Chul Christian Aamodt

Mot til å sette mål og evne til å gjennomføre

Fra kr 30.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Chul Christian Aamodt

Chul Christian Aamodt er aviseier og en del av ledelsen i Europower, med DN Media Group som største eier. Som styreproff og investor bistår han vekstselskaper på vei mot internasjonalisering. Gjennom Metrics var Aamodt blant de største aksjonærene i Mintra da selskapet ble kjøpt av PE-selskapet Riverside for nesten en halv milliard kroner, og han satt sentralt i prosessen da Viking Venture gikk inn med 80 millioner kroner i SaaS-selskapet Onix. Han har også deltatt aktivt i flere andre flere M&A´s som muliggjør vekst og internasjonalisering. Etter et foredrag med Aamodt samler du ledelse og styre for å konkretisere selskapets mål og aktiviteter for å nå målet.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Chul Christian Aamodt

Slik skal vi 3x omsetningen i løpet av 3 år:

Aamodt overtok anvaret for den kommersielle avdelingen i Europower i 2021. Etter å ha blitt kjent med selskapet og markedet etablerte han målet om å øke omsetningen i den delen av forretningen som han leder med 3x. Prosjektet har navnet 24/24, med omsetning på 24 mill i 2024. Sammen med kollega Pia Kristensen Moe deler han erfaringer fra vekstreisen de nå står midt oppi. Foredraget er dønn ærlig, der de to også forteller om utfordringene med å strekke seg mot høyere mål enn selskapet noen gang tidligere har gjort.

Derfor må du poste målene dine på sosiale medier:

Da Aamodt var en del av teamet som bygde Mintra så etablerte de prosjektet TARGET 14. Målet med prosjektet var å finne nye eiere av Mintra innen utgangen av 2014. Dette lykkes de med, og selskapet ble kjøpt for nesten 500.000.000 kroner i desember 2024. Etter dette etablerte Aamodt prosjektet TARGET 21. Teamet hans bygget en avis fra scratch, og han lovet investorene at de skulle bli en del av et større mediekonsern innen 2021. I januar 2021 ble selskapet hans invitert inn i DN Media Group. Gjennom en fusjon fikk aksjonærene som hadde troen på prosjektet til Aamodt en eierandel på 1/3 av Europower. DN Media Group eier 2/3 av selskapet. Aamodt jobber nå med prosjektet 24/24, der målet er å å 3X omsetningen på 3 år i den delen av forretningen han leder i. I 2024 skal de omsette for 24 millioner. Etter å ha hørt foredraget forstår du logikken ved å fortelle andre høyt om selskapets hårete mål.

En krise er også en mulighet:

Aamodt ser en mulighet i enhver krise, og har opparbeidet en metodikk som gjør at selskapene han engasjerer seg i klarer å fange vinden i storm. Gjennom et følelsesladet innlegg deler han erfaringer fra både personlige kriser og kriser på jobb. Det er gjennom de store krisene han har vokst, både som person og profesjonelt. Det er fordi han hadde for dårlige karakterer til å få jobb i av de store anerkjente selskapene at han ble partner i et startup som til slutt endte opp på børs. Og det er fordi han ikke fikk komme på jobbintervju da han ønsket å jobbe i avis at han nå eier en avis. Hvordan håndterer du kriser?

2024 © Talerlisten AS