Foredrag om USA

Anders Magnus

Konferansier, møteleder, foredrag om verden, USA og Kina

Ketil Raknes

Doktorgradsstipendiat i PR, ekspert på politikk

Are Tågvold Flaten

Redaktør for AmerikanskPolitikk.no - snakker om valgkamp og amerikansk politikk

2024 © Talerlisten AS