Digitalt foredrag eller online konferanse? Les våre råd her

Irmelin Bergh

PhD i psykologi, motivasjon og endring

Fra 20.000,- per foredrag

Fra 25.000,- per kurs

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Irmelin Bergh

Med en doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo, UC Berkeley og Stanford University, har Irmelin lang erfaring med, og særlig interesse for, atferdsendring. I sine foredrag, og til daglig som strategisk rådgiver i Netlife Design, utforsker hun grunner til at atferdsendring er vanskelig, og hun hjelper mennesker å endre vaner og tåle endringsprosesser. Hun hjelper kunder i alle sektorer å finne løsninger som faktisk fungerer. Irmelin belyser og svarer på spørsmål som: Hvordan kan vi sette mål vi faktisk klarer å nå, hva motiverer oss, hva påvirker våre valg og måten vi tenker på? Etter å ha hørt på Irmelin skal du vite hvordan gjøre endringsprosesser lettere både for enkeltmennesker, og i små og store organisasjoner. Hun har solid erfaring som foredragsholder fra konferanser og seminarer både internasjonalt og nasjonalt, og etter flere år som foreleser på Universitetet i Oslo. Irmelin elsker folk og faget sitt, og trives svært godt i formidlingsrollen.

Foredrag med Irmelin Bergh

Å bruke indre motivasjon som driver i endringsprosesser

I dette foredraget snakker Irmelin om hva som skjer når ny teknologi tas i bruk, både utfordringer og muligheter. Hvordan det å tilrettelegge for indre motivasjon kan bidra til bedre endringsprosesser for den enkelte og for organisasjoner.

Hvordan få til endring?

I dette foredraget snakker Irmelin om hva som skjer når vi ønsker å endre vår egen eller andres atferd eller en hel organisasjon. Hvordan endring krever at våre automatiske tanker og handlinger må overstyres, hvorfor det er så krevende og hvordan vi kan få det til.

Kurs med Irmelin Bergh

Mål- og målgruppeworkshop

Hva kjennetegner gode, strategiske mål for en virksomhet, og hvem må du nå ut til for å nå disse målene? Og hvordan gjør du det? Denne workshopen er for deg som enten er i en strategiprosess, skal endre organisasjonen, lage en ny tjeneste eller et produkt, eller bare lurer på om du trenger ny nettside. Du får et tydelig bilde av hvilke mål som er viktige for den situasjonen du er i, og hvordan de stemmer overens med dine brukeres behov slik at du kan prioritere de rette tiltakene.

Irmelin Bergh har 3 vurderinger

Kirsti Wiik

29. juni 2020

Utdanningsetaten

6

Forum for Tjenestedesign i Oslo Kommune arrangerte et webinar i juni om psykologisk trygghet og hvordan få til bedre samarbeid i prosjekter og team. Irmelin holdt foredraget «Hvordan endre vaner og tåle endringsprosesser?» Foredraget var veldig spennende, lærerikt og konkret. Irmelin hadde mange gode og relevante eksempler fra egen arbeidshverdag som hun brukte for å knytte det psykologfaglige til situasjoner og opplevelser vi alle møter i jobb og prosjekter. Hun var levende og god til å formidle, selv om det er veldig krevende å gjøre via Zoom. Deltakerne (både kommunalt ansatte og fra det private næringsliv) ga veldig gode tilbakemeldinger og sa det var nyttig og lærerikt og at de tar med seg konkrete tips videre. Jeg vil absolutt anbefale Irmelin som foredragsholder og håper flere får anledning til å høre henne.

Stine Camilla Bjerkestrand

31. mai 2020

Direktoratet for e-helse

6

Vi hadde foredraget «Hvordan få til endring» som webinar mens de fleste fortsatt var på hjemmekontor. Irmelin Bergh er en svært sterk formidler, som klarte kunsten «å komme gjennom skjermen» til våre ansatte. Hun er faglig sterk, og kombinerer teori med mange eksempler vi alle kan kjenne oss igjen i. Hennes foredrag gir både praktiske tips og stimulerer til refleksjon. Jeg anbefaler Bergh som foredragsholder til alle som enten selv står i en endringsprosess eller hjelper andre med endringer.

Monica K. Granli

18. februar 2020

Helse Vest IKT

6

Irmelin holdt et foredrag på «Vestavind 2020», en konferanse i og for Helse Vest. Temaet for denne konferansen var hvordan vi skal lykkes med endringer. Irmelin holdt et interessant og engasjerende foredrag som hadde tittelen «Hvordan endre vaner og tåle endringsprosesser», noe hun gjorde på en utmerket måte. Hun er dyktig som formidler og har et behagelig vesen som gjør det til en god opplevelse å høre på henne. Jeg kan trygt anbefale henne som foredragsholder!

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2020 © Talerlisten AS