Marie Louise Sunde

Marie Louise Sunde

Lege, gründer og foredragsholder

Fra kr 37.500,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Marie Louise Sunde

Marie Louise Sunde har jobbet som kirurg, og har en doktorgrad i kirurgi. Nå jobber hun i EqualityCheck. Hun startet #HunSpanderer i 2015, etter å ha hørt Emma Watsons ikoniske tale i FN, hvor hun avsluttet med «If not now – when? If not me – then who?» #HunSpanderer jobber med å adressere ubevisst diskriminering på en måte som inkluderer både kvinner og menn, med humor, og helt uten å peke finger. #HunSpanderer har hatt 2 store kampanjer i Norge, begge har nådd over 1 million i sosiale medier. Som et resultat har Sunde vært invitert både til Michelle Obamas United State of Women Conference og som hovedtaler i FN. #HunSpanderer har lanserte i fjor internasjonalt under navnet #ShesGotThis. I år har Sunde sammen med 3 medgrundere startet AS ShesGotThis, som sammen med næringslivet og forskningsmiljøer jobber for å fremskaffe løsninger som faktisk endrer holdninger og øker kjønnsbalansen i bedrifter gjennom digitale målingsverktøy og validering av tiltak. Sunde holder foredrag både i Norge og internasjonalt om teamtikken.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Marie Louise Sunde

Hvordan ubevisst diskriminering bidrar til kjønnsubalansen i næringslivet

Hva er ubevisst diskriminering? Hvordan påvirker dette lekkasjen av kvinner på vei til toppen? Hvordan stoppes denne lekkasjen best? I følge McKinsey er det kun 16% av bedriftene som iverksetter likestillingstiltak som ser effekter. Bedriftskulturer og ubevisst diskriminering utgjør en stor del av forklaringen til kjønnsubalansen vi fremdeles ser. Den er vanskelig å sette fingeren på fordi hver episode kan virke banal, men akkumulert får det mye å si.

Likestillingsmyter på slaktebenken

Vi vet det er lekkasje av kvinner fra juniornivå til toppen, men vi vet lite om hvorfor. De fleste har imidlertid en oppfatning av årsaken. Disse teoriene kan i beste fall kalles myter, i verste fall fordommer, men oppfates av mange som "objektive sannheter." I dette foredraget tas mange av mytene opp på slaktebenken - først når vi bedre forstår årsakssammenhengen kan vi begynne å skape endring.

Barn, kjønnstereotypier og utvikling av frie individer

Helt fra vi er veldig små, oppdras vi inn i kjønnstereotypier uten å være klar over det. Små jenter oppfordres til å følge regler og være "flinke," gutter til å sprenge grenser og være "tøffe." Leker, bøker og sportsutstyr deles i gutte- og jenteversjoner. Forskning viser at dette påvirker barn helt ned i barnehagealder. Barnehage, skole, foreldre og samfunnet generelt er med på å dytte barn inn i kjønnstereotypier som følger dem og hemmer dem gjennom hele livet. Hvordan endrer vi dette?

Fra vilje til handling

Hvordan gå fra vilje til handling? Hvordan håndtere stress, være utenofor komfortsonen og håndtere kritiske situasjoner? Hvordan tørre å ta steget i satse stort? Gjøre nye ting? Erfaringer og refleksjoner fra livet som kirurg og gründer.

2024 © Talerlisten AS