Sissel Naustdal

Leder, gründer og atferdsutvikler

Fra kr 22.500,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Sissel Naustdal

Med 25 års erfaring fra HR og ledelse, operativt, som konsulent og gründer, samt forsknings- og utviklingsprosjekter, har Sissel Naustdal omfattende erfaring med utvikling av organisasjoner og mennesker. Hennes ekspertise er særlig innen utvikling av menneskers potensial, «growth mindset» og hjernens formbarhet – spennende fagområder knyttet til læring, utvikling, mestring og langtidsprestasjoner. Hun vet hvordan våre tankemønstre påvirker oss og hvordan de kan utvikles så vi blir bedre i stand til å takle motgang, utfordringer og endringer. I foredragene får du innsikt i og konkrete verktøy for hvordan vi kan lære mer effektivt, styrke evner og utvikle potensial, både i oss selv og andre. Du vil også lære om hvordan du kan bygge en kultur preget av tillit, innovasjon, læring og endringsevne – og hvilken betydning dette kan ha for ledere, lærere og andre som er opptatt av menneskers utvikling og prestasjoner. Alt Sissel gjør er solid forankret i forskning, med fokus på konkret og praktisk implementering og bruk.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Sissel Naustdal

Growth mindset – X faktoren for livs- og karrieremestring, samt for fremtidsorienterte arbeidsgivere.

Growth mindset er en måte å tenke på som fremmer motivasjon, robusthet, læring og prestasjon. Lær hvordan våre tankemønstre påvirker oss og hvordan de kan utvikles så vi styrker motivasjon, utvikling og mestring, samt hvilken betydning dette har for arbeidsplasser og arbeidskultur. Ved å utvikle growth mindset blir vi mer utholdende, bedre til å takle motgang og nederlag, og i større grad tørre å ta på oss utfordringer. Growth mindset kan ha store positive effekter på alle arenaer i livet, og for arbeidsgivere som ser verdien av robuste og lærings- og endringsorienterte medarbeidere.

Vår evne til selvledelse avgjør kvaliteten på liv og karriere

Selvledelse - det høres kanskje slitsomt ut? Hva om det er det viktigste for gode prestasjoner i arbeidslivet? Hva om det er det viktigste for å gi mening, robusthet, livs- og karrierekvalitet? Hva om det er den viktigste nøkkelen til å utvikle potensial og våge å gå løs på de muligheter, utfordringer og drømmer som leder til det livet vi ønsker oss? I foredraget vil Sissel gi kunnskap og verktøy som vil bidra til utøvelse av "superleadership", av seg selv og eventuelt andre, blant annet gjennom innsikt i nevrovitenskap, growth mindset og hvordan skape mer motivasjon og engasjement ved økt opplevelse av mening individuelt og på arbeidsplassen.

Medarbeidere - Motstander eller ressurs i endringer?

Er du leder og ønsker mer engasjement og endringsvilje i din organisasjon? Er du medarbeider og lei av å høre at endring er det eneste konstante? At vi alltid skal være så lærings- og utviklingsvillige? Endringsmotstand har blitt et skjellsord i mange organisasjoner, fordi ledere ønsker "lydige" ansatte som gjør det de blir bedt om. Ansatte ønsker seg mer lydhøre ledere som er åpne for ulike perspektiver. I foredraget vil du få innsikt og perspektiver som vil bidra til både egen og andres endringsdyktighet.

Livsbalanse – hvor viktig er det egentlig?

62% av arbeidstakere har høyt stressnivå, med ekstrem utmattethet og følelse av å ikke ha kontroll. 33% har konstant, men håndterbart stressnivå. Kun 5% har lavt stressnivå. Hvordan har vi havnet her og hva kan vi gjøre? I foredraget vil Sissel gi noen tankevekkende perspektiver på årsaker til det økende stressnivået i vårt samfunn, hva det gjør med individer, organisasjoner, familier og samfunn, hvorfor det haster med å snu denne utviklingen og hvordan dette kan føre til langt bedre prestasjoner og resultater. Sissel vil også dele fra eget liv og erfaring fra hva hennes stress førte til. En historie som vil treffe dypt i de fleste.

Hva bidrar EGENTLIG til det vi alle ønsker oss mest?

Sissel med sine 3 døtre har reist rundt om i verden for å lære om hva er det som skaper god livs- og karrierekvalitet, samt hva som hindrer eller fremmer utvikling av vårt potensial. Etter 7 måneder på reise gjennom 12 land, er hun full av læring og inspirasjon hun ønsker å formidle fra. I foredraget vil hun dele fra opplevelser og læring fra møter med ulike mennesker og kulturer, blant annet «Blue Zones» - områdene hvor flest lever til de er over 100 år, Bhutan - hvordan "Lykkeinndeksen" gir fokus på hva som skaper bærekraftig utvikling, det urbane liv versus å leve "of the grid", samt nye trender i hvordan organisere liv, arbeid og samfunn bedre. Sissel vil også dele noen unike personlige opplevelser hun og døtrene gikk igjennom og hvordan de taklet store og små utfordringer de ikke var forberedt på.

2024 © Talerlisten AS