Vigdis Austrheim

Ekspert på avstandsledelse og ny normal

Fra 35.000,- per foredrag

Fra 45.000,- per kurs

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Vigdis Austrheim

Vigdis Austrheim har holdt foredrag og kurs om avstandsledelse i over 10 år og anerkjent som eksperten på området. Hennes kunnskap, energi og erfaring om ledelse er velkjent og hun får uten unntak gode tilbakemeldinger på alle foredrag. Vigdis deler raust av egen læring, suksess og feil, hun er inspirerende og praktisk orientert i alle sine leveranser. Vigdis ble nominert til årets foredragsholder 2020 blant Talerlistens 600 foredragsholdere. Hun har gjort en spennende karriere gjennom tretti år i IT -bransjen, fra grunder til toppleder roller og Microsoft hovedkontor i USA. Hun har unik erfaring med endringer og digital transformasjon som deles på en jordnær og engasjerende måte. Vigdis er opptatt av kontinuerlig utvikling og forskning. Foredragene oppleves relevant og tilpasses deg som kunde. Vigdis anbefales av samtlige av hennes kunder, store og små, offentlige og private. Du får garantert tilført verdi og inspirasjon. Pris og varighet tilpasses leveransen.

Foredrag med Vigdis Austrheim

Hvordan lede(s) nå i den nye normalen, post-corona

Større krav til fleksibilitet, Hybrid arbeidsform og læring fra Korona perioden setter nye krav til oss, til relasjoner, til motivasjon og samspill. Vigdis snakker av erfaring, hun kan avstandsledelse, og har selv jobbet hybrid bla. Microsoft. Vigdis deler trender, gode eksempler, innsikt, masse tips og praktiske verktøy. Det blir latter og fag. Passer for ledersamlinger, store og små forsamlinger, og kan tilpasses medarbeidere.

Du må ville det! (Et inspirerende foredrag som bidrar til endring!)

Stikkord til foredraget:  Du må ville ….gi det som trengs  Suksess er avhengig av den enkelte  Hva kreves av oss fremover  Hva gjør at noen team lykkes og andre ikke  Bevissthet i egen rolle  Hva kan vi gjøre helt konkret for å øke innovasjon og endringstakt Du får praktiske tips og Vigdis deler av egne tabber og suksesser fra endringsprosesser hun selv har stått i som toppleder, mellomleder, team leder og medarbeider. Passer både til Kick-Off for store og små forsamlinger og team saml.

Favoritt tips til god selvledelse

Du får et online foredrag med inspirasjon og massevis av tips for hvordan du kan jobbe bra fra hjemmekontoret. Hvordan selvleder du deg selv slik at du får god prestasjon og balanse.

Ledelse og kultur bremser endringer og innovasjon

Hovedgrunner til manglende fremdrift eller liten innovasjonskraft ligger hos deg som leder eller i organiseringen og kulturen på arbeidsplassen. Du vil ikke at skje hos deg. Vigdis gir deg påfyll, tips og verktøy, om du er personalleder og medarbeider. Vigdis har lang ledererfaring, bla. fra Microsoft og hun har selv lang ledererfaring og vært rådgiver i Great Place to Work. Du kan ikke unngå å bli inspirert til handling.

Hvordan lede kunnskapsmedarbeidere og fagmiljø

Hvorfor trenger vi fortsatt ledere og hvordan kan du som leder tilhøre verdi i sterke fagmiljø. Hvordan lede krevende og fagsterke medarbeidere, få de til å trekke i samme retning, jobbe for teamet, støtte strategien, etterleve verdier og bidra til ønsket kultur. Vigdis har selv ledet sterke fagmiljø i nesten 20 år og øser av praktiske erfaringer, du får faglig påfyll, støtte, blir utfordret og får nyttige tips og praktiske verktøy.

Kurs med Vigdis Austrheim

Hvordan lede på avstand

Dette foredraget gir deg en mengde verktøy, tips og påfyll i rollen som fjernleder. Det å lede på avstand krever enda mer av deg i lederrollen, du må forsterke relasjoner og være dyktig på kommunikasjon. Vigdis snakker av erfaring, fra leder av distriktskontor spredt i Norge og fra internasjonale jobber i bla. Microsoft. Hun deler innsikt, fra erfaring, ikke minst tips og verktøy. Det blir latter og fag, garantert lærerikt og inspirerende.

Tydelig og inspirerende i lederrollen, hvordan få med deg medarbeidere

Hva får du dette til helt konkret. Hva kjennetegner ledere som lykkes nå og hva kreves av deg i lederrollen nå, som moderne leder. Du får vite hvordan du kan bli bedre på relasjoner, jobbe strukturert, kommunisere og ikke minst ligge i forkant slik at ikke konflikter oppstår. Vigdis deler av egne erfaringer fra mellomleder og toppleder gjennom 20 år for kunnskapsmedarbeidere. Hun gir deg erfaringstips og verktøy som skaper energi og bevissthet.

Hvordan bygger du en vekstkultur og leder gjennom endringer

En av dine viktigste arbeidsoppgaver som leder er å skape vekst og resultater, vekst for selskapet og vekst for medarbeidere. Hvordan du rent praktisk kan tilpasse din lederform til den forskning underbygger at gir best effekt nå, relasjonsbasert, tillit -, og transformasjonsledelse, vil du lære mer om på kurset. Hva driver motivasjon, mestring og tilhørighet og hvordan kan du forsterke dette som leder.

Talerlisten mener

Vigdis Austrheim holder foredrag om ledelse og avstandsledelse, og det gjør hun med både tyngde og erfaring. Hun har en engasjerende stil og konkrete råd. Dette, sammen med relevante modeller og historier gjør henne til en ettertraktet foredragsholder innen ledelse.

Vigdis Austrheim har 46 vurderinger

Marita Kristiansen

24. februar 2021

NAV Nordre Follo

6

Vigdis ledet oss i ledergruppen ved NAV Nordre Follo gjennom en work-shop med inspirasjonsforedrag. «Hvordan lede på avstand og holde motivasjonen opp på hjemmekontoret» var tema for work-shopen. Dette ga en fantastisk energiboost i en ledelseshverdag som preges av Covid-19 situasjonen. Hun bringer inn et humør, kompetanse og konkrete verktøy som var akkurat det vi trengte for å få inspirasjon til å fortsette å lede slitne ansatte, men også å ta vare på oss selv for å ha noe å gi andre. Hennes formidable ledererfaring og evne til å formidle, skaper tillit og et klima som gir rom for ærlig refleksjon rundt egen ledelse. Dette spilte opp til gode dialoger i den delen av seansen som foregikk i grupper oss i mellom, noe som var noe vi trengte som en del av denne dagen. Vi inviterer gjerne Vigdis inn igjen ved en senere anledning:-)

Marte Fjelle

9. februar 2021

LINK Medical

6

Vi hadde Vigdis Austrheim som foredragsholder i vårt lederforum i januar 2021- et forum for alle ledere på tvers av landegrensene i LINK Medical. Temaet på foredraget var «How to Lead from Distance,» og var på engelsk. Det viste seg å bli en svært nyttig og inspirerende sesjon for alle som nå sitter på hjemmekontor og har utfordringer med å være tett nok på sine ansatte- og da spesielt de nyansatte. Lederne våre fikk konkrete tips og verktøy de kunne bruke i hverdagen, noe alle satte stor pris på! Vigdis er meget engasjert, kunnskapsrik, og oppleves som veldig troverdig, da hun selv har jobbet som leder og har lang erfaring med å lede mennesker på distanse.

Camilla Lynne Bakkeng

27. januar 2021

Akan kompetansesenter

6

Vi kjenner Vigdis godt fra før og inviterte henne til oss for å snakke om avstandsledelse og spesielt om hvordan holde motivasjonen oppe under koronapandemien og hjemmekontor på 10ende måned. Etter ny lockdown denne helgen var det spot-on å starte uken med Vigdis mandag morgen! Hennes kombinasjon av kompetanse, erfaring og konkrete verktøy fremført med energi, smil og godt humør gjør Vigdis til en troverdig og fantastisk foredragsholder. Hun er nysgjerrig og engasjert, ærlig og inspirerende. Anbefales på det varmeste!

Kristin Skogli

19. januar 2021

Digitaliseringsdirektoratet

5

Vigdis holdt foredrag om motivasjon og selvledelse på hjemmekontoret for alle ansatte i Digitaliseringsdirektoratet, og det var en flott start på 2021. Hun kom med praktiske tips til hvordan å holde koken på hjemmekontoret, og utfordret både ansatte og ledere. Jeg likte spesielt at hun satt oss bedre i stand til å strukturere arbeidsdagen og ta vare på helsa samtidig. Vi skal bruke Vigdis videre i kurs om fjernledelse for lederne våre.

Sandra Jennison

6. januar 2021

Finans Norge

5

Vi hadde Vigdis hos oss hvor hun holdt et digitalt foredrag for våre ledere om avstandsledelse. Vigdis formidlet budskapet til våre ledere på en konkret, ærlig, kunnskapsrik måte og med en god dose humor. Opplevelsen etter foredraget var at lederne hadde konkrete verktøy de kunne bruke for å lede på avstand og motivere sine ansatte.

Marthe Lyng

27. desember 2020

Adresseavisen AS

6

Vi var så heldige å få digitalt besøk av Vigdis i en periode da alle var ganske lei av hjemmekontorlivet. Vigdis fikk raskt god kontakt med våre ledere i en halvannen times gjennomgang av hvordan vi på en god måte kan lede fra distanse. Det var en fin kombinasjon av praktiske tips, som også ble demonstrert, og faglig funderte og erfaringsbaserte måter å jobbe på som leder. Dette var et viktig og nyttig påfyll for oss, både ledelsesfaglig og motivasjonsmessig. Vigdis har en naturlig trygghet og tydelig faglig tyngde, samtidig som en lettbeint framføring gir god dynamikk også digitalt. Vi er imponerte over hvor godt dette fungerte, og vi fikk med oss gode råd og fornyet motivasjon for alle våre ledere i Adresseavisen.

Edvard Bele

17. desember 2020

Bymiljøetaten (Oslo kommune)

6

Vigdis holdt et veldig aktuelt og engasjerende foredrag for våre ledere i Bymiljøetaten om avstandsledelse og motivasjon i koronatider. Foredraget var fullt av konkrete tips og verktøy som lederne kan ta med seg i sin «nye» hverdag, og tilbakemeldingene fra deltakerne har utelukkende vært positive. Måten Vigdis presenterer på er i seg selv et godt eksempel på hvordan man kan skape engasjement og gode diskusjoner på digitale plattformer, gjennom aktiv involvering av deltakerne og muligheter for disse til å bidra og dele egne erfaringer i løpet av foredraget. En klar anbefaling fra oss!

Linn Amundsen Mikkelborg

8. desember 2020

Sweco Norge

6

Vigdis holdt foredrag om avstandsledelse, inkludert spontant lynkurs i funksjoner som skaper engasjement i Teamsmøter, for 130 leder i Sweco i desember. For et fyrverkeri hun er; hun kom gjennom skjermen og engasjerte alle som var logget på møtet denne morgenen! Anbefales varmt: faglig dyktig, tilpasser seg publikum, involverer, inspirerer og kommer med konkrete tips og råd.

Marianne Stokke

1. desember 2020

Lindorff

Vi hadde digital lederfrokost og hadde invitert Vigdis for å snakke om Avstandsledelse og hjemmekontor. Det ble en engasjerende og inspirerende start på dagen, med masse praktiske råd som lederne kan ta i bruk i egen hverdag. Vigids holdt engasjementet og humøret oppe gjennom to timer, og tilbakemeldingene fra deltakerne var veldig gode: «Tusen takk! Veldig bra og inspirerende :)» «Dette var bra, fikk ting å tenke på. og gleder meg til å gjøre noe av dette» var noen av dem. Anbefales 🙂

Heidi Jarbekk Bruun

1. desember 2020

Samferdselsdepartementet

6

Vi hadde Vigdis inne på en digital ledersamling for å snakke om utfordringer og muligheter i å lede på avstand. Vigdis har en frisk og lett stil som man lytter til. Hun gir mange nyttige tips som er enkelt å ta i bruk med en gang. Lederne var superfornøyde og syns dette var sjeldent bra.

Cecilie Skrede Jahren

1. desember 2020

Jbf bank og forsikring

6

Vi hadde Vigdis som foredragsholder på et digitalt møte om avstandsledelse. Digitale møter kan jo av og til være utfordrende å holde, men Vigdis klarte å engasjere gjennom skjermen. Det var morsomt, inspirerende, og hun har veldig god formidlingsevne. Det var alt i alt veldig bra. Vi fikk mange gode tips. Tilbakemeldingene fra våre ledere var; «Superbra!», «Veldig fint å høre på deg», «Takk for gode råd», «inspirerende!»

Kristin Skoglund

26. november 2020

Fylkesmennenes fellesadministrasjon

6

Tusen takk for meget godt innlegg om avstandsledelse ,og om hvordan holde motivasjonen oppe nå når vi alle sitter på hjemmekontor. Foredraget ble holdt for HR og ledere i fylkesmannsembetene 23.nov.2020. Vi har fått utelukkende positive tilbakemeldinger. Det er tydelig at det Vigdis sier er basert på lang erfaring innen tematikken. Hun er konkret og har verdifulle tips, råd og verktøy om hvordan lede best mulig på avstand, hvordan minke «avstandsfølelse», hvordan fjernledelse/hjemmekontor setter nye føringer for ledelse osv. Hun er fantastisk flink til å engasjere deltakerne, og spisse budskapet slik at det blir relevant for det publikummet hun snakker til. Anbefaler Vigdis på det varmeste!

Synnøve Follestad

25. november 2020

Røde Kors

5

Vigdis kommuniserer klart og tydelig og gir konkrete tips og verktøy. Nå har vi fått prøvd oss på avstandsledelse en stund og har høstet egne erfaringer, og da var det veldig nyttig å få et nytt blikk på hvordan klare å holde motivasjonen oppe på hjemmekontor. Foredraget ble veldig godt mottatt i vår organisasjon og vi samarbeider gjerne mer med Vigdis i fremtiden.

Lill D. Larssen

18. november 2020

Econa

6

Avstandsledelse-webinar med Vigdis ble en svært god start på dagen! Vigdis formidler med både hjerte og hjerne, og som tilhører så blir man invitert inn i et utfordrende landskap og går ut igjen med mange ideer og konkrete tips til nye måter å møte medarbeiderne på i hverdagen. Profesjonell og samtidig uhøytidelig i formidlingen får hun budskapet tydelig frem for oss. Hos oss ble det stor aktivitet i chat, med både spørsmål og en rekke gode tilbakemeldinger fra medlemmene som deltok på webinaret. En skikkelig Vitamininnsprøytning. Anbefales.

christine kristoffersen

16. november 2020

Simployer

5

Vi har bedt Vigdis holde flere innlegg om avstandssledelse for HR og Ledere, kunder av Simployer, og hun får alltid svært gode tilbakemeldinger. Vigdis er kunnskapsrik på området, det er tydelig at hun selv har jobbet som avstandsleder og vet hva som kan være krevende og mulig. Vigdis tilfører energi gjennom digitale kanaler, hun klarer å skape engasjement og ingen faller fra i løpet av 1.5 time. Vigdis bevisstgjør og deler konkrete tips noe tilhørerne setter stor pris på. Jeg er strålende fornøyd med hennes leveranser og anbefaler henne varmt videre.

Christine Haslev

16. juni 2020

Swatch Group Nordic

6

11. Juni fikk vi gleden av å høre Vigdis sitt foredrag om hvordan lede nå/endringsledelse på Vålerenga, VIF, nettverks-møte for ca 50 ledere. Vigdis er en født entertainer og kom stadig med morsomme eksempler under foredraget og utfordret ledere til å tenke nytt og være mer tilpasningsdyktige, særlig i disse tider. Anbefaler henne på det varmeste!

Stine Audestad

28. mai 2020

Tekna

6

Vigdis er virkelig inspirerende og utrolig god til å formidle. Hun har holdt flere foredrag for Tekna-medlemmer og tilpasser seg godt til publikum. Hennes kompetanse og erfaring danner grunnlaget for foredragene, men hennes energi og formidlingskraft gjør at deltakerne sitter inspirerte igjen. Hun er tydelig, strukturert og vennlig. Foredraget om å avstandsledelse er nyttig for alle, spesielt etter koronasituasjonen vi har vært/er i.

Christin Lillegrend

12. februar 2020

Lederforum Follo

6

Vi har hatt med oss Vigdis ved flere anledninger som foredragsholder hvor vi har arrangementer på tvers av bransjer og ledernivåer. Vi er alltid trygg på at hun leverer- og overleverer! Hun tar rommet og vippes ikke av pinnen av utfordrere i den deltakende forsamlingen. Hun retter en positiv oppmerksomhet deres vei, og får dem med på laget. Hun er utrolig kunnskapsrik, varm og ekte samtidig som hun er sylskarp og direkte- en unik kombinasjon som gjør at hun får gode diskusjoner og har bunn solid argumentasjon for innholdet i sine foredrag. Anbefales på det varmeste.

Silje A. Wolff

11. februar 2020

Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering

6

Vigdis er ett av de inspirerende menneskene du bærer med deg i bevisstheten lenge etter selve foredraget. Hun treffer målgruppen perfekt, er personlig, morsom og profesjonell på samme tid. Vi sitter igjen med gode konkrete verktøy, nye målsetinger, masse motivasjon og et stort smil. Her er det bare å glede seg til neste gang vi møtes!

Ida Adriana Helgesen

19. januar 2020

Amesto Accounthouse AS

6

Vi fikk gleden av å ha Vigdis som en av våre foredragsholdere på kick-off i januar 2020. Vigdis har ene fantastisk kombinasjon av konkrete målsettinger, forfriskende ærlighet og en god dose humor i foredraget – fantastisk inspirerende dame. En veldig genuin nysgjerrighet på mennesker, sprudlende selvironi og en kompetanse som virkelig skinner igjennom gjør dette til et av de defintivt beste foredragene jeg har vært på. Helt fantastisk!

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2021 © Talerlisten AS