Siw-Bergsås

Siw Bergsås

Banksjef, samfunnsdebattant og spaltist

Fra kr 25.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Siw Bergsås

Siw Bergsås har lang erfaring fra finansbransjen som leder og lagbygger. I tillegg har hun uredd engasjert seg i ulike samfunnstema som spaltist i lokal og nasjonal presse, samt som foredragsholder, bokbader og konferansier. Siw skriver artikler om temaer som beveger og som kan være krevende å snakke om. Ting som vi kanskje er litt ubevisste, eller som vi foretrekker å skyve under teppet. Nettopp dette har gjort at Siw tar plass og har fått en tydelig stemme, og hun har blant annet gjestet TV2 og «God Morgen Norge» for å snakke om dette. Hun har nå gjort artiklene sine om til foredrag og hun har som mål at tilhørerne skal bli litt mer ettertenksom og bevisst sin egen adferd, og kanskje forstå konsekvensene av sine valg. Siw sine foredrag inneholder historier fra helt vanlige liv, foredragene kan inneholde reflekterende aktiviteter og skape spennende dialoger som engasjerer tilhørerne. Hun knyttet disse historiene opp mot viktige emner som berører oss alle i hverdagen, enten det er hjemme, i arbeid og i relasjoner med andre mennesker.

Hjemsted
Møre og Romsdal
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Siw Bergsås

Gir du likes på jobben?

Kan det være slik at det er lettere å være begeistret bak en skjerm og et tastatur hjemme i sofaen enn i et teamrom sammen med de man jobber med? Det er jeg som har hovedansvaret for at jeg blomstrer på jobb. Ikke nødvendigvis sjefen eller kollegaen min. Hver og en av oss kan bidra til å skape en heiakultur som løfter, begeistrer og bidrar til et godt arbeidsmiljø som utvikler oss videre. Hvordan skaper vi så denne kulturen sammen?

Er du en global lytter?

Vi kommuniserer hele tiden. Men hvordan kommuniserer vi i en egosentrisk verden som flommer over av snakk og hvor vi kjemper om å ha ordet hele tiden? Har vi mistet evnen til å lytte til hverandre når vi stadig vekk er mer opptatt av å fortelle om egne opplevelser fremfor å lytte til hva som egentlig blir sagt?

Makt og misbruk, splitt og hersk

Har du kjent på følelsen av å bli tråkket på? Følt deg som et null? Blitt avkledd eller sittet igjen med en vond følelse av at noen har oppført seg på en måte som vipper deg helt av pinnen? Du sitter igjen og følger deg dum. Men du er ikke alene. Drittpraten eller drittoppførselen kan de ha for seg selv. Her kommer et kræsjkurs i herketeknikker. Hvordan du kan se herskeren og sende herskingen i retur.

2024 © Talerlisten AS