Karen Byskov

Design, team og ledelse for bærekraft

Fra kr 35.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Karen Byskov

Nysgjerrighet, optimisme og godt lederskap er essensielt når man står i usikkerhet og søken etter nye svar, og det er noe Karen fremmer viktigheten av. På dagtid jobber hun som lead tjenestedesigner i Æra, og er fagleder for realisering av selskapets prosjekter. Det innebærer at hun hjelper kunder sette nye konsepter ut i livet, som skal svare ut fremtidige behov, hos organisasjoner, folk, og planet. Mens på kveldstid og i helger søker hun etter svar i en litt annen og mer umiddelbar kontekst, som frivillig i søk- og redningstjenesten.

Bakgrunnen hennes gjør at hun er en sterk formidler av særlig temaer knyttet til design, bærekraft og ledelse. I tillegg til å jobbe i strategiprosesser med større, etablerte enkeltaktører har hun gjennom innovasjonsprogrammet Floke, ledet designprosesser som samler aktører på tvers av frivillig, privat og offentlig sektor for å nøste opp i samfunnsutfordringer som ungt utenforskap eller fremtidens mat.
Hun underviser og holder også foredrag ved BI, AHO, Emergence School of Leadership og Emily Carr University.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Karen Byskov

Regenerativitet og design

Hva er regenerativitet og hvordan kan det brukes i designprosesser? I dette foredraget utforsker vi bakgrunnen til regenerativitet, hvilken kobling det har til design og hvordan det kan brukes til å forme fremtidens løsninger.

Verktøy for planetær design

Fremtidens løsninger bør ikke bare svare ut behov til kunder og organisasjon, men også planeten. Hvilke verktøy kan man bruke gjennom de ulike fasene i en designprosess for å sørge for at både innsiktsarbeid, idéer og forretningsmodell kobles tilbake til verdi for planeten? Karen presenterer utdrag fra utvalgte prosjekter, med eksempler på verktøy og tilnærming som kan være til inspirasjon og nytte for flere.

Å designe for transformasjon

Bevegelse og transformasjon er en naturlig del av livet, både for enkeltindivider og organisasjoner. I dette foredraget tar Karen deg med på en visuell løpetur gjennom skogen og bruker denne konteksten som en analogi til å forklare viktige elementer i organisasjoners arbeid med transformasjon og strategi.

Å søke i det ukjente

I tillegg til å ha jobbet med et bredt spekter av kreative prosesser er Karen med i søk- og redningsarbeid på fritiden. To tilsynelatende ulike prosesser, men både designarbeid og søk- og redningsaksjoner krever nysgjerrighet, kreativitet, ledelse og samarbeid. I tillegg er dette begge prosesser hvor man må klare å søke i det ukjente. Hva vil det si å stå i en prosess hvor man ikke vet hva svaret vil bli? Hvilke grep kan man ta for å bli tryggere?

Omgivelser som sentrale elementer i designprosesser og fasilitering

Hvilken påvirkning har omgivelsene våre på diskusjoner som oppstår, tanker man tenker og det man skaper? Fra erfaringer med workshops både til fjells, digitalt og i tradisjonelle møterom presenterer Karen her utvalgte eksempler på påvirkningen kontekst og omgivelser kan ha på oss og hvordan man kan jobbe mer aktivt med dette i både designprosesser og annet fasiliteringsarbeid.

2024 © Talerlisten AS