Tom Kjetil Olsen

Coach, foredragsholder, forfatter og helsearbeider

Fra kr 15.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel Bli kontaktet

Om Tom Kjetil Olsen

Tom Kjetil gjennomførte sin verneplikt på Skjold i Nord-Norge, og har med seg et år i bagasjen fra forholdene forsvaret tilbydde under Den kalde krigen, 87-88.

Som selger har han jobbet i flere kjeder, som Thorn, Expert og Telebutikken, i tillegg til egen drift av IKT virksomheter innen salg, service og nett-utbygging. I disse årene har han også holdt mange salgskurs, og jobbet med motivasjon allerede fra 1997.

I 2009 valgte han å bytte beite, og startet å jobbe innen helse. Som Helsefagarbeider med tilleggsutdanning, har han jobbet i bolig, på spesialavdeling, innen rus og psykiatri, og i spesialhelsetjenesten. Jobber i dag på Sykehuset Telemark. 

Siden 2007 har han holdt foredrag, over 350 stykker med tematikk rundt mat og drikke, vært med å drevet Gulating, Øl-butikk, og holdt over 50 foredrag med tema om tankens kraft, og drømme-jobben. 

Skrev boka «100 livsmotto, fra kjente og ukjente» som har åpnet utrolig mange dører for han gjennom de siste 8 årene. Å møte forbilder som Jahn Teigen, Cato Zahl Pedersen, Olaf Tufte, og Jan Vincents Johannessen. Har formet mye av kompetansen innenfor motivasjon.

I disse årene har det også blitt gjennomført en del event, og reiser med kjendiser. I dag er det podcasten  Motivasjonspreik, og foredraget Motivasjonspreik som skal motivere deg, som gjelder. En del av temaet er også å lære å leve litt analogt. Vil du vite hvordan? Bestill et foredrag.

Hjemsted
Vestfold og Telemark
Foredrag på engelsk
Nei

Foredrag med Tom Kjetil Olsen

Motivasjonspreik

Foredraget Motivasjonspreik tar for seg vår hverdagsmotivasjon. Det vi står oppi hver eneste dag. Tom Kjetil har ikke gått til Sydpolen, ei heller besteget Mount Everest, men han har snakket med mennesker som har gjort det. Gjennom boka «100 livsmotto fra kjente og ukjente» har Tom Kjetil snakket med olympiske mestere, næringslivsledere, forfattere og mannen i gata. Funnet ut livsmotto, og deres motivasjon. Dette har blitt videreført i podcasten Motivasjonspreik, som har lagt ut over 240 episoder, med over 230 forskjellige gjester. Og det spilles inn minst en episode hver uke. Å møte mennesker å få deres forklaring på definisjonen motivasjon gjør dette foredraget spennende, og kommer med elementer det i hverdagen enten jobb eller fritid er mulig å gjøre noe med. Hvordan kan vi påvirke vårt tankemønster, gjennom rett motivasjon? Forskning viser at det er mulig å påvirke hjernen vår med enkle verktøy. Tom Kjetil har valgt å bruke noen av disse verktøyene i dette foredraget på ca 2 timer, foredraget kan tilpasses den enkelte situasjon, i tematikk og tid. Foredraget kan også inneholde ulike øvelser vi sammen kan øve på. Og kanskje vi allerede i løpet av foredraget kan oppnå resultater.

2024 © Talerlisten AS