Erik Eskedal

Markedsteknologi og digital kommunikasjon

Fra kr 10.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Erik Eskedal

Erik Eskedal er tidligere digital strateg og leder av Iteo Digital og Chief Technical Innovation Officer i IPG Mediabrands Norge som er morselskapet til mediebyrået IUM hvor han blant annet hadde ansvaret for programmatisk enheten Cadreon og performance byrået Reprise. Han er nå markedsansvarlig i Eqology. Han har 15 års erfaring fra B2B markedsføring, digital kommunikasjon og strategier. Erik snakker om egne erfaringer og innsikt og er svært engasjert på scenen. Han har hatt over 100 foredrag om hvordan man bør tenke og jobbe med digital kommunikasjon og hvordan man skal få mest mulig ut av teknologien.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Erik Eskedal

Death of a B2B Salesman

Internett har gjort at tilgangen på informasjon har blitt enorm. Mer og mer av beslutningsprosessen, også i B2B, gjøres ved hjelp av digitale kanaler. Når kundene har forandret seg, så må selskapene som selger også forandre seg, og det nå! Flere og flere er involvert i en beslutning, det er ikke lenger bare en beslutningstager. Hvordan skal vi nå frem til de riktige menneskene med budskapet vårt og hvordan skal vi kunne selge til kunder som ikke vil snakke med selgerne.

Amazon er på vei til Norge - Hva vil det si for deg og din bedrift

Hvor klare er den norske forbrukeren for Amazon? Hva er Amazon, hvordan fungerer det og hvordan kan din bedrift utnytte tjenesten når den kommer til Norge? Hvordan vil Amazon påvirke den norske retail scnenen? Alt dette vil Erik gi deg svar på i dette 45 minutter lange foredraget som raskt har blitt veldig populært og godt mottatt.

Sosiale medier og ROI

Hvordan skal man måle resultatene av det man gjør via sosiale medier? Foredraget tar for seg metodikken og hvordan man må jobbe for å bevise at det man gjør i sosiale medier skaper faktiske resultater.

Moderne markedsføring er teknologidrevet

Moderne markedsføring er synonymt med teknologi. Utfordringen for oss som jobber med markedsføring i dag er at at det hele tiden kommer nye kanaler og løsninger. I dette foredraget viser Erik at det å velge riktig markedsteknologi handler om data og mennesker og ikke er et IT prosjekt. Det handler nemlig om å bruke dataene og teknologien til fordel for kundene primært og deg sekundært.

Tilpasset foredrag

Med 15 års erfaring med kommunikasjon, markedsføring og digitale kanaler kan Erik tilføre enhver bedrift ny innsikt og erfaring basert på alle de feil og suksesser han har hatt. Sammen finner vi vinkling og verdi.

2024 © Talerlisten AS