøy primært fra mindfulness meditasjon og psykologi som hjelper folk med å redusere stress og øke velvære. Mental jobbstrekk er et digitalt tilbud, som passer perfekt inn i en travel hverdag.

"Mindfulness og klimaendring" - hvordan mindfulness kan bidra til å ta grep om klimakrisen og øke vår kollektive kapasitet til å håndtere kriser og endring (BÆREKRAFT OG MINDFULNESS)

I dette kurset går vi i dybden på de siste ti års forskning som har begynt å se på sammenhengen mellom trening i mindfulness og vår evne til å ta grep om klimakrisen og øke vår individuelle og kollektive kapasitet til håndtere risiko og usikkerhet knyttet til vår klimafremtid. Vi ser på hvordan mindfulnesstrening har potensiale til å bidra til å fasilitere klimatilpasninger på et personlig, institusjonell og samfunnsmessig nivå.

"Crisis proof" - lær hvordan ansatte og bedrifter kan bli best mulig forberedt på uforutsette endringer og kriser (ENDRINGSLEDELSE OG FREMTIDSSTUDIER)

I dette kurset tar jeg ansatte og bedrifter med en interaktiv workshop om hvordan man kan begynne å i større grad forutse endringer og kriser, samt hvordan man best kan planlegge for hendelser i fremtiden. Her lærer man hvordan man kan tenke om endring, simulere ulike fremtidige scenarier på et personlig, bedrifts- og samfunnsnivå, og hvordan man som individ og bedrift best kan forberede seg mentalt og praktisk på det fremtiden har å by på.

Talerlisten mener

Bjørne er en proff formidler med et viktig budskap. Han viser at det å leve som en travel og godt betalt konsulent slett ikke trenger å bety det samme som å leve et godt liv. Hans formidlingsstil er engasjerende med flere dramatiske historier og gode, konkrete råd.

2024 © Talerlisten AS