Jon Ivar Johansen

Gründer, rådgiver og forfatter

Fra kr 18.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Jon Ivar Johansen

Jon Ivar er en etterspurt foredragsholder, rådgiver, gründer, forfatter, blogger og tidligere leder på flere nivå og alpintrener for WC løpere. Han er en utfordrende og faglig sterk foredrags-holder. Jon ivar har skrevet 14 bøker i bl.a mestring, atferdsendring og atferdsøkonomi. Han er evidens- og forskningsbasert. Jon ivar gjennomfører også Webinarer på de tema som er omtalt i hans siste bok «Endringskoden» (Hegnar okt 2019). Boken er allerede en bestselger. For mer om Jon ivar, boken og atferdsøkonomi se www.marshmallow.no

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Jon Ivar Johansen

Hvordan utvikle et "growth mindset" ?

Påstand; «Vi er alle født med et definert ("fixed") talent og evner, som vil bestemme hvor langt vi vil nå i livet». En slik innstilling kaller Dr. Carol Dweck et "Fixed Mindset". En innstilling som ødelegger evnen til læring, utvikling, og innovasjon. I dette foredraget skal vi se på konsekvensene av et "Fixed Mindset", gi konkrete eksempler og beskrive hvordan du kan utvikle et "Growth mindset" hos individer og team

Hvorfor blir de beste - best?

Professor Anders Ericsson, rwgnes som en av de fremste autoriteter i verden på hvorfor de beste musikere, idrettsutøvere, leger, selgere osv., blir best. Han har dokumentert, at talent er som en muskel som og utvikles avhengig av læringsbetingelsene vi er endel av i hverdagen. Jon ivar har jobbet med og basert på Ericsson sin vitenskapelige tilnærming i toppidrett og næringsliv i mer enn 20 år. Du vil lære hvordan vi alle kan utvikle "talentmuskelen"

Kan de fleste selgere lære seg å prestere på nivå med de beste?

I de fleste salgsbedrifter er det en uønsket stor variasjon mellom de beste og resten. Hva ville det bety hvis vi greier å forbedre prestasjon til de 70 % "nest beste" til et nivå med snitt av de 20 % beste? Tror du det er mulig? I dette foredraget vil du lære hva som skal til for å få "de nest beste" selgere til å prestere mye bedre

Jeg hater å tape, og det gjør du også!

Frykten for å tape er 5-7 gang større enn lysten på å vinne! Folk flest bekrefter seg selv og egne tanker og holdninger istedefor å endre de når vi vet vi tar feil! 80 % at oss tror de er bedre enn gjennomsnittet! Dette er tre eksempler på såkalte ubevisste kortslutninger (¨bias¨) hjernen gjør og som hindrer læring. Hvordan kan vi bruke denne innsikten om hjernens snarveier til å fremme læring slik at vi når de mål vi setter?

2024 © Talerlisten AS