Foredrag om Avstandsledelse

Slik leder du medarbeidere og ansatte uten fysisk tilstedeværelse. Digitale møter, avstand og lite fysisk kontakt gjør det viktig for ledere å vite hvordan man på best mulig måte blir lyttet til, forstått og klarer å skape god interaksjon med de det formidles til. Se vårt utvalg av dyktige foredragsholdere innen avstandsledelse.

Atle Trodal

Ledelse, motivasjon, personlighet, forfatter

2023 © Talerlisten AS