Hvordan lede endring?

Slik lykkes du med endringsledelse

Publisert i Tips og råd av

Å være leder handler om å skape resultater og nå mål gjennom andre. Endringsledelse er likevel utfordrende, fordi vi mennesker har en sterk motvilje til å forandre oss. Så hvordan kan du da oppnå suksess med endringsledelse?

Talerlisten har mange foredragsholdere som holder foredrag om endringsledelse. Vi ba noen av dem om å gi sitt beste råd når det gjelder å få til endring.

– Ta hensyn til kulturen

ERFAREN: Solfrid Flateby har jobbet mye med endringsledelse, og deler erfaringer og tips i sine kurs og foredrag.

Solfrid Flateby har erfaring som leder i bedrifter som Coca-Cola og Reitangruppen. Endringer og endringsledelse er noe hun har jobbet mye med, og også jevnlig holder kurs og foredrag om.
 
Flateby mener det er viktig å skille ut hva som er viktig for å få til endring.
 
– Det er ofte ikke endringen i seg selv som er utfordringen. Det er heller ikke selve planen for implementeringen, de organisatoriske, strukturelle og strategiske forholdene, sier Solfrid Flateby.
 
– Du må også ha en plan for å håndtere kulturen når endringen skal skje, de menneskelige forholdene. Det er nemlig nærmest uten unntak folka som skaper utfordringer når endringer skal gjennomføres. At folk har «vondt i vilja», som vi sier i Aurskog, der jeg kommer fra. Det aller viktigste etter min mening er derfor å ha en plan for hvordan å håndtere motstand i kulturen, sier den erfarne topplederen. 
 
– Ledere må huske at ansatte har mange spørsmål, når endringer presenteres. Det å få svar på spørsmål, få utløp for eventuell frustrasjon og bli lyttet til og forstått er noe av det viktigste for å få folk om bord i båten, minner Flateby om.

SAKNE FARTEN: – For å få til rask endring, er det faktisk lurt å sakne farten først, råder foredragsholder Efwa Hagstrøm.

– Senk farten for å få tempo

– Vil du få ting til å skje og skape endring raskt? Å senke farten er i visse situasjoner forbausende nok den raskeste måten, hevder Efwa Hagstrøm, en annen erfaren endringsleder.
 
Hun har følgende konkrete råd til ledere som skal gjennomføre organisasjonsendringer.
 
– Inviter nøkkelpersoner til 1:1-samtaler tidlig i endringsprosessen. Still spørsmål av typen «Hva fungerer bra i dag med xxx?, «Hva er de største utfordringene med dagens måte å jobbe på?, «Hva kunne gjort ting mye bedre?» Bruk mye tid, og lytt godt uten å argumentere mot. Målet er å få en bedre forståelse av situasjonen, og at alle som er sentrale i prosessen skal kjenne seg sett, hørt, og respektert. Mitt råd er derfor: «Slow down to speed up!». Du vekker indre motivasjon, får folk med, og øker tempoet, sier Efwa entusiastisk.
 
Les mer om Efwa Hagstrøm sine foredrag her.

EIERSKAP: – Skal du ha troverdighet som leder av en endringsprosess, må du «eie» endringen, sier Vigdis Austrheim.

– Ta eierskap selv

Vigdis Austrheim har vært leder i Cisco og Microsoft og er en mye brukt foredragsholder innen ledelse. Hennes hovedråd er at lederen må tro på endringen selv; virkelig eie den.
 
– Jeg møter mange ledere som kjenner på at er pålagt en endringsprosess. Det skaper ikke den største entusiasmen. For å sikre at endring skjer er det derfor viktig å skape et ekte eierskap til det som skal skje, sier hun.
 
– Om du ikke er helt overbevist, men din jobb er å få gjennomført endringen, må du jobbe opp ditt eget engasjement og din egen forståelse for hvorfor endring er nødvendig. Bli bevisst på hva du selv tenker er viktige grep, og hva verdien vil være for kunder eller ansatte. Når du har det nødvendige eierskapet, må du å jobbe med kommunikasjonen. Tydelig og inspirerende kommunikasjon er ekstra viktig hvis medarbeiderne sitter på ulike steder, råder Austrheim.
 
Den populære foredragsholderen har følgende oppfordring til ledere som skal kommunisere endringer: Tenk på hva du vil at medarbeiderne dine skal føle når de hører om endringene.
 
– Hvilken følelse vil du de skal sitte igjen med? Skal de være stolte? Skal de bli inspirert? Få økt lyst? Etter at du har definert ønsket følelse, kan du begynne å planlegge hvilke ord og eksempler du vil bruke og hvordan du vil legge opp kommunikasjonen din, sier Austrheim.

DEL DET OPP: – Del endringen opp i mindre biter, råder Pål Wibe, som har ledet store endringer innen handel.

– Spis elefanten i små biter

Pål Wibe har vært leder i store virksomheter som ICA, Nille, Europris og XXL. I tillegg har han vært konsulent i McKinsey og sittet i styret i Oda, tidligere Kolonial.no.
 
Wibe har ledet mange endringsprosesser, og holder foredrag om hvordan å skape endring i store organisasjoner. Han har et tydelig råd om hva som må til.
 
– Store endringer kan kun skje når du får med deg din utvidede ledergruppe. Alle der må forstå hvorfor endring må skje og hva som skal gjøres, sier Wibe.
 
God og involverende forankring her, er derfor alfa og omega. Den erfarne lederen minner også om at alle store endringer handler om en rekke små forbedringer.
 
– Husk at «elefanter må spises i små biter»! Det som derfor ofte skaper store endringer over tid, er å ha fokus på å bli litt bedre på de små tingene, hele tiden i alle ledd, hevder han.
 
Les mer om Pål Wibe her.

SNAKK OM ENDRING: – For å få til endring, må du beherske å snakke om endringene på en måte som involverer de som skal endre seg, sier Hege Brekke.

– Lær deg endringssnakk

– Ledelse er alltid situasjons- og kontekstavhengig, minner Hege Brekke om. Hun er mentaltrener innen toppidretten og har jobbet som konsulent og kursholder innen ledelse i mange år. Hege mener endringsledelse blant annet handler mye om å få til god kommunikasjon.

– Ønsker du å lede endring, bør du beherske endringssnakk, det vil si hvordan du kommuniserer endring. Ting endrer seg ikke, men vi mennesker endrer oss. Derfor er det viktig å beherske ulike dialogferdigheter når du som leder skal formidle en ny strategi eller retning, minner hun om.

– Vi mennesker kjenner ofte på ubehag eller ambivalens når noe skal gjøres på en ny måte. Ved å lære seg ulike dialogteknikker som for eksempel motiverende samtaler (MI), vil det øke sannsynligheten for at de ansatte opplever seg involvert og lytte til – som igjen skaper engasjement og forpliktelse istedenfor motstand mot selve endringen, sier Hege Brekke.

Motiverende samtaler er en samtalemetode som tar utgangspunkt i å motivere en person til atferdsendring.

– Gjennom aktiv lytting, oppklarende spørsmål og dialog, får du den andre til å reflektere og ta stilling til om hva som ønskes endret, og når, forklarer Hege Brekke.

– Ta folk med opp «på balkongen»

Heidi Sperre er utdannet sosiolog, og grunnleggende opptatt av hvordan mennesker jobber og virker sammen. For noen år siden tok hun masterprogrammet «Brytningstid» på NHH. Der bet hun seg spesielt merke i Heifetz sine prinsipper, som hun gjengir fritt her.
 
– Fordi samfunnet er i endring på mange områder, er det viktig for en leder å vise vei. God endringsledelse handler om å la hele organisasjonen være motivert til å dra fordel av viktige muligheter. Inviter de ansatte med «opp på balkongen». Rett og slett få de ansatte til å skjønne både hvilket potensiale som ligger i endringen, og hvilken innsats som kreves.
 
– Hvis forandringsvisjonen kommuniseres godt, kan nye arbeidsmåter må forankres i kulturen, og da er sjansen for reell endring mye større, sier Heidi Sperre.
 
Talerlisten hjelper deg gjerne med å finne foredragsholdere innen andre temaer enn endringsledelse. Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg!

Vil du ha hjelp?

Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg raskt!

2024 © Talerlisten AS