Atle Trodal

Ledelse, motivasjon, personlighet, forfatter

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Atle Trodal

Atle Trodal er ekspert innen kommunikasjon, motivasjon og personlighet. Han er blant Norges mest erfarne lederutviklere, med mer enn 30 års erfaring. Foredraget «Din personlighet på jobb: GULLGRUVE eller FALLGRUVE?» er et verdifullt nyskapende foredrag som tar med deltakerne på en reise gjennom personlighetens påvirkning på kvaliteten i alt vi gjør. Etter mer enn 2000 samtaler med ledere og medarbeidere har han erfart at her ligger et stort uutnyttet potensial. Dette er et foredrag som vil være grunnmuren i alt fagfokus i din organisasjon. Med sin lange erfaring formidler Atle på en pedagogisk måte kjernen i god kommunikasjon, det å skape indre motivasjon og bevissthet på personlighetens påvirkning på «IQ»en vår. Atle gir mye av seg selv i foredragene, deler på egne erfaringer og inkluderer deltakerne enten det er en liten eller stor forsamling. Han har gitt ut boken ”Refleksjoner til ettertanke” og holder på med nye bokutgivelser. Ta kontakt!

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Atle Trodal

Din personlighet på jobb: GULLGRUVE eller FALLGRUVE?

Om medarbeiderne i din organisasjon er opptatt av å: • bli effektive i jobbrollen • bli gode teammedlem • utnytte sine ressurser • kommunisere godt • motivere andre/egne medarbeidere • bli den beste utgaven av deg selv. Da bør du booke dette foredraget. Forskning viser at ingen utnytter personlighetens GULLGRUVE særlig godt og foredraget forteller deg hvordan du kan gjøre din personlighet til din GULLGRUVE. Foredraget er en verdifull investering i arbeids- og privatlivet.

Motivasjon

Motivasjon er den enkeltfaktor som påvirker måloppnåelse mest, det er mye forskning som bekrefter det. Utfordringen er at ordet motivasjon i seg selv ikke kan brukes til stor annet enn festtaler. Byggeklossene som motivasjon er bygget opp av derimot, er perfekte å bruke og de gir alle stor mening. I foredraget forteller jeg hva dette handler om og hvordan du skal bruke disse byggeklossene. Alle får materiell til bruk for å kartlegge både egen og medarbeidere/kollegaers motivasjon.

Fjernledelse

Det viktigste når vi jobber med fjernledelse er å jobbe med våre medarbeideres MOTIVASJON og PRODUKTIVITET, ikke bare bli teknisk ekspert på webmøter og digitale verktøy. Jeg har bl.a. bakgrunn som leder og lederutvikler i IBM, i en tid da 7 av 10 IBM-ledere jobbet med fjernledelse. Jeg har kunnskap om det forskning sier, og jeg har erfaring i utøvelsen av det samme. Du får også et veiledningshefte i fjernledelse med nyttige råd og tips til ledere.

God refleksjon er det sterkeste virkemiddelet for egen utvikling

Vi vet at de som har suksess, de som får ting gjort, de bruker refleksjon som et aktivt verktøy i hverdagen. Foredraget forteller hvordan du skal utnytte ditt potensial som menneske og gjennom det få større trivsel og motivasjon. Alle reflekterer jo, eller? Alle reflekterer litt og derfor er vi i utvikling, men potensialet er vi langt fra å utnytte. Forskning og kartlegging av hva ”de beste” gjør viser at god refleksjon er helt sentralt, og at de flest av oss har et stort uutnyttet potensial.

Ekspedisjoner i høye eller kalde omgivelser

Som ekspedisjonsleder eller alene på ekspedisjon formidler jeg erfaringer overførbare til arbeidslivet. Det handler om planlegging, personlighet og lidenskap. Foredragene er en kombinasjon av bilder og film. Du kan få oppleve skiturer på Svalbard, Grønland og Nordvestpassasjen. Eller turer til høye fjell i Europa, Asia, Afrika eller Sør-Amerika.

Kurs med Atle Trodal

Din personlighet på jobb: GULLGRUVE eller FALLGRUVE?

Jeg holder kurs og workshop for å gå i dybden på mine foredrags temaer. Jeg hjelpe ledere/medarbeidere til å finne de fantastiske ressursene som er i personligheten og adresserer hvordan personligheten vår påvirker både kommunikasjon og motivasjon. Ta kontakt for mer informasjon.

Kommunikasjon, med fokus på å lytte og det å stille gode spørsmål.

Jeg tar utgangspunkt i den coachende kommunikasjonsstil. Det er den suverent mest effektive måte å kommuniserer på om målet er å skape motivasjon og god måloppnåelse. Kurset vil ha fokus på kvalitet i lytting og det å stille gode/effektive spørsmål. Jeg har holdt flere hunder kommunikasjonskurs nasjonalt og internasjonalt. Tilbakemeldingene er alltid gode. Ta kontakt for mer informasjon.

Talerlisten mener

Atle Trodal er en formidler som det er lett å like. Han har dyp innsikt om og samtidig en nysgjerrig innstilling til hvordan vår personlighet hjelper eller hindrer oss på jobben og privat. Han har en varm og lun stil, og er god til å lytte og involvere, og er spesielt erfaren når det gjelder ledergrupper.

2024 © Talerlisten AS