Digitalt foredrag eller online konferanse? Les våre råd her

Foredrag om Selvtillit og selvbilde

Bår Stenvik

Forfatter og journalist som skriver og snakker om samfunn, forskning og populærkultur

2020 © Talerlisten AS