Covid 19-tilpasning: Vi har god erfaring med digitale foredrag, og har råd og løsninger!

Ingfrid Landsnes

Ingfrid Landsnes

Organisasjonrådgiver, kurs-og foredragsholder

Fra 15.000,- per foredrag

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Ingfrid Landsnes

Endring – Digitalisering – Ledelse. I dag er digitalisering og endring tema i mange leder-  og styrerom.  Når vi vet at det er menneskene i organisasjonene som endrer seg, eller ikke…  kommer lederansvaret inn for fullt. En digital transformasjon kan ikke lykkes uten kunnskap om ledelse av mennesker. Ingfrid Landsnes har lang og bred erfaring som leder og organisasjonsrådgiver med fokus på å hjelpe ledere til å oppnå resultater sammen med menneskene de har med seg. Hun vektlegger den utøvende delen av ledelse og hvordan du kan gjøre teori til praktiske prosesser i din hverdag.  Hun har siden 2012 vært en aktiv blogger, jobbet med inbound marketing, bygget e-post lister, tatt i bruk Facebook Live, chatbots og webinar for å nå ut til kundene. Erfaringer med hvordan digitalisering har endret vår kommunikasjonen deler hun med deg i sine foredrag om endring, digitalisering og ledelse. Alle foredrag kan skreddersys til ditt behov og kan utvides til kurs eller workshops.

Foredrag med Ingfrid Landsnes

ENDRINGSLEDELSE - Fra motstand til motivasjon med 3 om dagen

Et arbeidsliv i endring. Nye teknologiske løsninger bidrar til at arbeidsplassen blir annerledes. Det trengs ny kompetanse enten i form av nyansatte eller at den enkelte arbeidstaker lærer seg å jobbe annerledes. Livslang læring og nysgjerrighet blir viktige parametere inn i fremtiden. Når McKinsey opererer med tall som at 70% mislykkes i sine endringsprogrammer må vi ha et bevisst forhold til hva som skal til. Er din organisasjon klar?

DIGITALISERING - Mennesker og maskiner i samspill - Muligheter og trusler for deg som leder i en digital verden

Observasjoner fra dagens digitale verden, hva som kreves i organisasjonene for å mestre det endringsbehovet vi ser og læringspunkter å ta med seg hjem til egen organisasjon.  ✔︎ Hvordan skal du sørge for at du som leder og dine ansatte har den rette kompetansen ✔︎ Hvordan skaper du den nødvendige tryggheten som trengs for mennesker i endring ✔︎ Hvordan skaper du en kultur for livslang læring og nysgjerrighet

HR i en digital verden

Digitalisering ligger ofte hos IT sjefen som samarbeider med Markedssjefen men hvor er HR sjefen? Fagområdet som har kunnskap om mennesker, ledelse og kommunikasjon? Digitalisering sees for ofte på kun som nye teknologiske verktøy men den digitale verden endrer oss som mennesker også. Digital transformasjon handler om å få mennesker til å jobbe annerledes i morgen enn i dag. Da må HR på banen som endringsagent, strategiske partner, ansattes talerør og som en administrativ ekspert med nye verktøy

GENERASJONSLEDELSE - Forstå menneskene i din organisasjon

Fra Babyboomers til generasjon Z. I dag kan det være både tre og fire generasjoner i teamet ditt. Mennesker som ble født like etter 2. verdenskrig, sammen med generasjonen som aldri har levd ett liv uten Internett. Da gjelder det å finne de motivasjonsfaktorene som er felles, samtidig som vi må evne å forstå den tiden den enkelte kommer fra. Generasjonsledelse handler om å forstå menneskene vi leder sett i tiden vi lever i akkurat nå.

SALGSLEDELSE - Hvordan skape resultater

Salgsledelse handler om å skape resultater via andre. Hvilke metoder bruker du i dag? Er det bonus og plakat med månedens selger som fungerer som motivasjon? Det fungerer nok, en stund, men finnes det andre metoder som gir mer varig virkning, mer salg og mindre gjennomtrekk? Finner du dine ansattes indre motivasjonsfaktorer som skaper eierskap og lojale kunder? Bli en bedre leder for dine selgere, få en bedre hverdag og oppnå bedre resultater.

Kurs med Ingfrid Landsnes

Ny som leder

⚙︎ Inspirasjon og trygghet inn i din lederrolle ⚙︎ Konkrete fremgangsmåter og tips som gir deg gode verktøy til bruk i hverdagen ⚙︎ Du blir tydeligere; stiller krav, inspirerer og støtter dine medarbeidere Den enkelte deltaker får JTI (Jungiansk Type Indeks) Preferansetest før dag 1. Dette gir et flott utgangspunkt til å bli kjent med oss selv inn i lederrollen og en god mulighet til å forstå forskjellighet.

Praktiske lederprosesser

Medarbeidersamtaler, konflikthåndtering, omstillingsprosesser, nedbemanning, lønnsvurderinger, etterfølgerplaner, nyansatte, rekruttering, medarbeiderundersøkelser. Alle prosesser som er mer eller mindre tilbakevendende og hvor håndteringen av dem betyr mye for menneskene i organisasjonen. Få ny inspirasjon og lær beste praksis med praktiske tips og råd inn i i lederhverdagen.

Talerlisten mener

Ingfrid er en erfaren og klok kvinne som har lang fartstid som leder bak seg. Kompetansen hun har opparbeidet, bruker hun til å dele med sitt publikum - enten det gjelder ledelse, endringsledelse eller personalarbeid. På scenen er hun stødig, ryddig og interessant å høre på, og hun involverer salen på en god måte underveis.

Ingfrid Landsnes har 5 vurderinger

Kjetil Gausel

31. mars 2019

Alu Rehab AS

6

Vi har hatt fornøyelsen av å jobbe sammen med Ingfrid i flere prosjekter. Ingfrid er en engasjert person med stor faglig tyngde om mennesker. Hun involverer seg sammen med oss og setter seg inn i aktuelle situasjonen hvor vi har vårt fokus. På den måten evner hun å få tilhørerne med i prosessen.
Vi er som bedrift opptatt å dra nytte og få effekt av de aktivitetene vi gjennomfører. Vår erfaring med Ingfrid har gitt oss forventet utbytte og derfor har vi engasjert henne i flere omganger.

Julie Raasoch Simonsen

17. november 2016

JCI Oslo

6

Samtidig som Ingfrid er en dyktig foredragsholder, var det en utrolig god opplevelse å jobbe sammen med henne i forkant av vårt arrangement. Hun tok aktivt del i å planlegge og tilpasse sin del av programmet for å skape et skreddersydd og aktuelt foredrag for oss, og delte gjerne god ideer og innspill for å sikre flyt og kvalitet i vårt program og gjennomføringen av det. En utrolig inspirerende dame!

Tor Inge Andersen

31. oktober 2016

Nature Oil & Gas As

6

Ingfrid har etter mange år i arbeidslivet opparbeidet en fyldig erfaringsbase som hun villig deler med andre. Derfor er det spennende og nyttig å lytte til det hun har å fortelle. Det faktum at hun har et vinnende vesen og glimt i øyet gjør at det også er hyggelig!

Mirza Mujic

30. oktober 2016

Mujic Consulting

6

Ingfrid er en meget kunnskapsrik kursholder og konsulent med lang og tung ledererfaring fra næringslivet. Hun er opptatt av menneskene og nysgjerrigheten rundt mennesker i faget ledelse. Hun er tydelig, engasjerende og flink til å dele historier som gjør at det er lett å følge med og gå ut med lærdom fra hennes lederkurs. Jeg deltok på et av hennes lederkurs om framtidsledelse og kan absolutt anbefale henne til ledere i næringslivet!

Tone Skartveit

18. oktober 2016

Daring Communication

6

Ingfrid er kunnskapsrik og har lang erfaring, og dette deler hun på en raus måte med menneskene rundt seg. Hun er forfriskende direkte og tydelig, og er ikke redd for å utfordre tilhørerne sine. Dessuten er hun uredd i møte med endringer, og snur dem til muligheter. Det er inspirerende!

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2020 © Talerlisten AS