Malin Fors

Psykologiske perspektiver på makt og fordommer, stressmestring og følelser

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Malin Fors

Malin Fors er psykologspesialist, dr. philos. og lektor ved UiT Norges Arktiske universitet. Til daglig arbeider hun på Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Hammerfest. Dr. Fors vant American Psychological Association´s bokpris Johanna K. Tabin Award 2016, fikk Erikson Scholar 2020 av Austen Rigg Center, MA, USA, ble tildelt Forskningsprisen av Finnmarkssykehuset 2021 og SAPUs litteraturpris for formidling i 2022. Hun er en populær foredragsholder som er flink til å beskrive forskning og vitenskap med et hverdagsspråk som engasjerer. Malin har hele verden som arbeidsplass og har forelest og hold workshops blant annet i New York, Philadelphia, Knoxville, Stockholm, Oslo, New Jersey, Chicago. Malin Fors bor i Finnmark, og prisen på hennes foredrag vil variere med hvor lang reiseveien er. Ta kontakt!

Hjemsted
Troms og Finnmark
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Malin Fors

Motivasjon til å endre seg livsstilsendring

Hvorfor er det så vanskelig for oss mennesker å endre atferd? Og hva kan man gjøre for å få folk til å endre innstilling, holdning, atferd, vaner og livsstil?

Stressmestring - identifisér hva som tar og gir energi!

Hvordan oppdage hva som egentlig tar energi og gjøre noe med det?

Pasienter i livskrise - mestringsstrategier for behandlere

Dette er et foredrag for behandlere og andre som i jobben sin møter mennesker i krise eller nært døden.

Geografisk narsissisme: Hvorfor by-folk tror de er vitkigere enn folk på landet…

En underholdende odyssé over hva som gjør at de i byene tror at deres virkelighet teller mer enn folk i distriktenes. D.r Fors sin erfaring er fra Finnmark, og hun beskriver maktordningen som gjør at distriktet hele tiden er en underdog til "verdens navle som alltid er i store byer." Hvorfor får distriktet ofte ta til takke med urban leftovers (helsepersonell som ikke får jobb andre plasser)? Og hvorfor “urbansplainer” folk i byene til de som bor i distriktet? Dr. Fors begrep geographical narcissism har blitt verdensberømt og brukes i helsedebatten i Australia, i Taiwan, Canada og ikke minst USA.

Potet-etikk! Hva distriktet kan lære oss om profesjonsetikk

Dr Fors sitt uttrykk potet-etikk er en profesjonsetikk som utgår fra en distriktsvirkelighet og handler om å aktivt være til nytte for samfunn og pasienter. Uttrykket potetetikk bygger på en svensk metafor, bildet av poteten som en ydmyk siderett: Vanlig, nyttig, allsidig og kompatibel med enhver hovedrett. Det er en omsorgsetikk (Gilligan, 1982) så vel som en etikk for demokratisk omsorg (Tronto 2020). Potetetikk innebærer å være en god generalist ved å bruke kompetanse fleksibelt og kreativt, være pragmatisk og å aktivt forebygge diskontinuitet i pasientløp med for eksempel mange innleide vikarer. Potetetikk orienterer helsepersonell i bygda mot å unngå mikrokatastrofer og inkluderer vår vilje til å være usynlige, ikke-glamorøse "alver" som utfører skadekontroll. Dette betyr å fullt ut anerkjenne diskrimineringsgeografin i fordelingen av helsetilbud (f.eks. Riksrevisjonen, 2021) og å se den urbane-rurale spenningen som en maktordning: geografisk narsissisme. Foredraget bygger på en teoretisk artikkel for Journal of Bioethical Inquiry som Fors ble invitert til å skrive.

2024 © Talerlisten AS