Camilla Brox

Bærekraftsambassadør og minimalist

Fra 15.000,- per foredrag

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Camilla Brox

Camilla Brox holder foredrag om bærekraft og sirkulærøkonomi. Hun er selverklært bærekraftsambassadør, og både på jobb og privat kartlegger hun muligheter – og iverksetter tiltak – som ivaretar klima og miljø, økonomiske og sosiale forhold. Hun er gründer bak konsulentfirmaet Brox Consulting og engasjert daglig leder av Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NSSØ).Hennes foredrag viser muligheter i sirkulærøkonomi og det grønne skiftet – for industri, øvrig næringsliv og offentlige virksomheter. Privat er hun minimalist og lever en «Simple living-lifestyle». Hun er opptatt av å etterlate seg et så lite fotavtrykk som mulig hvor enn hun går, bor i en liten leilighet, reiser kollektivt, har få eiendeler og låner eller kjøper brukt når hun trenger noe. Hennes foredrag vil gi deg konkrete tips til hvordan din virksomhet og du som privatperson kan bidra til en mer bærekraftig framtid! Ett av hennes motto er: «Vi arver ikke jorda av våre forfedre, vi låner den av våre barn».

Foredrag med Camilla Brox

Sirkulær økonomi og Industriell symbiose

Sirkulær økonomi handler om optimalisering av verdikjeder for bedre ressursutnyttelse og for å sikre at ressurser ikke kommer på avveie. Industriell symbiose er en strategi for å oppnå en sirkulær økonomi gjennom at bedrifter/virksomheter innenfor et geografisk avgrenset område samarbeider om bruk av ressurser som eksempelvis materialer, energi, vann og/eller bi-produkter. Foredraget belyser forretningsmuligheter innen sirkulær økonomi og industriell symbiose - for økt konkurransekraft!

Bedrifters samfunnsansvar og «det grønne skiftet»

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Foredraget viser hvilket ansvar bedrifter har ifht deres påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og viser til hvordan en kan sette mål, forankre disse i bedriftens strategi, legge planer og iverksette tiltak for å sikre en bærekraftig framtid. Bedrifter som er sitt samfunnsansvar bevisst kan styrke sitt omdømme og tiltrekke seg - og beholde - dyktige ansatte.

Minimalisme og simple living - fremtidens livsstil

Norge er ett av verdens rikeste land. Majoriteten av oss som bor her har mer enn vi trenger. Vi streber etter høyere lønn, større hus, hytte på fjellet og ved sjøen og båt...og kjøp-og-kast mentaliteten har fått et feste det er vanskelig å komme bort fra. Minimalisme og simple living handler om å velge å leve med mindre. I dette foredraget forteller Camilla om frihetsfølelsen dette gir og hvilken betydning det har for samfunnet og miljøet.

Skreddersydd foredrag

Få skreddersydd opplegg til din bedrift eller deres arrangement. Ta kontakt for mer informasjon. Pris vil variere etter omfang av oppdrag.

Camilla Brox har ingen vurderinger

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2020 © Talerlisten AS