Camilla Bilstad Johannessen

Sosial entreprenør og integreringsoptimist

Fra kr 7.500,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Camilla Bilstad Johannessen

Camilla Bilstad Johannessen er sosial entreprenør og innvandrings-optimist. Gjennom et sosiokulturelt perspektiv på læring har hun bygget en alternativ læringsarena for innvandrerkvinner som ikke har lykkes med å få plass i arbeidslivet: Vintage Baby sosiale entreprenører er en katalysator herfor arbeid i Sandefjord. Virksomheten har fungert som mentor og inspirert søstervirksomheter i flere andre norske kommuner. Camilla gir kommuner, arbeidsmarkedsbedrifter og frivillige organisasjoner foredrag og workshops om hvordan man kan lykkes med å inkludere innvandrere med lav formalkompetanse i arbeidslivet, skape et mer tilpasset integreringstilbud og om de samfunnsøkonomiske gevinstene av dette. Camilla er adjunkt, gründer og har nasjonal og internasjonal prosjekterfaring innen fagfeltet. Hun har hatt flere prosjekter i samarbeid med Senter for sosialt entreprenørskap og fungert som mentor for andre som ønsker mer innovative løsninger.

Hjemsted
Agder
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Camilla Bilstad Johannessen

Sosialt entreprenørskap som verktøy for bedre integrering

Vi som storsamfunn har mye å hente på at flest mulig får mulighet til å omsette sin arbeidskraft ressurs. Hvorfor klarer vi ikke å nå dette målet, og hvordan kan sosialt entreprenørskap og prinsipp om tilpasset opplæring bidra til at vi gjør det er temaet for dette foredraget.

2024 © Talerlisten AS