Jon Morten Melhus

Siviløkonom, komiker og forfatter

Fra kr 35.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Jon Morten Melhus

Jon Morten Melhus tilbyr humoristiske og engasjerende foredrag som er skreddersydd for både medarbeidere og ledere. Med sin bakgrunn og sitt unikt talent for å kombinere humor og innsikt, bringer Jon Morten kunnskap, energi og motivasjon til publikum.

I en hektisk hverdag preget av endring, er søkelys på fellesskap og engasjement avgjørende. Gjennom inspirerende eksempler og praktiske tips viser han hvordan man kan skape et miljø fylt med begeistring, energi og samhold. En oppskrift som erfaringsmessig bidrar til økt trivsel, mer fornøyde kunder/brukere og bedre resultater.

Jon Mortens foredrag kombinerer solid faglig innhold med inspirerende eksempler og praktiske tips. Med sin erfaring som både leder og underholder, og en bakgrunn som siviløkonom fra NHH, har Jon Mortens foredrag den perfekte balansen mellom innsikt og underholdning.

Hans workshops er både kreative og lekne, og bidrar til bedre intern kommunikasjon og en morsom arbeidshverdag. Med seks bestselgende bøker om begeistring og ledelse, har Jon Morten solid erfaring å trekke fra. Ta kontakt for å bli begeistret!

Konferansier
Inspirator
Humor
Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Jon Morten Melhus

Latterlig lur og lønnsom endring!

Behovet for endring resulterer i travle og krevende tider i de fleste organisasjoner. Da blir fokus på de interne relasjonene, samspillet, humor og trygghet svært viktig. Hvordan redusere motstand mot endring, holde prestasjoner og humør oppe og styrke fellesskapsfølelsen og energien når det koker, er blant temaene i dette faglige, men svært underholdende foredraget.

Et optimistisk perspektiv på bærekraft

I dette faglig underholdende foredraget tar Jon Morten Melhus utgangspunkt i AMIGO, de fem grunnelementene som skaper begeistring i arbeidslivet, for å utforske et positivt perspektiv på klima og bærekraft. Temaer som gratispassasjerproblemet, VW's utslippsjuks, tidligere miljøkriser, privatbilisme og positive megatrender blir behandlet, sammen med hvorfor humor og begeistring er avgjørende i bærekraftarbeidet. Foredraget er delvis basert på «LATTERLIG VIKTIG – ET SKRÅBLIKK PÅ BÆREKRAFT» utviklet av Melhus i samarbeid med professor i klima- og miljøøkonomi, Gunnar Eskeland. Foredraget er krydret med humor og varer 45-60 minutter.

Humor og Begeistring: Latterlig Lønnsomt

I dette faglige, men svært underholdende foredraget påpeker Jon Morten Melhus viktigheten av humor og begeistring på arbeidsplassen for å skape gode prestasjoner og fornøyde medarbeidere, gjennom cases, forskning og humor.

«God leder – god lærer»

Skoleforedrag for lærere og rektorer om begeistring og involvering av lærere og elever Hvordan legge til rette for at lærere får anledning til å gjøre jobben sin best mulig? For å finne svaret på dette, har Pernille Dysthe og Jon Morten Melhus skrevet den mye omtalte boken «Riktig rektor?», som viser hvordan 11 fremragende rektorer og suksessrike barne-, ungdoms- og videregående skoler sørger for at møtet mellom lærer og elev blir best mulig.

Workshop: Skape bedre møter

Går dere ut av møtene med mindre energi enn da dere kom inn? Engasjér lederne og medarbeiderne i en sprudlende – men nyttig – tre timers workshop med Jon Morten for å øke energien i møtene og forbedre møterutiner og -struktur. Møter er den største skjulte kostnadsposten i de fleste virksomheter. Er dere 50 ansatte som bruker 5 timer ukentlig i møter, koster det virksomheten 7 million kroner i året. 20% effektivisering av møtene sparer 1-2 millioner kroner årlig.

Kurs med Jon Morten Melhus

Workshop: Skap eller forny visjon og verdier

Skap bedre bedre internkultur ved å involvere hele organisasjonen i prosessen med å utvikle nye eller oppdatere eksisterende verdier og visjon. I løpet av noen effektive timer er medarbeiderne sveiset sammen i felles fokus på fremtid og hvordan veier videre bør være. Både private og offentlige virksomheter har gjennomført vellykkede verdi-workshops med Jon Morten Melhus.

Javisst er du kreativ! – Kreativ workshop på konkrete utfordringer

Engasjerende og effektiv workshop for bedre resultater på jobben. Workshop'en fokuserer på hva som fremmer og hemmer kreativitet i grupper og organisasjoner, teori, cases og gruppeøvelser. Under Melhus' ledelse jobber dere med konkrete utfordringer eller forbedringsområder for din virksomhet. Alle er kreative, det handler mer om trening og holdninger enn om egenskaper. Melhus har gjennomført flere hundre slike workshops omkring arbeidsmiljø, verdier, visjoner, mm.

Talerlisten mener

Jon Morten Melhus har to store styrker: Han har utdanning og erfaring innen ledelse, og han er morsom. Det gjør at han kan holde morsomme men likevel faglig fundamenterte foredrag om hvordan å skape en begeistrgngskultur på jobben eller i ledergruppen. En erfaren og populær foredragsholder.

2024 © Talerlisten AS