Kimiya Sajjadi

Mangfold- og inkluderingsarbeid i virksomheter

Fra kr 30.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Kimiya Sajjadi

Hva betyr mangfold og inkludering? Hvorfor er det viktig for din virksomhet og hvordan kan dere jobbe med dette på en systematisk måte? Noen virksomheter har dette på plass men trenger spesifikt hjelp med hvordan de kan rekruttere og beholde flerkulturelle talenter.  For Kimiya handler det om å gjøre kunnskap om disse spørsmålene såpass konkret at dere kan implementere tiltak i egen organisasjon.

Basert på forskning fra Mcckinsey, Harvard, Korn Ferry, internasjonal litteratur på mangfold og inkludering, og hennes erfaringer fra å ha jobbet med over 15 norske virksomheter deler hun råd som er relevante og gode. 

Kimiya er grunnlegger av Big Enough Global. De bistår virksomheter med å sette strategier med konkrete tiltak for å rekruttere og beholde flerkulturelle talenter.  I 2021 vant de YS sin likestillingspris for arbeidet. 

Kimiya har blant annet hatt oppdrag for advokatfirma Thommessen, PWC, Sparebank 1, Amedia, Gyldendal og Jefferson Wells.  Hun har derfor bred erfaring innenfor ulike bransjer.  Hun har blitt kåret som en av Dagens Næringslivs 30 lederstjerner under 30 år.  Kimiya studerte juss i 2.5 år før hun valgte å satse på gründerlivet.

Foredrag med Kimiya Sajjadi

Hvordan kan du jobbe med mangfold og inkludering i din virksomhet, og hvorfor lønner det seg for dere?

Hvordan jobbe med rekruttering og markedsføring i arbeidet med mangfold og inkludering?

Hva er ledelsen sitt ansvar i arbeidet med mangfold og inkludering?

Hvordan kan du jobbe for å rekruttere og beholde flerkulturelle talenter i din virksomhet?

Din mangfoldsbakgrunn er en styrke!

Talerlisten mener

Kimiya har en forfriskende stil og en levende form når hun holder foredrag om inkludering og mangfold. Hun forklarer hvorfor mangfold er viktig, hvorfor det kan være vanskelig og hva dere bør tenke på for å bli bedre på mangfold og inkludering.

2023 © Talerlisten AS