Covid 19-tilpasning: Vi har god erfaring med digitale foredrag, og har råd og løsninger!

Kari Løvendahl Mogstad

Kari Løvendahl Mogstad

Lege, forfatter og samfunnsdebattant

Fra 15.000,- per foredrag

Send forespørsel Hjelp meg

Om Kari Løvendahl Mogstad

Kari Løvendahl Mogstad er en svært samfunnsengasjert lege, og jobber til daglig som fastlege i Trondheim. I tillegg er hun idrettslege og lektor ved Samfunnsmedisinsk institutt ved NTNU. Kari sitter også i referansegruppe for barns helse i Legeforeningen, NFA. Hun har fem barn, i alderen 24-11 år. Hun er skribent, blogger og forfatter, og ga nylig ut boken Kroppsklemma på Cappelen Damm. Boken omhandler dagens intensiverte oppvekst med sosiale medier, kroppspress og perfeksjonsjag. Kari er opptatt av jenters rettigheter, og å belyse at vi også i Norge har utfordringer knyttet til økende seksualisering og «pornofisering» av ungdomskulturen. Dette angår også guttene. Boken retter seg mest mot foreldre og andre voksne som jobber med barn; for vi er nødt til å skjønne mer av deres hverdag og virkelighet! Kari har lang erfaring i å holde foredrag, både til ungdommer, foreldre og ulike fagfolk. Hun er også opptatt av svangerskaps- og barselomsorg, og er levende engasjert i både kvinner og barn/unges helse, trivsel og levekår.

Foredrag med Kari Løvendahl Mogstad

Livet i kroppsklemma

Vi lever i en tid da kropp og utseende har blitt et stadig viktigere "visittkort" og mål på suksess og vellykkethet. Barna våre sliter seg ut på å være "perfekte", vi voksne er også en del av denne samfunnsutviklingen. Både i foredraget og i boken Kroppsklemma tar Mogstad tilhøreren med "bak", og ser på hva det er som gjør at vi jager etter perfeksjon og evig ungdom. Vi må være nysgjerrige, og villige til å gå mer inn i både ungdommenes liv og våre egne holdninger, for å bli mer fri fra kroppsklemma!

Sykt skjønn når kroppspresset går på helsen løs

Generasjon Perfekt kalles vår oppvoksende slekt i dag. De måles og vurderes på alle fronter, og de er den første generasjonen som vokser opp med sosiale medier som en naturlig del av livet. Dette gir en helt annen intensitet i hverdagen, med kropppress og usunne utseendeidealer. Dette gir helseplager for mange, og foredraget beskriver en kropps- og perfeksjonskultur som går på helsa og selvbildet løs. Foredraget er en viktig vekker for mange voksne, også ungdom.

Kari Løvendahl Mogstad har ingen vurderinger

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2021 © Talerlisten AS