Kimiya Sajjadi

Mangfold- og inkluderingsarbeid i virksomheter

Fra kr 30.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Kimiya Sajjadi

Hva betyr mangfold og inkludering? Hvorfor er det viktig for din virksomhet og hvordan kan dere jobbe med dette på en systematisk måte? Noen virksomheter har dette på plass men trenger spesifikt hjelp med hvordan de kan rekruttere og beholde flerkulturelle talenter.  For Kimiya handler det om å gjøre kunnskap om disse spørsmålene såpass konkret at dere kan implementere tiltak i egen organisasjon.

Basert på forskning fra Mcckinsey, Harvard, Korn Ferry, internasjonal litteratur på mangfold og inkludering, og hennes erfaringer fra å ha jobbet med over 15 norske virksomheter deler hun råd som er relevante og gode. 

Kimiya er grunnlegger av Big Enough Global. De bistår virksomheter med å sette strategier med konkrete tiltak for å rekruttere og beholde flerkulturelle talenter.  I 2021 vant de YS sin likestillingspris for arbeidet. 

Kimiya har blant annet hatt oppdrag for advokatfirma Thommessen, PWC, Sparebank 1, Amedia, Gyldendal og Jefferson Wells.  Hun har derfor bred erfaring innenfor ulike bransjer.  Hun har blitt kåret som en av Dagens Næringslivs 30 lederstjerner under 30 år.  Kimiya studerte juss i 2.5 år før hun valgte å satse på gründerlivet.

Foredrag med Kimiya Sajjadi

Hvordan kan du jobbe med mangfold og inkludering i din virksomhet, og hvorfor lønner det seg for dere?

Hvordan jobbe med rekruttering og markedsføring i arbeidet med mangfold og inkludering?

Hva er ledelsen sitt ansvar i arbeidet med mangfold og inkludering?

Hvordan kan du jobbe for å rekruttere og beholde flerkulturelle talenter i din virksomhet?

Din mangfoldsbakgrunn er en styrke!

Talerlisten mener

Kimiya har en forfriskende stil og en levende form når hun holder foredrag om inkludering og mangfold. Hun forklarer hvorfor mangfold er viktig, hvorfor det kan være vanskelig og hva dere bør tenke på for å bli bedre på mangfold og inkludering.

Kimiya Sajjadi har 8 vurderinger

Runi Olsen

30. juni 2022

Intrum AS

Vi booket Kimiya til et webinar for våre medarbeidere i Intrum i Scandinavia med en ambisjon om å bidra til økt bevissthet og kunnskap om tematikken mangfold og inkludering. Intrum har nylig etablert en skandinavisk markedsenhet, og vi opererer ikke lenger som tre separate enheter. Dette innebærer økt grad av samhandling og kommunikasjon mellom driftsenhetene i Sverige, Danmark og Norge. Kimiya var rask til å fange opp og adresse det faktum at skandinaviske kolleger kan oppleve kulturforskjeller, til tross for at vi ofte tenker og tror at «vi er så like». Hun snakket om og konkretiserte imponerende mange aspekter ved begrepet «diversity and inclusion» som for mange har blitt enda et nytt «buzzword».

Vi hadde tett dialog med Kimiya i forkant av webinaret og opplevde at hun virkelig leverte i forhold til vår «bestilling». Kimiya er en engasjert og profesjonell foredragsholder som vet hva hun snakker om. Vi bruker henne gjerne igjen. Et ytterligere pluss er at hun gjerne holder foredrag på engelsk – noe vi valgte av hensyn til våre danske og svenske kolleger.

Mariann Christensen

8. mai 2022

Finansforbundet

6

Kimiya Sajjadi holdt et glimrende godt webinar for Finansforbundet om inkludering og mangfold. Hun viste på en forbilledlig måte til konkrete eksempler på hvordan man kan lage et rammeverk for inkluderings- og mangfoldsarbeidet. Hun gav oss gode råd og tips til hvordan man i finansnæringen kan gå foran og jobbe godt med inkluderingsarbeid på arbeidsplassen. Kimiya skaper engasjement og er dyktig, dedikert og 100 % profesjonell. Vi inviterer gjerne Kimiya igjen!

Kristin Vogt-Jacobsen

22. april 2022

Ræder

6

Kimiya holdt foredrag for partnerne, HR og marked om inkludering og mangfold i advokatbransjen. Kimiya er en kompetent og engasjerende foredragsholder, og innlegget var både interessant og inspirerende. Vi avsluttet med en workshop der Kimiya bidro aktivt inn i diskusjonen med konstruktive innspill og refleksjoner rundt et svært viktig tema.

Anna Ljunggren

22. april 2022

Samfunnsbedriftene

6

Kimiya holdt et engasjerende og relevant innlegg om likestilling og mangfold på en samling vi hadde i Samfunnsbedriftene. Vi hadde nær og tett kommunikasjon i forkant, dette førte til at innlegget passet målgruppen bra. Kimiya har god kompetanse på mangfold og dette var svært relevant i settingen hos oss. Jeg kan varmt anbefale et foredrag av henne til andre.

Malin Sundby Revaa

21. april 2022

Kommunikasjonsforeningen

5.5

Vi booket Kimiya som foredragsholder til Kommunikasjonsdagen 2022. Dette er et stort årlig arrangement for norske kommunikasjonsfolk, som i år ble holdt på The Hub i Oslo. Hun kom forberedt, skapte god stemning i salen og forsto målgruppen. Deltakerne har skrevet at hennes foredrag var et friskt pust med nyttige eksempler og caser.

Anine Willums Karp

28. februar 2022

657 Oslo

6

Hos oss på 657 Oslo er mangfold avgjørende for å skape et inkluderende og bærekraftig community. Vi ser på det som en pågående prosess som vi alltid kan forbedre, og inviterte derfor Kimiya til å holde en workshop for oss hvor vi brainstormet nye muligheter. Takket være Kimiya og Big Enough Global ble prosessen og gjennomføringen knallgod, og vi fikk en rekke nye idéer som vi gleder oss til å implementere! En viktig bevisstgjøring og mange gode tips som resultat.

Nadine Caillé Nesheim

23. februar 2022

Storebrand

6

Vi hadde besøk av Kimiya på vår ukentlige iWaffle (innovasjonsvaffel) talk i desember 2021. Kimiya snakket om sin reise fra å avdekke mangel på mangfold på jusstudiene, til å avdekke det samme i advokatbransjen, over til å starte konsulentvirksomhet for å løse opp i denne utfordringen. Hun delte erfaringer fra sitt daglige konsulentvirke både innenfor advokatbransjen og andre bransjer, samt viktig forskning og råd til tiltak for oss i Storebrand for å få til positiv endring. Hun var også god på å forklare sammenheng mellom grad av mangfold i en bedrift og større sjanse for å lykkes med innovasjon med mangfoldige bakgrunner og meninger. Vi har anbefalt Kimiya videre til andre i vårt nettverk.

Jøran Gamman

21. februar 2022

Noroff

6

Kimiya foreleste for oss på Noroff om mangfold, ledelse og hvor viktig det er for bedrifter å kommunisere med alle mennesker, uansett kulturell eller språklig bakgrunn. Kimiya er svært pedagogisk, faglig dyktig og i takt med tidsånden. Jeg kan anbefale henne på det sterkeste. Alle vil ha nytte av hennes foredrag, både eldre og yngre, ledere og arbeidstakere, og kvinner og menn.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS