Morten Duesund

Professor, foredragsholder innen forretningsutvikling

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Morten Duesund

Dr. Morten Duesund har jobbet med ledelse og forretningsutvikling mesteparten av livet, både i Norge og internasjonalt, og har en doktorgrad i verdiskaping, hvor han blant annet har forsket på hvordan det at vi fokuserer på verdien av ting, endrer måten vi gjør ting på. Mortens foredrag knytter seg til hvordan man kan påvirke andre gjennom måten vi kommuniserer på, inkludert å styrke teamenes motivasjon, driv, effektivtet og kultur. Morten snakker også om verdiskapning, team, kultur, samhandling og ledelse, på en måte som gjør det lett å forstå, og hans foredrag omtales som tankevekkende og med forløsende og humoristiske innslag. I tråd med hans fokus på verdiskaping legger han også opp til å skreddersy sine foredrag til tilhørerne.

Hjemsted
Viken
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Morten Duesund

Helse eller forretning, eller begge?

Foredraget tar for seg den daglige driften av helse-relaterte praksiser og klinikker, og ser helseperspektivet opp mot forretningsperspektivene på en måte som engasjerer og klargjør. Foredraget inkluderer betraktninger og vurderinger knyttet til ledelse, personalhåndtering, jus, personvern, og selvsagt bedriftseierskap og økonomi, og leveres med innlevelse, humor og engasjement. Foredraget holdes også som en del av en årlig serie i forbindelse med Klinikkeierkonferansen

Det vinnende teamet

Om Verdiskapning og Kultur. Foredraget, som blant annet bygger på teorier fra Heidegger og gruppepsykologi, samt nyere forskning, skildrer hvordan teambygging i prosjekter kan understøtte at teamet får en felles følelse av viktigheten av teamet og dets innsats, og dermed kan gi teamet en indre motivasjon og drivkraft, og hvordan en slik felles drivkraft kan få teamet til å yte langt mer enn man trodde var mulig.

Hvordan vi får det resultatet vi vil ha

Om brobygging og kommunikasjon. Foredraget, som bygger på temaet fysisk og metaforisk brobygging, tar for viktigheten av et klart språk og kommunikasjon, i både investeringer og i relasjoner med andre mennesker og grupper, og hvordan vi kan være klar og tydlige i vår kommunikasjon rundt hensikter, målsetninger og ambisjoner, for å sikre at vi får det resultatet vi vil ha.

Sommerfugleffekten

Foredraget bygger på effekten av å se det store bildet, også når vi gjør små tiltak, og hvordan også små tiltak kan ha svært store effekter - og skape verdi langt utenfor vår egen sfære

Digitalisering og mobilitet - verdi for hvem, og til hvilken pris?

Om Digitalisering, Mobilitet, Sikkerhet, GDPR, og om å skape verdi rundt GDPR og sikkerhet. I en verden hvor vi vil være mer og mer mobil, og ha tilgang på informasjon mens vi beveger oss, så stilles det større og større krav til sikkerhet og sikring av sensitiv informasjon. Dette foredraget tar for seg verdiskapningen som oppnås gjennom å tilgjengeliggjøre informasjon vs økte sikkerhetskrav, og hvordan et fokus på begge (security & privacy by design) kan bidra til enda bedre verdiskapning.

2024 © Talerlisten AS