Sherry Hakimnejad

Mangfold, mangfoldsledelse, sosial bærekraft

Fra kr 20.000,-

For 45 min. oppdrag nær talers hjemsted. Reise, evt. overnatting og mva kommer i tillegg.
Send forespørsel

Om Sherry Hakimnejad

Sherry Hakimnejad holder foredrag om sosial og grønn bærekraft, mangfoldsledelse, ungdom og utenforskap og gründerskap. Hun har utdanning fra Forsvaret, Psykologisk institutt og OsloMet. Hun har to bachelor-grader og akkurat nå skriver hun sin masteroppgave i barnevern om Ung i Oslo- undersøkelsen. Sherry har erfaring fra både offentlig og privat sektor og fungert som brobygger mellom ulike offentlige instanser og mennesker som vokser opp i sårbare omgivelser. I en alder av 30 tok hun en råsjans og startet det prisbelønnede selskapet Kompass & Co i 2012. De var først i sitt slag til å koble sammen et miljøproblem; matsvinn og et samfunnsproblem; utenforskap blant ungdom i alder 15-25 år.

Sherry er en erfaren foredragsholder som blant annet har holdt en Pecha Kucha under Oslo miljøhovedstad. Hennes kompetanse er å både engasjere, motivere, men også komme med konkrete eksempler på hva som skal til for å skape større mangfold, samarbeid på tvers av ulike instanser og bedre ressursutnyttelse.

Sherry er selv seriegründer og sammen med sin barndomsvenn, opprettet hun nylig foreningen, The White Hours. De jobber med bistand i samarbeid med ulike lokalorganisasjoner der hvor kriser oppstår. 30% av omsetning for hver foredrag skal til enhver tid gå til en tidsaktuell humanitære krise som skjer i verden.

Sherry har base i Oslo og hennes siste prosjekt handlet om å opprette en spleis-kampanje for frihetskjemperne i Iran . Her samlet de inn penger til medisinsk utstyr og basis behov til menneskene som lider under det iranske regimet. Sherry jobber i idag i Oslo kommune i tillegg til å skrive kronikker, ha ulike styreverv og drifte ulike selskaper.

Sherry holder foredrag både på norsk og engelsk og kan også være moderator eller paneldeltaker.

Paneldeltaker
Hjemsted
Oslo
Foredrag på engelsk
Ja

Foredrag med Sherry Hakimnejad

Mastergrad i utenforskap

Dette er mitt foredrag om hvordan se ressurser hos mennesker.

Fra Matsvinn til matvinn

Dette er mitt foredrag om gründerreisen til Kompass & Co.

Samarbeid på ordentlig

Dette er mitt foredrag om hvordan få til bedre samarbeid på tvers av kulturer og sektorer

Grønn og sosial bærekraft

Dette er mitt foredrag om hvordan å se grønn og sosial bærekraft i sammenheng.

Iran

Fra spleis til Innovasjon

2024 © Talerlisten AS