Elham Binai

Elham Binai

Internasjonal & Inspirerende Foredragsholder

Fra kr 30.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Elham Binai

Elham Binai er en global leder som har jobbet over 15 år med Ledelse, Kommunikasjon, HR, Endringsledelse, Organisasjonsutvikling og Kulturbygging. Hun har bred ledererfaring fra ulike lederroller i konsern, både internasjonale roller samt i Norge. Hun har vært med på oppbygging av IT selskapet Skill (nå Evidi) der hun jobbet med Markedsføring, PR og HR.

Elham har bred internasjonal bakgrunn og erfaring. Hun har god innsikt i organisasjonsutvikling i den digitale verden. Elham har jobbet bredt med strategi, innovasjon, konsept-forretningsutvikling og rådgivning innen organisasjoner og mot ledere. Hun bruker adferdsøkonomi og innsikten hun har om hjernen og hvordan vi mennesker lærer i jobben som Endringsleder. Dette gjennomsyrer i design av opplæring/utvikling av de ansatte samt endringsprosjekter hun har gjennomført opp gjennom årene. Med sin inspirerende latter, referanser fra ulike bransjer og kulturer er hun flink til å engasjere, inspirere og påvirke publikum.

Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Elham Binai

Hva skal du bli når du blir stor?

Mange får dette spørsmålet i barndommen og vi bruker hele voksenlivet på å finne ut hva vi vil bli eller hva det neste er. I dette foredraget deler Elham sine egne erfaringer gjennom livets reise samt valg hun har gjort i sin egen karriere. Foredraget passer for ungdom som voksne. handler om å finne hva du er god på, hva er ditt merkevare, hva skal du bli husket for, og hvorfor det er viktig å ha fokus på personlighetsutvikling/etterlevelse av egne verdier.

When your disadvantage can work for your advantage

Elham speaks about all the obstacles and glass ceilings she has met in her career; being a woman, being young, and having immigrant background. She shares how and why it was important to overcome these obstacles and not let them be a "show stopper" for her development. with this she encourages her audience in using their life experience, their background, their so called "weekness" to their advantage" because that is their USP!

Mangfold & Ledelse "Mental Mangfol"

Gjennom sitt lederskap i ulike selskaper har Elham møtt på og jobbet med mange mennesker. Hun har erfaring som hodejeger samt rekrutteringsbransjen. I dette foredraget deler hun hvordan ledelsen og kulturbyggingen i en organisasjon skal fungere for å skape mer mangfold. Hennes definisjon på mangfold begrenser seg ikke til kjønn eller kultur, men hun snakker mye om "mental mangfold". hvordan spotte talenter som kan skape mental mangfold i organisasjonen som igjen skal føre til innovasjon!

People & Digitalization

I digitalisering glemmer vi ofte "people" aspektet og har ofte fokus på "gadgets" "apps" "systemer" osv. I dette foredraget deler Elham hvordan hun har jobbet med "Adopsjon" av digitale verktøy. Hennes påstand er; "Hvis ingen bruker eller ser fulle verdien av systemet/appen har det ingen verdi". Kultur, Digitalisering og Change management er fokuset i dette foredraget.

Endringsledelse & Adferdsøkonomi

I dette foredraget vil publikum bli inspirert til å jobbe aktivt gjennom alle ledd i organisasjonen når det kommer til endringsledelse. Ofte blir beslutninger tatt på toppen uten at alle i alle ledd har eierskap til disse endringene. Elham deler hvordan hun gjennomfører endringsprosjekter (både små og store) gjennom aktiv involvering samt aktiv opptrening av "endringsagenter" i hele organisasjonen. Her bruker hun sin innsikt i adferdsøkonomi og hjernens funksjonalitet.

2024 © Talerlisten AS