Camilla Brox

Bærekraftsambassadør

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Camilla Brox

Camilla Brox er Bærekraftsambassadør. Hun har en Master of Management fra BI med bla. ‘Samfunnsansvar under globalisering og klimapress’. I 2017 startet hun Brox Consulting, og har siden den gang bistått bedrifter og organisasjoner i utvikling av effektive strategier for økonomisk vekst, sosial inkludering og bærekraft. Camilla har bl.a. ledet Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) og vært prosjektleder for Borg CO2’s kartleggingsarbeid for etablering av karbonfangstindustri. I dag er hun engasjert nettverksleder for CCUS Norge og rådgiver for NCCE. Foredraget ‘SAMMEN sikrer vi en bærekraftig framtid» viser konkrete eksempler på bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner fra hele landet som har fokus på, og som aktivt bidrar til, at vår fremtid blir bærekraftig. Herunder industri, øvrig næringsliv, det offentlige, forskningsaktører, og akademia.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Camilla Brox

SAMMEN sikrer vi en bærekraftig framtid!

Foredraget 'SAMMEN sikrer vi en bærekraftig framtid" viser konkrete eksempler på bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som har fokus på, og som aktivt bidrar til, at vår fremtid blir bærekraftig. Herunder: industribedrifter, avfallsbedrifter, gjenvinningsbedrifter, forsøks- og forskningssentre, næringshager, havbruksnæringen, bønder, gründere, bedrifter som bygger elektriske fartøy, aktører som jobber med fornybar energi m.m.

"Det grønne skiftet" - Fra en lineær til en sirkulær økonomi!

Sirkulær økonomi handler om optimalisering av verdikjeder for bedre ressursutnyttelse og for å sikre at ressurser ikke kommer på avveie. Industriell symbiose er en strategi for å oppnå en sirkulær økonomi gjennom at bedrifter/virksomheter innenfor et geografisk avgrenset område samarbeider om bruk av ressurser som eksempelvis materialer, energi, vann og/eller bi-produkter. Foredraget belyser forretningsmuligheter innen sirkulær økonomi og industriell symbiose - for økt konkurransekraft!

Bedrifters samfunnsansvar og «det grønne skiftet»

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Foredraget viser hvilket ansvar bedrifter har ifht deres påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og viser til hvordan en kan sette mål, forankre disse i bedriftens strategi, legge planer og iverksette tiltak for å sikre en bærekraftig framtid. Bedrifter som er sitt samfunnsansvar bevisst kan styrke sitt omdømme og tiltrekke seg - og beholde - dyktige ansatte.

Skreddersydd foredrag

Få skreddersydd opplegg til din bedrift eller deres arrangement. Ta kontakt for mer informasjon. Pris vil variere etter omfang av oppdrag.

2024 © Talerlisten AS