Petter Skippervold

Kommunikasjonsrådgiver / CEO Mindshare Norge

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Petter Skippervold

Hvorfor er vi så opptatt av å gjøre ting så riktig? Petter Skippervold mener at evnen til å feile i det små er en forutsetning for å lykkes stort, og viser hvordan svakhet og feil er et godt utgangspunkt for omstilling og vekst. Med sine 20 år som foreleser, seminarleder og foredragsholder har Petter utviklet en åpen foredragsform hvor deltakernes spørsmål og erfaringer blir en naturlig del av formidlingen. Oppdragsgivere kan etter avtale skreddersy foredrag og seminar i dialog med Petter.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Petter Skippervold

Kunsten å feile

Hva gjør man når man driter seg ut, og hvorfor er det faktisk sånn at man blir sterkere etterpå? Ifølge Petter Skippervold er feil ikke bare noe vi bør lære av, men også noe vi bør jobbe aktivt med og bevisst utsette oss for. Petter bruker sin kjennskap til 2000 år gammel hebraisk læringsstrategi, kombinert med egen erfaring som daglig leder i Mindshare, til å snakke om alle fordelene ved å gjøre feil.

Enkel formidling av dyp innsikt

Hva skjer når en ekspert formidler dyp innsikt til folk flest? Hva skjer med den kunnskapen eksperten formidler, og hva skjer med eksperten? Som gammeltestamentler og ekspert på fororientalsk pedagogikk er Petter Skippervold kjent med at det som fyller hans hverdag, ikke er det folk flest bryr seg nevneverdig om. Men når det eksperten oppdager, faktisk er relevant for folk flest, hva gjør man da? Enkel formidling av dyp innsikt anbefales som seminar.

Utvikling og vekst i arbeidsfellesskap

I enhver situasjon hvor mennesker er sammen om å prestere og utvikle seg som et kollektiv, er læring og makt nøkkelord for å forstå de prosessene som utspiller seg. Forholdet mellom de to begrepene læring og makt er enkelt. For der læring skjer, vil det alltid være noen som kan mer enn andre. Kunnskap er som kjent makt: Derfor er enhver overlevering av kunnskap en situasjon hvor maktbalansen settes i spill.

2024 © Talerlisten AS