Magnus Ingebrigtsen

Magnus Ingebrigtsen

Anvendt psykologi, læring og prestasjon

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Magnus Ingebrigtsen

Magnus jobber med anvendt psykologi, som er møtepunktet mellom psykologifaglig forskning og praksis i f.eks. jobb, idrett og utdanning. Han har lederutdannelse fra Forsvaret, har vært gründer, og er for tiden doktorgradsstudent i Psykologi på UiT Norges Arktiske Universitet. Der underviser han blant annet i arbeids- og organisasjonspsykologi, læringspsykologi, og har mottatt undervisningsprisen av studentene. Magnus er opptatt av at foredrag ikke bare skal være inspirerende, men at de også skal være forskningsbaserte og kobles til praktiske ferdigheter som kan øves på. Magnus bruker ofte god tid i forkant av et foredrag for å sette seg inn i hvem publikum skal være, slik at budskapet treffer godt, og at publikum sitter igjen med relevante verktøy.

Hjemsted
Troms og Finnmark
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Magnus Ingebrigtsen

Læringsstrategier: Forskningsbaserte teknikker for bedre læring

De fleste av oss har tilbrakt over 10.000 timer på skolen, men hvor mange har tilbrakt et par timer for å lære om hukommelse, hjernen og læring? I dette seminaret vil du lære om forskningsbaserte strategier for å lære mer effektivt, slik at du mer effektivt kan få til å både huske, forstå og anvende ny kunnskap. Foredraget tar utgangspunkt i nyere kognitiv psykologi, og godt forankret forskning om hva som faktisk virker, enten du vil bruke det i klasserommet eller styrerommet.

Hjernen på jobb: Fokus og produktivitet i et moderne arbeidsliv

Arbeidslivet krever nå mer av hjernen vår, enn noen gang tidligere. Automatisering og robotisering har de siste 20 årene betydelig redusert andelen rutinebaserte oppgaver som mennesker gjør på jobb, som betyr at vi mennesker sitter igjen med en stadig større andel mentalt krevende og komplekse problemløsningsoppgaver. Likevel henger mange gamle ideer om tidsstyring og produktivitet igjen, som kan hindre både motivasjon og prestasjon. I dette foredraget vil du lære hva som er annerledes med det moderne arbeidslivet, hva vi må vite om hvordan hjernen vår jobber (enten vi er på kontoret eller ikke) og hva vi kan gjøre for å jobbe litt smartere i framtiden. Forstår vi dette, kan vi forhåpentligvis bli litt mer produktive, redusere frustrasjon og tilpasse oss endring litt raskere.

La oss snakke om søvn - Et foredrag om prestasjon, læring og mental helse.

Alle vet at søvn er viktig... men hvorfor? Hva er det som skjer når vi sover, og hvilken effekt har det på læring, prestasjon og mengden feil vi gjør? De siste fem årene har forskning gitt oss svar på spørsmål som; Hvorfor vi trenger søvn, hva som skjer når vi sover, og hvordan søvn aktivt kan benyttes for å fremme læring, prestasjon og mental helse. Både toppidrettsutøvere, skoleledere, studenter og operativt personell i Forsvaret har gitt utmerkede tilbakemeldinger på dette foredraget.

2024 © Talerlisten AS