Sissel Naustdal

Leder, gründer og atferdsutvikler

Fra kr 22.500,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Sissel Naustdal

Med 20 års erfaring fra HR og ledelse, operativt og som konsulent og gründer, samt forsknings- og utviklingsprosjekter, har Sissel Naustdal omfattende erfaring med utvikling av organisasjoner og mennesker. Hennes ekspertise er særlig innen «growth mindset» og hjernens formbarhet – spennende fagområder knyttet til læring, utvikling, mestring og langtidsprestasjoner. Hun vet hvordan våre tankemønstre påvirker oss og hvordan de kan utvikles så vi blir bedre i stand til å takle motgang, utfordringer og endringer. I foredragene får du innsikt i og konkrete verktøy for hvordan vi kan lære mer effektivt, styrke evner og utvikle potensial, både i oss selv og andre. Du vil også lære om hvordan du kan bygge en kultur preget av tillit, innovasjon, læring og endringsevne – og hvilken betydning dette kan ha for ledere, lærere og andre som er opptatt av menneskers utvikling og prestasjoner. Alt Sissel gjør er solid forankret i forskning, med fokus på konkret og og praktisk implementering og bruk.

Foredrag med Sissel Naustdal

Growth mindset gir mennesker verktøyene de trenger for å bli den beste utgaven av seg selv, både privat og på jobb.

Growth mindset er en måte å tenke på som fremmer motivasjon, robusthet, læring og prestasjon. Lær hvordan våre tankemønstre påvirker oss og hvordan de kan utvikles så vi styrker motivasjon, læring og mestring. Ved å utvikle growth mindset blir vi mer utholdende, bedre til å takle motgang og nederlag, og i større grad tørre å ta på oss utfordringer. Growth mindset kan ha store positive effekter for deg på jobben, i nære relasjoner og din mentale og fysiske helse.

Kan vi utvikle vår intelligens? I så fall hvordan og hvor mye?

For mange er det ukjent at hjernen er så formbar at vi kan utvikle og styrke vår intelligens og evner i stor grad - hele livet. Har du kunnskapen om hva som skjer i hjernen når vi lærer, hvordan du kan lære mer effektivt og hvordan du kan påvirke produksjonen av nye hjerneceller? Hva ville det bety for deg om du visste hva du kan gjøre for at hjernen skal spille på lag med deg og fungere slik du ønsker?

Medarbeidere – motstandere eller ressurser ved endring?

Organisasjoner gjennomgår stadig større og mindre endringer, men realiteten er at de fleste endringer ikke implementeres effektivt. Årsakene er mange og komplekse, men ofte pekes det på medarbeiderne, fordi de har motsatt seg eller sabotert endringene. Foredraget vil gi kunnskap og verktøy for virksomheter og ledere så de kan se og legge til rette for medarbeidernes reaksjoner og viktige innspill – og gjennom det lykkes bedre med endringer og samtidig beholde verdifulle ansatte.

Karriere eller familieliv? Ja takk, begge deler

Vi hører ofte at store karriereambisjoner ikke lar seg forene med det å være en god forelder. Er det slik at kvinner ikke er villige til å legge inn den innsatsen som skal til for å nå til topps? Eller at ambisiøse menn ikke kan være en god og tilstedeværende pappa? Min påstand er at det er mulig å få til begge deler - på en god måte som gjør at livet oppleves å være i balanse og at du kan få det beste av to verdener. Foredraget vil gi deg nyttige verktøy du kan bruke for å finne din balanse.

Utvikler du potensialet i virksomheten eller menneskene du leder?

I en verden i endring kreves stadig ny kompetanse og større evne og vilje til omstilling. Dette krever at ledere og virksomheter kan identifisere og utvikle viktige suksessfaktorer for individer, team og virksomheten. Foredraget vil gi deg kunnskap og verktøy om hvordan individer kan motiveres, samt hvordan organisasjonen kan stimulere og legge til rette, så dere oppnår ønskede effekter, basert på adferdsøkonomiske prinsipper.

Sissel Naustdal har 11 vurderinger

Anne Swanberg

28. juni 2021

Handelshøyskolen BI

6

Vi har hatt gleden av å ha Sissel Naustdal som gjesteforeleser i kurset Leadership in Action ved BI. Dette er et etter- og videreutdanningskurs som søker å videreutvikle studentene som ledere – og som mennesker. Sissel hadde med seg flere verktøy som studentene ble kjent med og fikk bruke på seg selv: – alt fra å sette seg mål og strukturere hverdagen, til reaksjoner på endring og bevisstgjøring av ulike mindsets. Sissel har mange års erfaring som leder selv og vet hvor skoen trykker. Samtidig deler hun personlige historier som har endret henne. Hun er engasjert og god til å involvere deltakerne enten de er i salen eller på zoom.

Kristine Næss

24. februar 2021

ODA

6

Sissel holdt et svært engasjerende og personlig innlegg om Growth Mindset på ODA Nettverkstreff, der deltagerne både ble inspirert og fikk matnyttige, konkrete tips til hvordan man kan utvikle seg. I tillegg er Sissel veldig profesjonell og hyggelig å samarbeide med, og vi kan varmt anbefale henne.

Tove Kaiku

14. februar 2021

ODA Nettverk / Reverse Mentoring

6

Sissel er en engasjerende og dyktig foredragsholder og også meget god på å fasilitere workshoper med refleksjons og diskusjonsoppgaver. Hennes temaer rundt ledelse, organisasjon, visjon, strategi, potensiale og ikke minst growth mindset er meget relevante idag da fremtiden er uviss og vi alle og enhver må bygge vår egen trygghet og bane vår vei gjennom kaoset!

Anne Lise Heide

5. februar 2021

Leonda AS

6

Sissel formidler en viktig budskap på en levende og engasjerende måte. Hun deler sin personlige historie og hjelper oss til å forstå verdien av et Growth Mindset med gode og relevante eksempler. Hun er også en pålitelig, ryddig og ordentlig samarbeidspartner, og som oppdragsgiver var det en fryd å samarbeide med Sissel.

Berit Bjerknes

8. desember 2019

Scalero

6

Growth Mindset er et spennende og ikke minst viktig budskap. Sissel har også en sterk historie hun formidler på en forbilledlig måte innen et tema som er godt forankret i forskning. I hennes foredrag er det etos, patos og logos i skjønn forening. Anbefaler Sissel som din neste foredragsholder enten du er lærer eller leder.

Hanne Gudbjørgsrud

18. juni 2019

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

5

Sissel er en dyktig foredragsholder som evner å levere presentasjoner som både er personlige, faglige og full av praktisk og nyttige tips man kan bruke i etterkant, enten i jobb eller privat. Vi hadde gleden av å ha henne med oss på Teknas lederkonferanse nå i år og fikk en inspirerende innføring i hvordan Growht Mindset kan være med på å gjøre deg til en bedre leder. Tusen takk Sissel 🙂

Kjetil Aanonsen

14. januar 2019

Porsgrunn kommune

5

Sissel er en dyktig foredragsholder som skaper engasjement i forsamlingen – enten det var rent foredrag eller i form av oppgaver og dialog med tilhørerne. «Inspirerende», «Tankevekkende» og «Veldig bra» var noen av tilbakemeldingene fra våre ledere. Hun er også hyggelig og profesjonell å samarbeide med i forkant og etterkant av selve foredraget.

Mona-Kristin Skogstad

12. juni 2018

Mona Service

6

Sissel er en godt forberedt, dyktig og hyggelig kursleder i Growth Mindset. Jeg deltok på Growth Mindset kurs via Ungt Entreprenørskap Akershus i Oslo. Sissel lærte oss mye om alt fra mestringstro, hjerneforskning, skoleforskning, Stanford research, talentutvikling og om menneskers evne til utvikling gjennom innsats. Inspirerende og lærerikt. Jeg er faglærer og fikk den kunnskapen jeg trengte for å videreformidle noe av dette til elever på skolen. Inspirerende og nyttig!

Rune Aanderaa

11. juni 2018

Stabekk vgs

6

Sissel har et brennende hjerte for å hjelpe folk til å tenke positivt og utnytte hele sitt potensiale, og klarer med ord og bilde å hjelpe folk fra et fixed mindset over til et growth mindset

AnneLi Hene

6. juni 2018

Lantmännen Cerealia

6

Sissel is a great source of inspiration from which I always learn a lot. She is somebody I want to follow. With her high level of passion, experience and knowledge within the leadership, human and organisational field – Sissel manages to present and speak in an engaging and inspiraitonal way.

Stephan Skjelvan

5. juni 2018

Bodø kommune

6

Sissel er en glimrende formidler som evner å engasjere sin forsamling og også involvere de aktivt i sine foredrag. Hun holder seg oppdatert på ny kunnskapsformidling innenfor de tema hun arbeider med, og er god på raskt å inkludere dette i egne presentasjoner.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2022 © Talerlisten AS