Arne Elias Corneliussen

Internasjonal geopolitikk og globale forhold

Send forespørsel

Om Arne Elias Corneliussen

Arne Elias Corneliussen holder foredrag om internasjonal geopolitikk og globale forhold. Han er en av Norges ledende ressurspersoner på området, og grunnlegger og administrerende direktør i NRCI, et geopolitisk rådgivningsfirma. Arne har reist til mer enn 125 land, og han har gjennomført en rekke lange ekspedisjoner med buss, tog og bil alene gjennom Afrika, Asia, Midtøsten, Europa og Latin-Amerika. På disse unike ekspedisjonene kartla han geopolitisk, strategisk, og økonomisk utvikling.

Arne Elias Corneliussen er statsviter og studerte i USA, Egypt og Chile. Han tjenestegjorde også som offiser for Forsvaret i Kosovo i et år som en del av NATOs KFOR-operasjon. Han har reist på 10 ekspedisjoner til 42 land i Afrika og han har krysset 30 land på det afrikanske kontinentet med buss gjennom vestlige, sørlige og østlige Afrika. Han reiste også på en ekspedisjon med tog, buss og bil fra Shanghai gjennom Kina, Sentral-Asia og Kaukasus til Istanbul hvor han analyserte infrastrukturutvikling, logistikk-områder og det geopolitiske landskapet langs One Belt One Road (OBOR) – den nye Silkeveien – som Kina nå utvikler.

Høsten 2022 reiste han med buss og tog gjennom 19 land i østlige, sørlige og vestlige Europa og analyserte den geopolitiske og strategiske utviklingen i Europa, og Europas fremtid.

Arne holder meget interessante, innsiktsfulle og inspirerende foredrag, og etter et foredrag med ham vil publikum sitte igjen med økt innsikt og forståelse for viktige sammenhenger i verden.

Fagekspert
Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Arne Elias Corneliussen

Endringer i det globale geopolitiske landskapet – Konsekvenser for Norge og Europa

Dette foredraget gir en bred og dyp analyse av endringene i det globale geopolitiske landskapet, og du får en meget informativ innføring i utviklingen i Asia, Midtøsten, Europa, Afrika og USA. I tillegg til en analyse av utviklingen i Russland og de geopolitiske implikasjonene av krigen i Ukraina. Du får oppleve et meget interessant og informativt foredrag om endringer og utvikling i internasjonal politikk og hva dette betyr for Norge og Europas fremtid.

Europas fremtid

Arne Elias Corneliussen reiste høsten 2022 på en 2,5-måneder lang ekspedisjon med buss og tog gjennom 19 land i østlige, sørlige og vestlige Europa. I dette foredraget får du en informativ analyse av den politiske og økonomiske utviklingen i Europa og Europas fremtid. Du får også innsikt i hvordan krigen i Ukraina påvirker Europas videre utvikling samt hvordan gamle historiske konflikter kan blusse opp igjen og påvirke Europas fremtid. Arne forklarer også hvordan det globale geopolitiske landskapet, rivaliseringen mellom USA og Kina, samt utviklingen i Midtøsten og Afrika kan påvirke Europas fremtid.

Afrika – fremtidens vekstkontinent

Arne Elias Corneliussen har reist på 10 ekspedisjoner og vært i 42 av Afrikas 54 land. Han har reist med buss gjennom 30 land i vestlige, sørlige og østlige Afrika. Arne har betydelig innsikt i den politiske, økonomiske og samfunnsmessige utviklingen på det afrikanske kontinentet som han deler i dette meget interessante og informative foredraget. Han viser også bilder fra hans ekspedisjoner gjennom vestlige, sørlige, og østlige Afrika.

Den nye Silkeveien fra Kina til Europa

Arne Elias Corneliussen reiste på en 16 000 km lang fact-finding ekspedisjon med tog, buss og bil fra Shanghai til Istanbul hvor han kartla og analyserte infrastrukturutvikling, logistikk-områder og den geopolitiske utviklingen langs One Belt One Road (OBOR) – den nye Silkeveien – som Kina utvikler. I dette meget interessante foredraget får du se bilder fra hele ekspedisjonen som Arne gjennomførte og du får dermed et unikt innblikk i det geografiske landskapet fra Shanghai til Istanbul. Dette er et meget interessant og opplevelsesrikt foredrag hvor du får innsikt i Kinas strategiske tankegang, og den økonomiske og geopolitiske utviklingen i Asia, samt hva dette betyr for Europa.

Erfaringer og opplevelser fra ekspedisjoner rundt i verden

Arne Elias Corneliussen har gjennomført en lang rekke unike, krevende og risikofylte ekspedisjoner med buss, tog, bil og båt gjennom Asia, Afrika, Midtøsten, Latin-Amerika og Europa. Disse ekspedisjonene har gitt Arne ekstraordinære opplevelser og innsikt i hva som skjer i verden.

Kurs med Arne Elias Corneliussen

Samtale med Arne Elias Corneliussen

I dette formatet er Arne Elias Corneliussen med i en samtale hvor en gruppe med deltakere kan stille spørsmål som Arne besvarer om et utvalgt tema innen internasjonal geopolitikk, globale forhold eller andre temaer som dere er interessert i å belyse gjennom en god samtale med Arne. Andre aktuelle temaer kan være lederskap, risikohåndtering, og internasjonalisering. Samtalen kan være fysisk eller digital.

2024 © Talerlisten AS