6 tips for å bevare arbeidsgleden i usikre tider

Publisert i Tips og råd av

Mange ansatte opplever økt usikkerhet på jobben. Hvordan kan du som kollega eller sjef skape en følelse av trygghet, tilhørighet og arbeidsglede da? Vi har spurt seks av Talerlistens foredragsholdere innen arbeidsglede om å dele sine beste råd.

Ofte er det bare enkle handlinger som skal til for å skape et bedre arbeidsmiljø. Likevel glemmer vi ofte dette i hverdagen. Vi overser kollegaene og glemmer å lytte. Vi fokuserer på oss selv i stedet for fellesskapet. Vi snakker om det negative i stedet for det vi får til.

1. Legg til rette for sosial kontakt på jobben

Psykologspesialist Jan-Martin Berge jobber både som bedriftspsykolog og som foredragsholder, og gjør oppmerksom på noe som særlig ledere må huske.
 
– Forskning viser at et godt arbeidsmiljø styrker immunsystemet til de ansatte. Gode kollegaer kan derfor fungere som vitaminer for helsen de andre på jobben. Effekten er faktisk vesentlig og større enn den effekten vi ser når folk slutter å røyke, sier han.
 
Jan-Martin Berge har vært kåret til «Årets taler» på Talerlisten, og er kjent for underholdene foredrag som både berører og byr på konkrete tips som den enkelte kan bruke.
 
Den populære foredragsholderen mener at ledere må designe jobben og arbeidsdagen slik at medarbeiderne har mye sosial kontakt. Medarbeiderne, på sin side, må unngå solopraksis – og søke mot hverandre i stedet for å søke inn i seg selv.

Les mer om Jan-Martin Berge sine foredrag her.

VITAMINER: – Bidra i det sosiale fellesskapet på jobben ved å være tilgjengelig, hjelpe de andre og personlige erfaringer, sier Jan-Martin Berge.

2. Lær deg navnet på kollegaene dine

Reinert Kamøy er utdannet dataingeniør, men har en spesialutdanning innen konfliktmegling. Han har mye kunnskap om hva som skaper et trygt arbeidsmiljø, noe han holder inspirerende foredrag om, og som kundene gir svært gode tilbakemeldinger på.
 
– Lær deg navnet på dem du jobber sammen med. Bruk navnene når du hilser og snakker med dem. Si «God morgen, Kari» og «God middag, Mustafa». Det er forunderlig hvilken effekt dette kan ha når det gjelder å skape et godt arbeidsmiljø, sier Kamøy.
 
Han knytter dette rådet til de såkalte «fire store» innen hva som motiverer oss til god arbeidsinnsats: Kontroll, mestring, hensikt og tilhørighet.
 
– Å bruke kollegenes navn gjør noe med vår opplevelse av å bli sett og skaper tilhørighet til en arbeidsplass og menneskene der. Det blir simpelthen bedre å komme på jobb.
 
Send en forespørsel til Reinert Kamøy her.

3. Lytt for å forstå

Ida Holo er psykologspesialist, og jobber spesielt med å hjelpe ledere og medarbeidere med å mestre angst og stress. I den jobben ser hun tydelig også hva som skaper glede og tillit.
– Tenk tilbake på en situasjon på jobben der du var under press, kjente deg stresset eller usikker. Hva var det som hjalp deg? Mange vil svare: «Jeg snakket med en kollega som lyttet til meg og forsøkte å forstå», sier Ida Holo.
 
Å møte forståelse hos en kollega, skaper ro, tillit og trygghet. Ida Holo advarer derfor mot å gå i «løsningsfella». Det vil si at du begynner å løse den andres problem, fortelle at du har et større problem i ditt liv, eller marginaliserer den andres bekymring eller utfordring.
 
– Når vi er usikre, vil vi i første omgang bare bli hørt. Det gjør ofte at vi finner fotfestet igjen. Så neste gang en kollega kommer til deg med et problem; forsøk å bare være en god lytter. Det gjør du ved å fokusere på den andre, og stille spørsmål, sier Ida Holo.
 
Hør Ida Holo snakke om angst og mestring i podkasten Talertid her.

4. Del noe du er stolt av

Mari Norman er også psykologspesialist og kollega med Ida Holo i Angstklinikken. Sammen holder de foredrag om hvordan å skape et godt og trygt arbeidsmiljø. Norman er opptatt av å fokusere på det som er bra i jobb-hverdagen, og få suksesshistoriene på bordet.
 
– Start hvert personalmøte med en runde rundt bordet der alle må dele noe de er stolte av fra forrige møte. De gruppene som gjør dette, er flinkere til å se hverandre, gi hverandre tilbakemeldinger og til å kjenne på stolthet og mestring. Dette er viktige kjennetegn på virksomheter med et godt arbeidsmiljø, påpeker Mari Norman.
 
– De fleste av oss fokuserer dessverre mer på det som er vanskelig og det vi ikke får til, enn det vi faktisk klarer. Ved å snakke om det vi får til og er stolte av, snus fokuset til det vi mestrer, sier Mari Norman.

Les mer om Mari Norman her.

DELING: – I grupper som deler suksesser jevnlig, åpnes det opp for personlige samtaler som bidrar til en mer åpen kultur, sier Mari Norman.

5. Skap rom for nye samtaler

Mette Hopsdal har spesialisert seg på å utvikle relasjons-kompetanse hos ledere og team, så vi trives og presterer.
 
– Skap rom for samtaler som ellers ikke ville funnet sted. Dette kan dere for eksempel gjøre ved å innføre felles morgenkaffe med teamet én eller flere ganger i uken, hvor fokuset ikke er på oppgaver eller sak, men på relasjonene mellom dere, sier Mette Hopsdal.
 
– På den måten får dere sikret at dere stadig blir litt bedre kjent med hverandre som mennesker, som er sentralt når vi skal lykkes og trives sammen på jobb.
 
Les mer om Mette Hopsdal sine ulike foredrag her.

SAMTALE: – I en arbeidshverdag hvor småprat har blitt et luksusgode, er det viktig å ha fokus på hva vi prater om når vi prater sammen, mener Mette Hopsdal.

6. Skriv ned forventningene dere har til hverandre

En annen som har mye erfaring med hva som skaper et godt arbeidsmiljø, er Rune Semundseth. Han har flere tiårs erfaring innen ledelse, og er snart aktuell med boka «Lyttekoden». Rune har to råd:
 
– Sett dere sammen og utarbeid et sett med normer og verdier som viser hvilke forventninger dere har til hverandre. Sørg for at normene er synlige og tydelige, gjerne nedskrevet i en forventningskontrakt. Da vet både ledere og medarbeidere hva som forventes av dem, og «hvordan vi gjør det her», sier Rune Semundseth.
 
Den erfarne foredragsholderen er også opptatt av noe så enkelt som anerkjennelse. Det at den enkelte medarbeider kjenner på at egen kompetanse er verdifull for helheten.
 
– For å få til dette, må du som leder eller kollega ta deg tid til å fortelle hva du setter pris på med kollegaen din, og være konkret på hva han eller hun gjør som er bra for kundene, brukerne, pasientene eller dem dere jobber for, sier Rune Semundseth.
 
Se video der Rune Semundseth forklarer hva kultur er.


Likte du en av disse profilene, og lurer på tilgjengelighet og pris? Send oss noen ord, så tar vi kontakt tilbake!
 
Her er de 7 tipsene oppsummert:
1.     Legg til rette for sosial kontakt på jobben
2.     Lær deg navnet på kollegene dine
3.     Gled deg sammen med andre
4.     Del noe du er stolt av
5.     Skap rom for nye samtaler
6.     Skriv ned forventningene dere har til hverandre

 
 

Vil du ha hjelp?

Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg raskt!

2024 © Talerlisten AS