Ina Vikøren

Bærekraft. Innovasjon. Storytelling.

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Ina Vikøren

Ina Vikøren holder energiske foredrag om bærekraft. Hun er tidligere bærekraftsleder i Telia og H&M og jobber med å implementere løsninger for den sirkulære økonomien. Hun er en dreven foredragsholder og har bl.a. vært på flere foredragsturnéer for Miljødirektoratet der hun fremla et løsningsorientert syn på klimautfordringene. Ina har master i bærekraftig forretningsutvikling for en sirkulærøkonomi fra NTNU, Heriot-Watt og Stanford. For tiden er hun selvstendig næringsdrivende innenfor bærekraftig forretningsmodellering med fokus på indre bærekraft og bedrifters interne kompetanseløft. Ina er også aktiv skikjører, innholdsprodusent, influenser og fotograf. Ina er spesielt god på å se forretningsmuligheter i utfordringene klimaendringene skaper. Hun kobler klimakunnskap og historiske trender opp mot digitalisering, nye forretningsmodeller, endring, forbrukermakt og morsomme historier. Ina er kjent for sine engasjerende og lærerike foredrag og har mottatt priser for sin formidlingsevne.

Fagekspert
Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Ina Vikøren

Fra Boikott til Bærekraftsleder: Sirkulærøkonomi i Praksis

Hvordan gikk Vikøren fra å boikotte fast fashion til å jobbe som bærekrafstleder for H&M? Tekstilindustrien er verdens nest mest forurensende industri og da H&M er industriens nest største aktør setter dette store utfordringer, så vel som muligheter til å snu forretningsmodellen til å operere innenfor planetens tåleevner. Hvordan innoverer man en forretningsmodell fra problem til løsning? Og hva er erfaringene fra å jobbe med bærekraft i et av verdens mest bærekraftforhatte selskap?

Far og Datter: Sirkularitet i to generasjoner

Her entrer Ina scenen med sin far Ola Ronæss og gir dere to generasjoners take på integrering av sirkulære tiltak. Ola er en erfaren næringslivsleder med innovativ forretningsmodellering som hovedområde. I tillegg til å drive lederstøtte er han nå klyngeleder for tverrindustrielle CircularPackaging Cluster. Ola er også en ettertraktet foredragsholder og sammen med Ina mikser de personlige historier med fag og konkrete eksempler på hvordan man forankrer bærekraft på mikro-nivå for å lykkes makro.

Bærekraft: Hva er grunnen til at du bryr deg?

Det blir ingen ekte forankring uten ekte engasjement. Og engasjement smitter. Vi må spille på den gode samvittigheten, ikke den dårlige. Med stort engasjement presenterer Ina sin personlige historie og kobler den opp mot utviklingen av klodens klima, der hun viser til historiske trender, dagens situasjon og løsningsoriente fremtidsscenarioer. Foredraget er bl.a. bygget på oppdatert forskning hun fikk via foredragsrollen i Miljødirektoratet og skreddersys i forhold til selskapet/publikum.

Bærekraft og Strategisk Storytelling

Vi kan ikke forvente at kundene våre skal forstå hva vi gjør innenfor bærekraft om ikke vi selv gjør det. Ettersom Ina er både forretningsstrateg men også innholdsprodusent besitter hun unik erfaring fra begge sider av en kommunikasjonskreativ prosess. I dette nye foredraget guider hun publikum gjennom hvordan interne kompetanseløft, historiefortelling og personlig forståelse er kritiske suksessfaktorer for å lykkes med ekstern verdiforståelse, konkurransekraft og effektiv ressursutnyttelse.

Bærekraftig Friluftsliv

Dette er Inas eldste og mest holdte foredrag. Som aktiv skikjører helt fra hun kunne gå tar hun oss med på en inspirerende og personlig reise fylt av fantastiske bilder, morsomme historier og klimafaglig grafikk. Med mye reising, utstyr og en konstant eventyrlyst kommer friluftsparadokset; jo mer vi bruke naturen vi elsker å leke i, jo mer ødelegger vi den. Ina presenterer et løsningsorientert syn på dette og veileder oss gjennom konkrete handlingsalternativ mot et mer bærekraftig friluftsliv.

Kurs med Ina Vikøren

Indre Bærekraft og Strategisk Storytelling

Her fokuserer Ina på intern kompetanseheving og guider selskapet gjennom hvordan vi kan skape mer forståelse samt raskere utvikling innenfor bærekraftstiltakene i et selskap. Vi må tørre å gjøre mye på noe, i stede for lite på alt. Hvordan passer vi på at bærekraft er implementert i hverdagsagendaen til hver eneste rolle i selskapet? Er det et gap mellom hva vi gjør innenfor bærekraft og hva vi snakker om? Klarer vi å forenkle uten å fordumme? Dette kan også holdes som workshop.

Bærekraft i Praksis

Hva kjennetegner egentlig en bærekraftig forretningsmodell? Hva er forskjellen på grønnvasking og filantropi? Hva er de selskapets lavthengende frukter som kan starte snuoperasjonen til en klimapositiv modell? Ina tar deg gjennom hvordan bærekraft kan gå fra en grønn power-point til kjernevirksomheten i selskapet.

Skreddersydd for din bedrift/arrangement

Talerlisten mener

Ina er en glitrende formidler og en foredragsholder som både har et viktig budskap og mange konkrete råd og erfaringer. Hun har en energisk stil, gode eksempler og et engasjement som skinner gjennom når hun formidler. Et trygt valg hvis du ønsker en ekspert på bærekraft som kan holde inspirerende foredrag om samfunnsansvar, miljø og mangfold.

2024 © Talerlisten AS