Vigdis Austrheim

Ekspert på avstandsledelse og ny normal

Fra kr 35.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Vigdis Austrheim

Vigdis Austrheim har holdt foredrag og kurs om avstandsledelse i over 10 år og anerkjent som eksperten på området. Hun deler erfaringer som både ledere og medarbeidere kan bruke for å samarbeide bedre i sin hverdag. Hennes kunnskap, energi og erfaring om ledelse er velkjent og hun får uten unntak gode tilbakemeldinger på alle foredrag. Vigdis deler raust av egen læring, suksess og feil, hun er inspirerende og praktisk orientert i alle sine leveranser. Vigdis ble nominert til årets foredragsholder 2020 blant Talerlistens 600 foredragsholdere. Hun har gjort en spennende karriere gjennom tretti år i IT -bransjen, fra grunder til topplederroller og på Microsofts hovedkontor i USA. Hun har unik erfaring med endringer og digital transformasjon som deles på en jordnær og engasjerende måte. Vigdis er opptatt av kontinuerlig utvikling og forskning. Foredragene oppleves relevant og tilpasses deg som kunde. Vigdis anbefales av samtlige av hennes kunder, store og små, offentlige og private. Du får garantert tilført verdi og inspirasjon. Pris og varighet tilpasses leveransen.

Foredrag med Vigdis Austrheim

Hvordan lede(s) nå i den nye normalen, post-corona

Større krav til fleksibilitet, hybrid arbeidsform og læring fra Korona perioden setter nye krav til oss, til relasjoner, til motivasjon og samspill. Vigdis snakker av erfaring, hun kan avstandsledelse, og har selv jobbet hybrid bla. i Microsoft og Cisco. Vigdis deler trender, gode eksempler fra mange ulike norske arbeidsplasser, det blir innsikt, masse tips og praktiske verktøy. Det blir latter og fag. Passer for ledersamlinger, store og små forsamlinger, og kan tilpasses medarbeidere.

Du må ville det! (Et inspirerende foredrag som bidrar til endring!)

Stikkord til foredraget: Du må ville ….gi det som trengs  Suksess er avhengig av den enkelte  Hva kreves av oss fremover  Hva gjør at noen team lykkes og andre ikke  Bevissthet i egen rolle  Hva kan vi gjøre helt konkret for å øke innovasjon og endringstakt Du får praktiske tips og Vigdis deler av egne tabber og suksesser fra endringsprosesser hun selv har stått i som toppleder, mellomleder, team leder og medarbeider. Passer både til Kick-Off for store og små forsamlinger.

Fire favoritt verktøy og en stor dose tips til god selvledelse på hjemmekontoret.

Du får et online eller fysisk foredrag med inspirasjon og konkrete verktøy for hvordan du kan jobbe bra fra hjemmekontoret. Hvordan selvleder du deg selv slik at du får god prestasjon og balanse. Ikke minst holder motivasjonen oppe over tid.

Engasjerende nettmøter på 1-2-3

Lei av kjedelige Teams møter? Du er ikke alene. Og det blir ikke færre digitale møter, og de blir enda mer komplekse å lede når de blir hybride. Så hva kan du gjøre? Hvordan forberede deg, gjennomføre og avslutte digitale møter. Hvordan sikre at deltagerne engasjerer seg og holder fokus på deg og møtet, ikke på eposter og klesvasken. Vigdis inspirerer med erfaringstips, og du får selv ta del i et engasjerende møte, gjerne digitalt. Du vil ikke kjede deg og tar garantert med deg noen tips.

Hvordan skape team og kultur når du ikke har medarbeidere inne på kontoret?

Hva skal til for at en som trives så godt, alene på hjemmekontor, bidrar til teamet? Hva skal til for å få til følelse av samhørighet når medarbeidere er spredt rundt i på distriktskontor, hjemmekontor eller rundt i verden. Er det i det hele tatt mulig å medarbeidere til å kjenne på team følelsen når mesteparten av dialogen er digital? I dette foredraget får du inspirasjon og praktiske tips av Vigdis slik at du får til kulturen og team dynamikken du ønsker. Hun øser av erfaring og verktøykassen.

Kurs med Vigdis Austrheim

Hvordan lede på avstand og i en mer hybrid verden

Dette foredraget gir deg en mengde verktøy, tips og påfyll i rollen som leder av team som geografisk spredt og med noen på hjemmekontor. Det å lede på avstand krever enda mer av deg i lederrollen, du må forsterke relasjoner og være dyktig på kommunikasjon. Vigdis snakker av erfaring, fra leder av distriktskontor spredt i Norge og fra internasjonale jobber i bla. Microsoft. Hun deler innsikt, fra erfaring, ikke minst tips og verktøy. Det blir latter og fag, garantert lærerikt og inspirerende.

Tydelig og inspirerende i lederrollen, hvordan få med deg medarbeidere

Hva får du dette til helt konkret. Hva kjennetegner ledere som lykkes nå og hva kreves av deg i lederrollen nå, som moderne leder. Du får vite hvordan du kan bli bedre på relasjoner, jobbe strukturert, kommunisere og ikke minst ligge i forkant slik at ikke konflikter oppstår. Vigdis deler av egne erfaringer fra mellomleder og toppleder gjennom 20 år for kunnskapsmedarbeidere. Hun gir deg erfaringstips og verktøy som skaper energi og bevissthet.

Hvordan skape engasjerende nettmøter

Vi er lei møter på Team og Zoom. Hvordan kan du sikre engasjement underveis i ulike digitale møter. Hvordan forberede, lede og avslutte møter. Du får praktiske tips fra en kursholder som selv engasjerer digitalt.

Talerlisten mener

Vigdis Austrheim holder foredrag om ledelse og avstandsledelse, og det gjør hun med både tyngde og erfaring. Hun har en engasjerende stil og konkrete råd. Dette, sammen med relevante modeller og historier gjør henne til en ettertraktet foredragsholder innen ledelse.

2023 © Talerlisten AS