Digitalt foredrag eller online konferanse? Les våre råd her

Terje Høiland

KATALYSATOR - for endring og forbedring

Fra 23.500,- per foredrag

Fra 47.000,- per kurs

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Terje Høiland

Terje Høiland er «Katalysatoren». En særdeles erfaren og etterspurt kurs- og foredragsholder. Du vil oppleve et sterkt engasjement, og ingen deltaker går fra foredraget eller kurset uten å sitte igjen med et tydelig budskap. Han ble en gang kalt en «entertrainer», og det er vel betegnende for at det faglige står i sentrum, men alltid med en porsjon humor og selvironi. Han har siden 1983 kurset et vidt spekter av bedrifter i Norge, Nord-Afrika, USA, UK, Asia og Europa. Han har tilrettelagt og ledet store konferanser Norge, Azerbaijan og Algerie. Han mestrer engelsk like godt som norsk. Med sin brede erfaring vil Terje skreddersy foredraget/kurset for de aller fleste målgrupper.

Foredrag med Terje Høiland

HMS - et spørsmål om kultur

Foredraget går over 3 til 6 timer, og tar for seg den menneskelige faktor i HMS-arbeidet. Regler og verktøy har en begrenset effekt dersom man ikke har en kultur og arbeidsklima som omfavner disse. Med et kraftig skråblikk på seg selv og andre snakker Terje om de viktige byggeklossene i å utvikle en sterk, positiv HMS-kultur. Dette er et kurs fritt for paragrafer, regler og prosedyrer. Det handler om den forskjellen den enkelte kan gjøre; på alle nivåer i bedriften.

Endring - til det bedre, eller.......?

Når vi opplever endring, vil vi respondere på forskjellig vis. Noen går helhjertet inn, andre uttrykker motstand. Dette foredraget går over 3-5 timer, avhengig av gruppestørrelse, og omhandler det som i størst grad påvirker holdninger til endring. På en karikert måte vil deltakerne møte de forskjellige oppfatningene folk har av endring, samtidig som foredraget tar på alvor reelle bekymringer. Kurset bygger på et spill, hvor samhandling i kulturbygging er det sentrale.

Teamutvikling og ledelse

Foredraget omhandler i hovedsak de forutsetningene som må til for at vi skal få effektive team. I løpet av en til tre timer blir deltakerne kjent med hva som skaper en samarbeidende kultur i et team, hvordan ledelse påvirker team - kulturen, viktig kunnskap om internkommunikasjon, samt noen kulturelle "feller" det er lett å gå seg fast i.

Fasilitator

Dette er ikke et foredrag, men en prosessledelse når du skal arrangere større konferanser. Jeg tilrettelegger, avtaler tekniske løsninger, trener deltakerne og leder konferansen. Jeg har erfaring fra store arrangementer med flere hundre deltakere, og har jobbet i inn- og utland. Arbeidsspråk er norsk og engelsk. I noen tilfeller har jeg også jobbet med simultantolk. Referanser oppgis ved forespørsel.

Kurs med Terje Høiland

Train the Trainer

En ting er å holde korte foredrag, men når du skal kjøre kurs over litt lenger tid, er det ikke nok å kunne det faglige. Du må i tillegg forstå og tolke forsamlingen. Du trenger god dialog, hvor alle opplever seg sett og hørt. Du må tilpasse undervisningen til forskjellige nivå, og kanskje forskjellige kulturer. Kurset kjøres over to til tre dager, med opptil 8 deltakere. Godkjent TtT for IADC (International Association for Drilling Companies) og IWCF (International Well Control Forum)

Presentasjonsteknikk

«You never get a second chance to make a good first impression». Det handler om å selge sitt budskap. Uansett hva du formidler, skal du nå frem til beslutningstakere, og det med overbevisning. Dette krever gode forberedelser, at du forstår ditt publikum, og at du er tydelig i form og innhold. 80% avgjøres av form, stil og engasjement, resten av innhold. Sørg for en fengende start, tren, se at historien henger sammen i en ordentlig struktur, og at eksemplene dine viser erfaring og kompetanse.

Terje Høiland har 5 vurderinger

Håvard Erga

24. oktober 2019

ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS

6

Vi har brukt Terje til å ha teambuilding under temaet «hvordan bli enda bedre sammen». Svært unge deltakere men det fungerte aldeles utmerket! Grunnen til at Terje ble valgt var dels anbefalinger fra mange andre og dels at jeg selv deltok på «salgskurs» med Terje i 1988. Har hatt mange kurs siden på min vei men dette satt godt inne. Terje klarer på en imponerende måte å engasjere deltakerne, holde dem interesserte og få dem med på temaer, det er meget godt gjort når deltakerne er mellom 18-23 år. Et svært smittende godt humør og mange treffende kommentarer gjorde at alle fulgte med og fikk med seg det de skulle. Har i ettertid fått veldig positive tilbakemeldinger! ODEON Kino vil følge opp og utvikle det vi har startet opp sammen med Terje videre fremover. Anbefales!

Eirik Lima

18. mai 2017

TCO AS

5

Jeg har benyttet Terje Høilands tjenester i en årrekke i ulike organisasjoner og innen ulike temaer. Fra lederutvikling til kulturbygging, samt til å fasilitere større arrangement. Terje Høiland fremstår som en fremoverlent , kunnskapsrik og engasjerende kursholder og fasilitator. Han evner å sette seg godt inn i bedriftens ulike utfordringer, slik at han til tross for at han er ekstern, fremstår som en naturlig foreleser for bedriftens ansatte.

Tor Olav Sviland

1. februar 2017

Posten Norge AS

6

Vi brukte Terje til å holde et foredrag i kulturbygning. Vi har to terminaler og derav to forskjellige organisasjonskulturer, som vi nå jobber mot å få til å bli én felles kultur – siden vi skal bygge ny felles terminal. Jeg er godt fornøyd med prosessen før foredraget. Vi hadde 2 formøter og ble der enige om hvordan denne dagen skulle bli. Mange av mine ansatte var skeptiske til å høre på en ekstern foreleser ang kulturbygging, men etter foredraget fikk jeg svært mange positive tilbakemeldinger. Han var morsom og klarte få folk interessert i det han snakket om. Vi er så fornøyde at vi kommer til å bruke han igjen til slike samlinger.

Roger Melau Pettersen

30. januar 2017

Agility Subsea fabrication AS

6

Jeg har kjent Terje siden 1987, da som en engasjerende og kunnskapsrik kursholder. Vi har også samarbeidet i forbindelse med prosjekter vedrørende HMS-kultur, også her med engasjement og god kunnskap. Terje var en av hovedpersonene i Statoils Kollegaprogram, oppstart 2005, og bidro sterkt til at dette var en suksess (ut fra mitt ståsted som deltager og leder offshore). I min nåværende stilling har vi, nok engang, hatt gleden av å ha samarbeidet med Terje i forbindelse med bygging av HMS-kultur. Terje har en systematisk og direkte tilnærming til utfordringer og mulige løsninger, og samarbeider nøye med oppdragsgiver i forbindelse med planleggingen av oppdrag.

Kjetil Drag

27. januar 2017

Altus Intervention

5

Terje er en svært erfaren og kompetent kurs- og arrangement fasilitator. Dette gjelder både i forhold til planlegging og gjennomføring av større og mindre arrangement. Tema og program blir nøye gjennomarbeidet, personer som skal delta for god regi og gjennomføringen går knirkefritt. Terje er svært god til å bryte opp sekvenser med poenger eller små morsomheter/ anekdoter som skaper dynamikk i programmet, og humør i forsamlingen.

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2020 © Talerlisten AS