Ingfrid Landsnes

Organisasjonrådgiver, kurs-og foredragsholder

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Ingfrid Landsnes

Ingfrid Landsnes har lang og bred erfaring som leder og organisasjonsrådgiver med fokus på å hjelpe ledere til å oppnå resultater sammen med menneskene de har med seg. Hun vektlegger den utøvende delen av ledelse og hvordan du kan gjøre teori til praktiske prosesser i din hverdag. Endring, digitalisering, og ledelse. I dag er digitalisering og endring tema i mange leder- og styrerom.

Når vi vet at det er menneskene i organisasjonene som endrer seg, eller ikke…  kommer lederansvaret inn for fullt. En digital transformasjon kan ikke lykkes uten kunnskap om ledelse av mennesker. Hun har siden 2012 vært en aktiv blogger, jobbet med inbound marketing, bygget e-post lister, tatt i bruk Facebook Live, chatbots og webinar for å nå ut til kundene.

Erfaringer med hvordan digitalisering har endret vår kommunikasjonen deler hun med deg i sine foredrag om endring, digitalisering og ledelse. Alle foredrag kan skreddersys til ditt behov og kan utvides til kurs eller workshops.

Hjemsted
Rogaland
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Ingfrid Landsnes

ENDRINGSLEDELSE - Fra motstand til motivasjon med 3 om dagen

Et arbeidsliv i endring. Nye teknologiske løsninger bidrar til at arbeidsplassen blir annerledes. Det trengs ny kompetanse enten i form av nyansatte eller at den enkelte arbeidstaker lærer seg å jobbe annerledes. Livslang læring og nysgjerrighet blir viktige parametere inn i fremtiden. Når McKinsey opererer med tall som at 70% mislykkes i sine endringsprogrammer må vi ha et bevisst forhold til hva som skal til. Er din organisasjon klar?

DIGITALISERING - Mennesker og maskiner i samspill - Muligheter og trusler for deg som leder i en digital verden

Observasjoner fra dagens digitale verden, hva som kreves i organisasjonene for å mestre det endringsbehovet vi ser og læringspunkter å ta med seg hjem til egen organisasjon.  ✔︎ Hvordan skal du sørge for at du som leder og dine ansatte har den rette kompetansen ✔︎ Hvordan skaper du den nødvendige tryggheten som trengs for mennesker i endring ✔︎ Hvordan skaper du en kultur for livslang læring og nysgjerrighet

HR i en digital verden

Digitalisering ligger ofte hos IT sjefen som samarbeider med Markedssjefen men hvor er HR sjefen? Fagområdet som har kunnskap om mennesker, ledelse og kommunikasjon? Digitalisering sees for ofte på kun som nye teknologiske verktøy men den digitale verden endrer oss som mennesker også. Digital transformasjon handler om å få mennesker til å jobbe annerledes i morgen enn i dag. Da må HR på banen som endringsagent, strategiske partner, ansattes talerør og som en administrativ ekspert med nye verktøy

HJEMMEKONTOR - HJELP, jeg savner kollegaene mine

Covid-19 ga oss en sjokkdigitalisering og store endringer i hva vi legger i ordet arbeidsplass. Hvilken betydning har dette for deg som arbeidstaker? Blir det en ny normal? Få med deg Ingfrid sine betraktning og hennes 8 punkter for en bedre hverdag på hjemmekontoret

Talerlisten mener

Ingfrid er en erfaren og klok kvinne som har lang fartstid som leder bak seg. Kompetansen hun har opparbeidet, bruker hun til å dele med sitt publikum - enten det gjelder ledelse, endringsledelse eller personalarbeid. På scenen er hun stødig, ryddig og interessant å høre på, og hun involverer salen på en god måte underveis.

2024 © Talerlisten AS