Kristine Tveit

Urban dyrker

Fra kr 7.500,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Kristine Tveit

Kristine Tveit gir av seg selv og har en egen evne til å få andre til å gjøre det samme. Humor og inkludering er hennes varemerke. Med personlig engasjement og besluttsomhet har hun bevist at små skritt kan skape ringvirkninger og resultater ingen kunne drømme om. Kristine er av natur interessert i alt og alle, og har en variert bakgrunn. Hun har hovedfag i engelsk litteratur og jobber nå innen IT. Hun har jobbet med logistikk, kundeservice, ledelse, kommunikasjon, digitalisering og prosjektledelse. Allsidig arbeidserfaring er nyttig, men selv mener hun at den mest givende oppgaven hun har utført er gjort på fritiden. Kristine er sentral i et nærmiljøprosjekt for å dyrke grønnsaker mellom blokkene på Stovner. Resultatet er et stjerneeksempel på hvordan urbant landbruk har gjort det mulig å høste så mye mer enn bare spiselige vekster. Ved å ta en utfordring og utforske upløyd mark har Kristine utvidet horisonten med ny kunnskap og gode relasjoner.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Kristine Tveit

Fra asfalt til oase - å dyrke et nærmiljø

Et nabolag på Stovner har gått fra å være et sted man går forbi til å bli en severdighet selv ordføreren skryter av. Takket prosjektet urbant landbruk er beboerne engasjerte og stolte av nabolaget sitt. I takt med grønnsakene har det grodd fram relasjoner på tvers av alder, kultur og bakgrunn. Forbipasserende slår av en prat. Barn flokker sammen for å få lov til å luke. Ukentlig utdeling av avlingen har skapt en møteplass og et samtaleemne også hos grupper som før holdt seg for seg selv

Urbant landbruk

Kreativitet og egeninnsats skapt en oase mellom blokkene. Har du plass, kan du dyrke. Prosjektet er gjennomført på dugnad, uten profesjonell veiledning. Alt er fullfinansiert med tilskudd, og avlingen blir derfor delt ut i nabolaget. Råd om finansiering og prosjektledelse, dyrkingstips og forslag til kreative løsninger for å utnytte plassen.

Grønne møteplasser

Møteplasser er viktig for gode relasjoner. Grønne lunger er viktig for miljø og klima. Hva er vel da bedre enn grønne møteplasser som gir tilbake på begge plan? Urbant landbruk som nabolagsprosjekt har fått folk ut av blokkene. Stadig flere bidrar med både arbeidskraft, ideer og positivitet. Skeptikere så for seg hærverk og forsøpling. Mange mente at det aldri kunne fungere fordi ingen ville bidra. Resultatet ble et helt annet, og området vant Oslo kommunes pris for hager og grøntanlegg.

2024 © Talerlisten AS