Irmelin Bergh

PhD i psykologi, partner i nudgelab

Fra kr 32.500,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Irmelin Bergh

Irmelin jobber til daglig med atferdsendring og nudging i praksis i nudgelab. Hun har doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo, UC Berkeley og Stanford University og har således solid kunnskap innenfor psykologifaget. I sine foredrag snakker hun om hvordan vår atferd og våre valg er påvirket av situasjonen vi er i, mennesker rundt oss, følelser og vaner, at vi ikke er så rasjonelle som vi skulle ønske. Hun forklarer hvorfor atferdsendring er vanskelig, og hva som skal til for å få til endring. Irmelin belyser og svarer på spørsmål som: Hva motiverer oss? Hva påvirker våre valg og måten vi tenker på? Hvorfor faller vi ofte tilbake til gamle vaner, til tross for at vi vet endring er nødvendig? Hun holder jevnlig foredrag på konferanser, kurs og seminarer og får svært gode tilbakemeldinger for måten hun kobler psykologifaget til folks hverdag. Irmelin evner å alltid engasjere publikum og gi dem nye verktøy som de enkelt kan ta i bruk.

Fagekspert
Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Irmelin Bergh

Hvordan kan vi lettere lykkes med endringsprosesser?

I dette foredraget snakker Irmelin om både utfordringer og muligheter når vi skal jobbe på nye måter, tar i bruk nye systemer eller tjenester. Hvordan det er avgjørende å tilrettelegge at medarbeidere skal oppleve indre motivasjon. Det gir de beste resultatene både for den enkelte medarbeider og for organisasjonen som helhet.

Hvordan få til endring?

I dette foredraget snakker Irmelin om hva som skjer når vi ønsker å endre vår egen eller andres atferd eller en hel organisasjon. Hvordan endring krever at våre automatiske tanker og handlinger må overstyres, hvorfor det er så krevende og hvordan vi kan få det til.

Nudging - hva påvirker egentlig folks valg?

I følge forskere tar vi 35.000 valg hver dag, men hvor mange av disse valgene er bevisst? Og hvordan kan du påvirke folks valg? Å jobbe med atferdsinnsikt og nudging handler å påvirke folks handlinger. I dette foredraget vil du lære om at hvordan vi presenterer valgalternativer alltid har innvirkning på beslutningene folk tar. Det blir litt teori og mange praktiske eksempler om hvordan du selv kan bruke nudging i praksis.

Arbeidslivet er i endring, hva gjør det med vi som skal endres?

Irmelin snakker om hvordan møte de mange nye behovene som har oppstått i arbeidslivet. Å sørge for hver enkelt medarbeiders motivasjon, fellesskap og opplevelse av tilhørighet. Dette foredraget handler om utfordringer knyttet til nye måter å jobbe sammen på, våre grunnleggende behov som menneske og hvordan skape god organisasjonskultur.

2024 © Talerlisten AS