Irmelin Bergh

PhD i psykologi, motivasjon og endring

Fra 25.000,- per foredrag

Fra 30.000,- per kurs

Send forespørsel Bli kontaktet

Om Irmelin Bergh

Med en doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo, UC Berkeley og Stanford University, har Irmelin Bergh lang erfaring med, og særlig interesse for, atferdsendring. I sine foredrag forklarer hun hvorfor vi mennesker gjør som vi gjør og tenker som vi tenker, med bakgrunn i atferdspsykologi. Hun forklarer hvorfor atferdsendring er vanskelig, og hva som skal til for å få til endring. Dette er spesielt aktuelt i en tid hvor arbeidslivet endres, for eksempel ved at mange ledere nå må lede og motivere ansatte som de ser sjeldnere fysisk. Irmelin belyser og svarer på spørsmål som: Hva motiverer oss? Hvordan kan vi sette mål vi faktisk klarer å nå?  Hva påvirker våre valg og måten vi tenker på? Hvorfor faller vi ofte tilbake i gamle mønstre og vaner, selv om vi vet at vi må endre dem? Hun holder jevnlig foredrag for på konferanser og seminarer og får svært gode tilbakemeldinger for måten hun kobler psykologifaget og publikums arbeidshverdag på. Irmelin elsker folk og faget sitt, og evner å alltid engasjere publikum, samt gi dem nye verktøy som de kan bruke i sin hverdag. Foredrag om den nye arbeidshverdagen etter korona, er en del av Irmelin sitt repertoar.

Foredrag med Irmelin Bergh

Å bruke indre motivasjon som driver i endringsprosesser

I dette foredraget snakker Irmelin om hva som skjer når ny teknologi tas i bruk, både utfordringer og muligheter. Hvordan det å tilrettelegge for indre motivasjon kan bidra til bedre endringsprosesser for den enkelte og for organisasjoner.

Hvordan få til endring?

I dette foredraget snakker Irmelin om hva som skjer når vi ønsker å endre vår egen eller andres atferd eller en hel organisasjon. Hvordan endring krever at våre automatiske tanker og handlinger må overstyres, hvorfor det er så krevende og hvordan vi kan få det til.

Nudging - hva påvirker folks valg?

Få folk til å kjøpe, laste ned, fylle ut skjema, donere organer eller kaste søppelet i rett dunk. Utfordringen er den samme: Hvordan får vi folk til å gjøre som vi vil? Du kan nudge folk. Eller dulte dem, som det heter på godt norsk. Du får litt teori, mange eksempler og konkrete tips til hvordan du kan få kundene eller brukerne dine til å gjøre som du vil. Dette er teknikker som er effektive og som kan brukes til ting som er bra og dårlig for folk og planet. Noe hun forøvrig også snakker om.

Arbeidslivet er i endring, hva gjør det med oss som skal endres?

I tiden vi er i nå er det mange som opplever det som ekstra krevende å både være leder og ansatt. Hvordan møte de mange nye behovene som har oppstått, sørge for fellesskapet, tilhørighet og klare å motiverer den enkelte. Dette foredraget handler om utfordringer knyttet til nye måter å jobbe sammen på, innblikk i våre grunnleggende behov som mennesker og noen forklaringer på hvorfor endringsprosesser ofte er krevende.

Kurs med Irmelin Bergh

Mål- og målgruppeworkshop

Hva kjennetegner gode, strategiske mål for en virksomhet, og hvem må du nå ut til for å nå disse målene? Og hvordan gjør du det? Denne workshopen er for deg som enten er i en strategiprosess, skal endre organisasjonen, lage en ny tjeneste eller et produkt, eller bare lurer på om du trenger ny nettside. Du får et tydelig bilde av hvilke mål som er viktige for den situasjonen du er i, og hvordan de stemmer overens med dine brukeres behov slik at du kan prioritere de rette tiltakene.

Irmelin Bergh har 6 vurderinger

Ole R. Fidjestøl

25. november 2021

Skatteetaten

6

Irmelin holdt foredrag om motivasjon og endring på en samling for medarbeidere og ledere i særavgiftsmiljøet i Skatteetaten.

Vi hadde god dialog med Irmelin i forkant, deriblant et møte hvor vi fortalte om oss selv og vår situasjon, og hva vi ønsket at hun skulle fokusere på i sitt foredrag. Irmelin var svært interessert i å forstå vår situasjon, slik at hun kunne komme med gode og relevante råd og betraktninger vi kan bruke videre.
Hun knyttet teori og egne erfaringer opp mot vår situasjon på en måte som var relevant og lett forståelig.

Irmelin er en engasjert og engasjerende foredragsholder som absolutt anbefales!

Anne Karine Stensvik

29. mars 2021

Statistisk sentralbyrå

6

På en samling for alle lederne i Statistisk sentralbyrå holdt Irmelin Bergh foredraget «Gode endringsprosesser – hvordan kommer vi dit vi ønsker?». Vår vurdering er at hun satte seg godt inn i vår virksomhet og evnet å tilpasse foredraget og eksemplene slik at det var gjenkjennbart. Hun var tydelig på teori og forskning og leverte i tillegg konkrete verktøy for å kunne arbeide med endringsprosesser på en god måte. Tilbakemeldingene fra lederne våre viser at dette var svært nyttig. Vi inviterer gjerne Irmelin tilbake ved en senere anledning.

Tabea Glahs

3. februar 2021

Bydel Grünerløkka

6

Irmelin hold en strålende og inspirerende digital foredrag for tjenesteledere i Bydel Grünerløkka. I en krevende korona-tid, klarte hun å engasjere og motivere lederne. Hun hadde mange gode eksempler og konkrete tipps for hvordan lederne kan hjelpe ansatte gjennom disse tider med mye usikkerhet og endring. Jeg var også imponert over samarbeidet på forhånd av selve foredraget – Irmelin vil at foredraget treffer målgruppen og stiller mange gode spørsmål for å forberede seg best mulig. Jeg vil absolutt anbefale henne som foredragsholder!

Kirsti Wiik

29. juni 2020

Utdanningsetaten

6

Forum for Tjenestedesign i Oslo Kommune arrangerte et webinar i juni om psykologisk trygghet og hvordan få til bedre samarbeid i prosjekter og team. Irmelin holdt foredraget «Hvordan endre vaner og tåle endringsprosesser?» Foredraget var veldig spennende, lærerikt og konkret. Irmelin hadde mange gode og relevante eksempler fra egen arbeidshverdag som hun brukte for å knytte det psykologfaglige til situasjoner og opplevelser vi alle møter i jobb og prosjekter. Hun var levende og god til å formidle, selv om det er veldig krevende å gjøre via Zoom. Deltakerne (både kommunalt ansatte og fra det private næringsliv) ga veldig gode tilbakemeldinger og sa det var nyttig og lærerikt og at de tar med seg konkrete tips videre. Jeg vil absolutt anbefale Irmelin som foredragsholder og håper flere får anledning til å høre henne.

Stine Camilla Bjerkestrand

31. mai 2020

Direktoratet for e-helse

6

Vi hadde foredraget «Hvordan få til endring» som webinar mens de fleste fortsatt var på hjemmekontor. Irmelin Bergh er en svært sterk formidler, som klarte kunsten «å komme gjennom skjermen» til våre ansatte. Hun er faglig sterk, og kombinerer teori med mange eksempler vi alle kan kjenne oss igjen i. Hennes foredrag gir både praktiske tips og stimulerer til refleksjon. Jeg anbefaler Bergh som foredragsholder til alle som enten selv står i en endringsprosess eller hjelper andre med endringer.

Monica K. Granli

18. februar 2020

Helse Vest IKT

6

Irmelin holdt et foredrag på «Vestavind 2020», en konferanse i og for Helse Vest. Temaet for denne konferansen var hvordan vi skal lykkes med endringer. Irmelin holdt et interessant og engasjerende foredrag som hadde tittelen «Hvordan endre vaner og tåle endringsprosesser», noe hun gjorde på en utmerket måte. Hun er dyktig som formidler og har et behagelig vesen som gjør det til en god opplevelse å høre på henne. Jeg kan trygt anbefale henne som foredragsholder!

Legg igjen en vurdering

Jeg bekrefter at denne vurderingen er basert på min egen erfaring. Jeg får ikke betalt for å skrive den, og er ikke i slekt med, god venn med eller i en arbeidsrelasjon med personen jeg har vurdert. Jeg er innforstått med at talerlisten.no sletter vurderinger som ansees som uekte og kan utestenge personer som skriver falske vurderinger.

2021 © Talerlisten AS