Foredrag om Frivillighet

Trine Grønneberg

Eldreomsorgen krever flere hender, men ikke nødvendigvis mer penger.

2023 © Talerlisten AS